Ukategorisert

Ja til demokrati

Venstre fortsetter tradisjonen med å utvikle demokratiet. Derfor kommer forslaget om at 16-åringene skal få stemmerett. Et forslag som er begrunnet enkelt, men godt.

Partiet begrunner standpunktet godt. Norske 16-åringer betaler i dag skatt, de kan bli satt i fengsel, sitte i offentlige råd og utvalg, men de kan ikke stemme på et politisk parti ved valg. Dette mener Venstre er urettferdig. Ungdom som må betale skatt og kan bli satt i fengsel, bør også gis mulighet til å påvirke hva skattepengene skal brukes til og hvilket straffenivå vi skal ha i landet, skriver Venstre på sin hjemmeside.

Nå har kommunene minimalt å si på eksemplene som Venstre gir på forslaget, men retorikken er god. Selvsagt bør 16-åringene kunne påvirke systemet gjennom deltakelse i valg. Det blir en selvmotsigelse å være voksen nok til å være foreldre, men ikke gammel nok til å stemme ved kommune – eller stortingsvalget.

Stemmerett for 16-åringer har vært en sak det har vært et fokus på i flere år. Sist ute var mindretallet i lokaldemokratikommisjonen, som leverte sin utredning til regjeringen 4. april i år. Der gikk Venstre og SV inn for at stemmerettsalderen bør bli satt til 16 år ved lokalvalg. Det er på tide at Venstre får gehør for sitt syn.

Tags:

11 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Morten
15 years ago

Venstre ønsker bare å senke stemmerettsalderen til 16 år ved lokalvalg, og ikke ved det viktigste valget, nemlig stortingsvalget.

Simon
15 years ago

Stemmerett bør være forbeholdt voksne folk. Hvilke indikasjoner finnes på at 16-åringer (flest) er voksne ?
Jeg vil si ingen. For 50 år siden var 16-åringer like voksne som 26-åringer idag. Not any more.

Bigboyen
Bigboyen
15 years ago

Det må du få mene Simon, men er det riktig at barn kan bli satt i fengsel? eller er det riktig at barn må betale skatt? Eller være foreldre?

Jeg mener det bør være en aldersgrense for alt.

John Glærum-Gaupseth
John Glærum-Gaupseth
15 years ago

Siden når ble det en sammenheng mellom noe så tragisk som at unger på 16 år blir foreldre og retten til å stemme?

Arild Holta
15 years ago

Det er ikke tragisk at 16-åringer blir foreldre. Det er naturlig. Holdningene John Glærum-Gaupseth kommer med er noe av det sykeste i vår kultur. Ingen ting er mer naturlig enn å få barn. På ingen andre områder lever mennesker seg mer ut enn i det å få barn. At de kan trenge en støttende foreldregenerasjon til barnevakter, noe penger, kunnskap og råd, er en annen sak. Barn er naturlig. Kjønnsmodne får barn om de lever naturlig. Det er ingen feil i skapelsen eller evolusjonen som gjør at 16-åringer er kjønnsmodne. Derimot har ofte kulturer veldig mange feil og mangler. I… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Jeg må si meg enig med Simon, fullt og helt. Argumentet om skatt er irrelevant. Dersom en 10-årings foreldre dør, vil 10-åringen, ved verge, måtte betale arveavgift til staten. Er dødsskatten 10-åringen må betale et godt argument for å gi ham stemmerett? Etter min mening bør vi ha samme myndighetsalder som i 1814, nemlig 25 år. Jo modnere velgerne er, jo tryggere bør en kunne være på at stemmegivningen skjer etter moden overveielse, og ikke fordi man flokker seg om populistiske hylere. Det er nok en grunn til at særlig SV støtter opp om så ung stemmerettsalder som mulig. «Ja… Read more »

John Glærum-Gaupseth
John Glærum-Gaupseth
15 years ago

Ja Hr. Holta, det er naturlig å få barn, men det er ikke bra hverken for den 16-åringen som får barn eller barnet vedkommende får, slik majoriteten av 16-åringer er. De er nemlig barn selv ennå, tiltross for at de er over den seksuelle lavalder.
De aller aller fleste 16-åringer er for umodne til å få barn.

coz
coz
15 years ago

til Eivind; de partiene som gjorde det best ved forrige skolevalg var FrP og AP.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/valg2005/article1110014.ece

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Jeg tviler ikke på at AP og FRP gjorde det best ved fjorårets skolevalg, men egentlig beviser ikke det noe som helst. Arbeiderpartiets valgkamp var etter min mening ei salig røre av vensrepopulistisk tingeltangel og nærmest jantistisk misunnelsesretorikk, ispedd munnhell som «velferd», «fellesskap» og «sol’daritet» – uttalt med Hedmark-L. Ikke rart at mange 16-åringer – eller andre for den saks skyld – følte seg tiltrukket av at «de rike» (de som har mer enn dem selv) skulle betale mer skatt. Det var «ja til bra, nei til teit» på melodien «Seiren følger våre faner». Hva Fremskrittspartiet angikk fløt de på… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Er ikke det også et spørsmål om den såkalte avslørerens mentale habitus?

Fra arkivet