Ukategorisert

Forslag om skattefinansiert sameferie

To ukers ”sameferie” for alle samene, en ferie som skal være skattefinansiert. Dette foreslår parlamentarisk leder i NSR, János Trosten, skriver Finnmark Dagblad.

–Staten har frarøvet den samiske befolkningen språk og kultur med sin fornorsking og undertrykking. Dette har staten ansvar for å rette opp. Jeg kaller det «sameferie», men egentlig er det snakk om kulturrevitalisering, utdyper János Trosten overfor Finnmark Dagblad.

Håpløst
Et håpløst forslag både av prinsipielle og praktiske årsaker, et forslag som har uante økonomiske konsekvenser fordi politikerne ønsker å fornnorske alle minoritetene. Får samene kompensasjon for fornorskningen, må også andre grupper få den samme ordningen. Dermed blir det snakk om milliarder av kroner, penger som må hentes gjennom skatter og avgifter.

Det er prinsipielt betenkelig, for å bruke et mildt uttrykk, at skatteyterne må betale for at János Trosten skal ha såkalt ”sameferie”. Skatteyterne må dermed betale for noe de ikke bruker eller nyter godt av, noe som bør være betenkelig i alle politiske leirer på Stortinget, ikke bare for de såkalte høyrepartiene.

Positivt med mangfold
Liberaleren har ikke noe imot den samiske kulturen eller noen andre kulturer. Tvert imot er mangfold positivt. Som liberalist skal vi sette pris på det flerkulturelle samfunnet, forsvare dette. Derfor er det grunn til å advare mot den voldsomme fornorskningen minoritetene blir utsatt for gjennom politiske vedtak. Det er flott at en same fra Kautokeino eller en pakistaner i Oslo tar vare på eget språk og kultur, men det må gjøres uten at offentlige budsjett blir belastet. Et helnorsk samfunn vil være direkte kjedelig og mot verdiene vi liberale skal forsvare.

Tags:

Mest lest

Arrangementer