Ukategorisert

Forslag om skattefinansiert sameferie

To ukers ”sameferie” for alle samene, en ferie som skal være skattefinansiert. Dette foreslår parlamentarisk leder i NSR, János Trosten, skriver Finnmark Dagblad.

–Staten har frarøvet den samiske befolkningen språk og kultur med sin fornorsking og undertrykking. Dette har staten ansvar for å rette opp. Jeg kaller det «sameferie», men egentlig er det snakk om kulturrevitalisering, utdyper János Trosten overfor Finnmark Dagblad.

Håpløst
Et håpløst forslag både av prinsipielle og praktiske årsaker, et forslag som har uante økonomiske konsekvenser fordi politikerne ønsker å fornnorske alle minoritetene. Får samene kompensasjon for fornorskningen, må også andre grupper få den samme ordningen. Dermed blir det snakk om milliarder av kroner, penger som må hentes gjennom skatter og avgifter.

Det er prinsipielt betenkelig, for å bruke et mildt uttrykk, at skatteyterne må betale for at János Trosten skal ha såkalt ”sameferie”. Skatteyterne må dermed betale for noe de ikke bruker eller nyter godt av, noe som bør være betenkelig i alle politiske leirer på Stortinget, ikke bare for de såkalte høyrepartiene.

Positivt med mangfold
Liberaleren har ikke noe imot den samiske kulturen eller noen andre kulturer. Tvert imot er mangfold positivt. Som liberalist skal vi sette pris på det flerkulturelle samfunnet, forsvare dette. Derfor er det grunn til å advare mot den voldsomme fornorskningen minoritetene blir utsatt for gjennom politiske vedtak. Det er flott at en same fra Kautokeino eller en pakistaner i Oslo tar vare på eget språk og kultur, men det må gjøres uten at offentlige budsjett blir belastet. Et helnorsk samfunn vil være direkte kjedelig og mot verdiene vi liberale skal forsvare.

Tags:

15 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Wilhelm Hagerup
15 years ago

Dette er idioti på sitt høyeste nivå.
For det første er det ren rasisme å operere med egen sær-rettigheter for en bestemt etnisitet.
For det andre er det ingen som har rett til ferie, i betydingen at andre skal betale for den, enten man er same, bergenser eller et annet dyreslag.
Legg ned samtinget NÅ!

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

La oss få denne diskusjon ned på et edruelig nivå, og la oss lese inn i forslagsstillerens meninger hva som egentlig motiverer ham. Det er absolutt ingen tvil om at den norske stat har rappa samenes land. Lenge før Norge ble Norge så har samene opparbeidet store deler av Finnmark og Troms. Dette tyveriet er det forslagsstilleren ønsker kompensasjon for, ikke fordi han er opptatt av kompensasjon, men fordi han har mistet troen på et eget Sameland, desverre. Hvis du ønsker å forholde deg rasjonell i debatt så leser du din motstander på en slik måte at hans meninger blir… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Å komme med to tusen år gamle krusseduller på fjell som man aldri noen sinne vil kunne vite sikkert hvem som produserte er total skivebom. Det kan være Egyptere på ferietur på vei til Kvinskjellordden, eller det kan være samene selv. Vi kan ikke vite noe sikkert om dette. Det tallet som er av viktighet er 1814, da noen av norges innbyggere bestemte seg for (bl. a) å stjele sameland. At dette er hva som skjedde er udiskutabelt for mennesker som har den minste grad av norsk historiekunnskap. Så til det problematiske med grunn som er under svak opparbeidelse: beitemark.… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Samer som ikke er reindriftsutøvere, og det
>er det store flertallet, *har valgt et annet
>liv*.

*Løgn*. Prøv igjen.

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Nei, Solviken. Du er ute av fokus.

Hva jeg mener er at når du får ditt hus frastjålet
og bruker dine siste penger til å kjøpe deg
et telt for å bo i dette, så kan du ikke slutte
at du har valgt å bo i telt fremfor å bo i ditt
hus.

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Faktumet er at ingen samer har mistet huset
>eller blitt tvungen ut av næringen eller
>kulturen av staten

Fakta i saken er derimot at samene er blitt
fratatt sin suverenitet over egen grunn ved
det eiendomstyveri som endel nordmenn gjorde
seg skyldig til i 1814.

Hvis du ikke klarer å være enig i de faktiske
forhold i saken mangler vi det nødvendige
fundament for at fornuftig samtale skal finne
sted.

Chris joy
Chris joy
15 years ago

I 1814 så skjedde det at noen banditter samlet seg et sted i Norge som kalles Eidsvoll. De hadde med seg både penn og papir samt et kart over det vi idag kjenner som «Norge». Så var det at en av mennene tegnet en strek på kartet som vi idag kjenner som «norske grenser». Så sa mennene at det som er på innsiden av streken skulle være norsk. Det befant seg en homogen folkegruppe i et avgrenset omeråde på innsiden av pennestreken som slett ikke var norske og som slett ikke ville bli det. De ville være et suverent folk… Read more »

Wilhelm Hagerup
15 years ago

Jeg siterer fra «Liberalerens» artikkel: «Som liberalist skal vi sette pris på det flerkulturelle samfunnet, forsvare dette. Derfor er det grunn til å advare mot den voldsomme fornorskningen minoritetene blir utsatt for gjennom politiske vedtak.» Dette er sludder! Flerkultur er IKKE i liberalismens eller individets interesse. Multietnisitet, ja. Multikultur, nei. Hvorfor? Fordi det er kun én kultur som er forenlig med individets frihet og rettigheter og det er den vestlige euro-anglo-amerikanske kulturen, med sine røtter i opplysningstiden. Når mennesker fra kulturer uten disse tradisjonene for frihet og rettigheter kommer til Europa og Norge, er det maktpåliggende at de «vestligfiseres» på… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Wilhelm har naturligvis helt rett i sin påstand
om at det finnes bare en kultur for frihets-
elskende mennesker. Det blir veldig tydelig bare
vi undersøker hva «kultur» med nødvendighet må
bety i denne kontekst.

Kultur er i denne kontekst intet annet enn regler
(skrevne som uskrivne) for mellommenneskelige
relasjoner, og vips, så forstår vi at det er bare
ett sett av regler som best understøtter et
høyverdig frihetsideal.

Fra arkivet