Ukategorisert

Ja til demokrati

Venstre fortsetter tradisjonen med å utvikle demokratiet. Derfor kommer forslaget om at 16-åringene skal få stemmerett. Et forslag som er begrunnet enkelt, men godt.

Partiet begrunner standpunktet godt. Norske 16-åringer betaler i dag skatt, de kan bli satt i fengsel, sitte i offentlige råd og utvalg, men de kan ikke stemme på et politisk parti ved valg. Dette mener Venstre er urettferdig. Ungdom som må betale skatt og kan bli satt i fengsel, bør også gis mulighet til å påvirke hva skattepengene skal brukes til og hvilket straffenivå vi skal ha i landet, skriver Venstre på sin hjemmeside.

Nå har kommunene minimalt å si på eksemplene som Venstre gir på forslaget, men retorikken er god. Selvsagt bør 16-åringene kunne påvirke systemet gjennom deltakelse i valg. Det blir en selvmotsigelse å være voksen nok til å være foreldre, men ikke gammel nok til å stemme ved kommune – eller stortingsvalget.

Stemmerett for 16-åringer har vært en sak det har vært et fokus på i flere år. Sist ute var mindretallet i lokaldemokratikommisjonen, som leverte sin utredning til regjeringen 4. april i år. Der gikk Venstre og SV inn for at stemmerettsalderen bør bli satt til 16 år ved lokalvalg. Det er på tide at Venstre får gehør for sitt syn.

Tags:

Mest lest

Arrangementer