Ukategorisert

Puben ble stengt

Eiendomsretten bør stå sterkt, så sterkt at folk må bestemme på egen eiendom. Dessverre mangler eiendomsretten denne kraften i Norge, noe som betyr redusert frihet for folk flest.

For Liberaleren er eiendomsretten noe av det viktigste som finnes. Frihet til å bestemme over egen eiendom er svært sentralt i liberalismen. Eiendomsretten står dessverre svakt i Norge, noe som kommer godt fram i en artikkel i Fedrelandsvennen.

Puben
En mann i 50-årene hadde innredet garasjen til pub. Han solgte brennevin og øl til gjestene som stort sett kom fra Kvinesdal-distriktet. Den ulovlige puben fikk mange gjester etter at de ordinære uteplassene stengte om kveldene. Han tjeneste penger i svarte markedet som Liberaleren har vært innom mange ganger tidligere. Politiet oppdager den ulovlige puben og stengte den. Mannen har lagt kortene på bordet, og forventer bot for sin geskjeft.

Brøt lovene
Mannen har brutt en rekke lover, spesielt alkoholloven. Han hadde ikke skjenkebevilling fra kommunestyret. Det er de folkevalgte som bestemmer hvem som skal få skjenke alkohol, nesten helt vilkårlig. For mange lokalpolitikere er ”øldebatten” periodens høydepunkt.

Liberaleren er motstandere av bevillinger, også skjenkebevillinger. Vi mener denne mannen og alle andre skal få drive pub eller annen aktivitet på egen eiendom uten politisk innblanding. Så blir det opp til forbrukerne å godkjenne eller forkaste tilbudet gjennom etterspørsel. Stenging av denne puben er et klart brudd på eiendomsretten, pluss et unødvendig inngrep i mannens næringsaktivitet. Denne puben var sikkert et godt tilbud, på lik linje med de andre skjenkestedene som har fått bevilling av kommunestyret i Kvinesdal kommune eller i nabokommunene.

Alkohol – et gjennomregulert område
Den norske alkoholpolitikken er gjennomregulert på alle måter, både gjennom tilgjengelighet og pris. Kommunene har et spillerom, men Stortinget har satt rammene for et strengt regelverk. Ingen skal blant annet omsette alkohol etter klokken 03:00. Reguleringene bidrar til et stort svart marked. I tillegg mye unødvendig slåsskamper og nattlig bråk. Hvis alkoholloven ble opphevet ville omsetningen ha kommet inn i ordentlige former der markedet styrte tilbudet gjennom fri konkurranse. Et vanntett system som ikke vil medføre større ulemper enn dagens reguleringslinje som oppmuntrer til garasjesalg av øl, vin og brennevin.

Tags:

Mest lest

Arrangementer