Ukategorisert

Venter på resultatet

Kunnskapsdepartementet har nedsatt et utvalg som skal se skolens og barnehagens formål. En viktig jobb for utvalget blir å vurdere den kristne formålsparagrafen som Liberaleren er motstander av i offentlige skoler og offentlige barnehager.

Utvalget har en bred sammensetning, overraskende bredt, selv om skribenten helst hadde sett at noen liberalister var en del av utvalget. Kanskje et for sterkt krav ettersom dagens regjering består av representanter fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. juni 2007.

Den kristne formålsparagrafen bør oppheves fordi Norge er et flerkulturelt samfunn med stort mangfold. Staten skal være nøytral i forhold til religion. Derfor er liberalistene tilhenger av å skille kirke og stat. Det skal bli spennende å se om utvalget imøtegår disse kravene fra oss liberale som vil ivareta og godta mangfoldet i samfunnet.

Les hele pressemeldingen fra departementet.

0 0 vurderinger
Vurdering
6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Chris Joy
Chris Joy
14 years ago

Hei igjen, Solviken,

Hvorfor sier du at du ønsker å skille stat
og kirke, når hva du egentlig ønsker er
å fjerne staten? Tror du kanskje at det vil
svekke staten om du skiller kirken fra den?

coz
coz
14 years ago

det vil i hvertfall svekke kirken. Noe jeg ser på som positivt.

Chris Joy
Chris Joy
14 years ago

>det vil i hvertfall svekke kirken. >Noe jeg ser på som positivt. Med det ødela du min oppfølger, din slask! Jeg har nemlig mistanke om at det er nøyaktig den samme bevegrunn for at Solviken ønsker dette skillet, og at det ikke på noen måte har å gjøre med hans frihetsideal (pøh), og min oppfølger ville gå i dette leie: Det har vist seg at i omeråder hvor foreldre har kunnet velge mellom offentlig grunnskole og kristen grunnskole, og mellom offentlig videregående skole og videregående skole, har foreldre i stor overvekt valgt kristen skole i en spørreundersøkelse. Dette gjelder ikke… Read more »

Bjørn Magne Solvik
Bjørn Magne Solvik
14 years ago

Chris Joy skriver, riktig nok i en annen debatt:
Du har foresten ikke besvart hvorvidt min mistanke om at du egentlig ønsker kirken (og
religionene) til helvete, er helt riktig, delvis riktig ell. uriktig. Du har sikkert forståelse
for hvorfor jeg stresser dette spørsmål:-)

Svaret er uriktig. Folk får tro på hva de vil for min del, uten at jeg vil blande meg. Liberaleren er for religionsfrihet. Jeg tror ikke selv på en gud, men ville ikke nekte noen andre denne friheten.

Chris Joy
Chris Joy
14 years ago

>Svaret er uriktig. Folk får tro på hva de >vil for min del, uten at jeg vil blande meg. >Liberaleren er for religionsfrihet. Jeg tror >ikke selv på en gud, men ville ikke nekte >noen andre denne friheten. Jeg trodde på ingen måte at du hadde til hensikt å forby religion. En slik holdning er for åpenbar i konflikt med ditt påståtte frihetsideal. Jeg har ikke mistanke om at du er såpass i konflikt med deg selv at du ønsker et forbud. Mitt spørsmål er udelukkende om du personlig ønsker religion og kirke til helvete, for å si det litt… Read more »

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv