Ukategorisert

Puben ble stengt

Eiendomsretten bør stå sterkt, så sterkt at folk må bestemme på egen eiendom. Dessverre mangler eiendomsretten denne kraften i Norge, noe som betyr redusert frihet for folk flest.

For Liberaleren er eiendomsretten noe av det viktigste som finnes. Frihet til å bestemme over egen eiendom er svært sentralt i liberalismen. Eiendomsretten står dessverre svakt i Norge, noe som kommer godt fram i en artikkel i Fedrelandsvennen.

Puben
En mann i 50-årene hadde innredet garasjen til pub. Han solgte brennevin og øl til gjestene som stort sett kom fra Kvinesdal-distriktet. Den ulovlige puben fikk mange gjester etter at de ordinære uteplassene stengte om kveldene. Han tjeneste penger i svarte markedet som Liberaleren har vært innom mange ganger tidligere. Politiet oppdager den ulovlige puben og stengte den. Mannen har lagt kortene på bordet, og forventer bot for sin geskjeft.

Brøt lovene
Mannen har brutt en rekke lover, spesielt alkoholloven. Han hadde ikke skjenkebevilling fra kommunestyret. Det er de folkevalgte som bestemmer hvem som skal få skjenke alkohol, nesten helt vilkårlig. For mange lokalpolitikere er ”øldebatten” periodens høydepunkt.

Liberaleren er motstandere av bevillinger, også skjenkebevillinger. Vi mener denne mannen og alle andre skal få drive pub eller annen aktivitet på egen eiendom uten politisk innblanding. Så blir det opp til forbrukerne å godkjenne eller forkaste tilbudet gjennom etterspørsel. Stenging av denne puben er et klart brudd på eiendomsretten, pluss et unødvendig inngrep i mannens næringsaktivitet. Denne puben var sikkert et godt tilbud, på lik linje med de andre skjenkestedene som har fått bevilling av kommunestyret i Kvinesdal kommune eller i nabokommunene.

Alkohol – et gjennomregulert område
Den norske alkoholpolitikken er gjennomregulert på alle måter, både gjennom tilgjengelighet og pris. Kommunene har et spillerom, men Stortinget har satt rammene for et strengt regelverk. Ingen skal blant annet omsette alkohol etter klokken 03:00. Reguleringene bidrar til et stort svart marked. I tillegg mye unødvendig slåsskamper og nattlig bråk. Hvis alkoholloven ble opphevet ville omsetningen ha kommet inn i ordentlige former der markedet styrte tilbudet gjennom fri konkurranse. Et vanntett system som ikke vil medføre større ulemper enn dagens reguleringslinje som oppmuntrer til garasjesalg av øl, vin og brennevin.

Tags:

15 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Ja, dette blir for dumt. Kunne man ikke bare latt fyren fortsette, så kunne man eventuelt grepet inn dersom stedet hadde trukket til seg tvilsomme elementer som laget bråk eller på annen måte skadet noen. I og med at mannen tilstår, får vi regne med at den evt. tilståelsesdom som vil følge gir redusert straff for stakkaren. Ellers slutter jeg meg helt og fullt til ønsket om oppheving av alkoholrestriksjoner og deregulering av omsetningsmarkedet. Den eneste reguleringen av restaurantbransjen jeg er for, er den Mattilsynet driver på med. Rotter i fruktfromagen og kakkerlakker i fiskesuppen har ikke noe med eiendomsret… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Den eneste reguleringen av restaurantbransjen >jeg er for, er den Mattilsynet driver på med. >Rotter i fruktfromagen og kakkerlakker i >fiskesuppen har ikke noe med eiendomsret å >gjøre For no’ forbanna sludder. Her gjelder eieretten over sin egen kropp samt den implisitte avtale om at det er mat av en viss kvalitet som skal serveres. Bryter noen denne avtale så gjelder den del av avtalen som sier noe om avtalebrudd. Vi har absolutt intet behov for noen kontroll- myndihget til å ta hånd om disse forhold. Igjen er det Eivinds psykoser og sosialdemokratiske hjernevask som infiserer hans innlegg og ikke… Read more »

Simon
15 years ago

Hei Bønna, kan du ikke kaste ut Chris Joy, som sjikanerer andre debattanter ? Det er uinteressant å delta her sålenge denslags adferd tolereres.

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Hei Solviken,

kan ikke dere starte å slette innlegg som inneholder
selvmotsigende fyllerør samt innlegg som ikke
befatter seg med tema samt innlegg som bryter
med elementær argumentasjonsteoretisk dannelse?

Ånei, det går jo ikke, fordi da må jo alle innlegg
bortsett fra mine, og noen av Playern’s slettes,
og da må selv jeg innrømme at det blir litt
stusselig å være her inne:-)

Men da har jeg et annet forslag: hva med å starte
en argumentasjonsskole her, slik at vi på sikt
kan hjelpe alle skrullingene til å skrive holdbar
argumentasjon.

Rocambole
Rocambole
15 years ago

Ettersom Chris Joy vil kontrollere andres argumentasjon ved hjelp av skolering, og ettersom Chris Joy tidligere har uttalt at alle som vil kontrollere andres adferd er psykopater, er Chris Joys egen argumentasjonsrekke en indikasjon på at Joy er psykopat, hvilket skulle bevises.

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Ettersom Chris Joy vil kontrollere andres >argumentasjon ved hjelp av skolering, og >ettersom Chris Joy tidligere har uttalt at >alle som vil kontrollere andres adferd er >psykopater, er Chris Joys egen >argumentasjonsrekke en indikasjon på at Joy >er psykopat, hvilket skulle bevises. Veldig morsom logikk det du der skriver, og nu skal jeg pelle det ifrahverandre og vise at det er forfeilet argumentasjon: 1) Det å undervise er ikke det samme som kontroll 2) Diskusjon uten at partene forplikter seg til argumentasjonsteoretisk dannelse er: meningsløs. 3) Om jeg skulle gå til det skritt å tvinge deg til enten å skrive… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Jeg skal ikke legge meg opp i hva redaktøren av siden foretar seg, men etter min mening ville det være galt å bortvise Chris Joy fra siden. Jeg oppfatter i alle fall ikke hans tirader som over streken; ved Zevs, vi er da voksne mennesker som bør tåle såpas. Det eneste jeg vil si om Chris Joy er at han er en sofist, som – når han slipper opp for argumenter – ønsker å gå løs på sine motstandere med fysisk makt. Det kan da heller ikke godt kalles holdbar argumentasjonsteori å kalle sine meningsmotstandere for psykotiske psykopater; skrullinger som… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Det eneste jeg vil si om Chris Joy er at han >er en sofist, som – når han slipper opp for >argumenter – ønsker å gå løs på sine >motstandere med fysisk makt. Det er morsomt når idioter projiserer egne feil og mangler over på sine motstandere slik Eivind gjør her. Hvor mange ganger har jeg tatt idioten Eivind for uholdbar argumentasjon bare de siste tre dager? >Det kan da heller ikke godt kalles holdbar >argumentasjonsteori å kalle sine >meningsmotstandere for psykotiske psykopater; >skrullinger som kommer med fyllerør, Joda, det er ytringer som søker å forklare hvorfor bl. a du… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Dersom Chris Joy kunne være av den godhet å starte den undervisning han bebuder med å sitere de lovparagrafer hvorav det fremgår at det ikke lar seg gjøre å unndra seg sitt norske statsborgerskap, den paragraf i loven som inneholder bestemmelser om ikke-statsborgeres verneplikt, vil det være en prøve på hans geni. En unnlatelse herav ville om ikke bevise, så i alle fall indikere at det motsatte er tilfellet. Jeg registrerer også at du helt ser bortifra min argumentasjonsrekke med tanke på forholdet mellom jus, logikk og den vekt den enkelte legger på de relevante argumenter. For øvrig finner jeg… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Psykopat er en medisinsk definisjon. Den har ingenting med politikk å gjøre. Å bli kalt psykopat er – ikke minst på grunn av at begrepet er belastet i dagligtalen – forferdelig stigmatiserende. Den som urettmessig hevder at en annen er psykopat, tillegger personen evner og egenskaper som rent medisinsk knytter seg opp mot voldelig adferd. Chris Joy er således ansvarlig for at der på denne hjemmesiden er blitt satt ut et rykte om at undertegnede lider av antisosial personlighetsforstyrrelse, hvilket er den nye medisinske betegnelse på begrepet psykopati. At Chris Joy har sine egne private definisjon av psykopati, er uinteressant.… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Dersom Chris Joy kunne være av den godhet >å starte den undervisning han bebuder med >å sitere de lovparagrafer hvorav det fremgår >at det ikke lar seg gjøre å unndra seg sitt >norske statsborgerskap, den paragraf i loven >som inneholder bestemmelser om ikke- >statsborgeres verneplikt, vil det være en >prøve på hans geni. Du har rett i at jeg er et geni. Det er også derfor jeg lar være å gi deg nøyaktige referanser som bekrefter noe som du burde ha satt deg inn i før du babler i vei i dette spørsmål med største selvfølge. Fremfor å gjøre krav… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Det er nå 18 timer og 6 minutter til jeg inngir min politianmeldelse av Chris Joy. I stedet for å ta imot mitt tilbud om forsoning, har den samme Joy bare fortsatt å overfuse meg, ikke bare med ønske om at jeg skal utryddes, men også med følgende kraftsalve: «måtte glødende kull bli penetrere din anal». (Det er ikke den mangelfulle ortografi som jeg reagerer på i dette tilfellet.) Men jeg er en gentleman, og er naturligvis til – på et hvert tidspunkt før klokken 12 i morgen – villig til å motta en hver unnskyldning/modifisering av psykopatpåstand samt utryddelses-… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Jeg har på ingen måte tvilt på at Eivind er istand til å gjennomføre en politianmeldelse, men har hele tiden tatt ham alvorlig (trass det er ganske komisk) når han sier at han vil få mine utsagn prøvet for retten. Jeg fastholder min påstand om at Eivind er en psykopat og begrunnelsen for dette følger av hans vilje til å tvinge uskyldige mennesker imot sin vilje. Dette er både et nødvendig og tilstrekkelig kriterie for å omfattes av begrepet psykopati slik jeg har definert dette. Mer spesifikt adresserer jeg Eivinds ønske om å tvinge mennesker til å gjennomgå førstegangs- tjeneste,… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Kjære Chris Joy! Ditt siste innlegg var etter min mening både velformulert og saklig. Det var også skrevet i en langt vennligere og mer forsonende form enn dine siste innlegg. Innleggene dine inneholder klare definisjoner av hva du mener er psykopati. Disse definisjoner er ikke i tråd med de medisinske eller almene definisjoner av begrepet. Ikke desto mindre mener jeg at dine klargjøringer godtgjør på en for meg tilstrekkelig måte at du ikke har ønsket å karakterisere meg som psykopat i ordets medisinske og almene forstand. Jeg har derfor kommet til at dette ikke vil være gjenstand for ytterligere forfølgelse… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Ditt siste innlegg var etter min mening både >velformulert og saklig. Det var også skrevet >i en langt vennligere og mer forsonende form >enn dine siste innlegg. Innleggene dine >inneholder klare definisjoner av hva du mener >er psykopati. Disse definisjoner er ikke i >tråd med de medisinske eller almene >definisjoner av begrepet. Joda, det er de. Du har ikke greie på hva du snakker om. >Ikke desto mindre mener jeg at dine >klargjøringer godtgjør på en for meg >tilstrekkelig måte at du ikke har ønsket >å karakterisere meg som psykopat i ordets >medisinske og almene forstand. Joda, det er akkurat… Read more »

Fra arkivet