Ukategorisert

Venter på resultatet

Kunnskapsdepartementet har nedsatt et utvalg som skal se skolens og barnehagens formål. En viktig jobb for utvalget blir å vurdere den kristne formålsparagrafen som Liberaleren er motstander av i offentlige skoler og offentlige barnehager.

Utvalget har en bred sammensetning, overraskende bredt, selv om skribenten helst hadde sett at noen liberalister var en del av utvalget. Kanskje et for sterkt krav ettersom dagens regjering består av representanter fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. juni 2007.

Den kristne formålsparagrafen bør oppheves fordi Norge er et flerkulturelt samfunn med stort mangfold. Staten skal være nøytral i forhold til religion. Derfor er liberalistene tilhenger av å skille kirke og stat. Det skal bli spennende å se om utvalget imøtegår disse kravene fra oss liberale som vil ivareta og godta mangfoldet i samfunnet.

Les hele pressemeldingen fra departementet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer