Ukategorisert

NHO, det finnes alternativ!

Denne artikkelen er ren reklame for Det Liberale Folkepartiet. Omtalen har partiet fortjent, og det er NHO som er årsaken til artikkelen.

NHO kommer med en brannfakkel mot politikerne. I følge Næringsliv 24 liker ikke næringslivsorganisasjonen at politikerne ikke klarer å lage rammevilkår slik at verdier kan skapes. Slettes ikke nytt, men brannfakkelen kommer nå. NHO og Administrerende direktør Finn Bergesen bør vite at alternativet finnes, men partiet har så liten oppslutning at det er umulig å få gjennomført en liberalistisk politikk i Norge. Ikke mange av NHOs medlemsbedrifter støtter Vegard Martinsen & co. Der har Finn Bergesen en jobb å gjøre!

Det eneste alternativet
Det liberalistiske partiet Det Liberale Folkepartiet er det eneste partiet i Norge som vil gi NHO de rammebetingelsene organisasjonen ber om. DLF arbeider for å øke den individuelle friheten, det vil si arbeider for enhvers rett til å styre sitt eget liv, til å styre sin egen eiendom, til å styre sine egne penger. Dette inkluderer bedriftseiere. Partiet vil at bedriftseierne skal styre bedriften og de verdier som skapes. Partiet er sterkt imot at politikere skal styre bedriftene, og DLF er imot at politikerne skal styre det som skapes i bedriftene. Det Liberale Folkepartiet står for liberalistisk økonomisk politikk, noe som kan være helt i tråd med ønskene i oppslaget i Næringsliv 24.

Dessverre er Det Liberale Folkepartiet et miniputtparti med svært få stemmer. Ved forrige stortingsvalg ble det kun stilt lister i Oslo og Hordaland. Dersom næringslivet virkelig ønsker alternativet de ber om, ville oppslutningen til Norges eneste liberalistiske parti ha vært mangedoblet. Skribenten må legge til at Liberaleren ikke er enig med Det Liberale Folkepartiet i alle sakene, men DLF er det partiet som er nærmest oss i økonomisk politikk.

Inkonsekvent
Dessverre er også NHO en sosialdemokratisk organisasjon som er opptatt av statlig styring og statlig innblanding på de fleste felt. Når staten er inne på alle områdene, er det umulig å øke den individuelle friheten slik at folk flest og bedriftseierne får styre bedriftene og de verdier som skapes. Statlig innblanding i sosialdemokratisk ånd kolliderer med frihet, gode rammebetingelser og konkurranse i et fritt marked. Det er på tide NHO reviderer sitt samfunnssyn, gjerne med en liberalistisk konklusjon. Skulle det bli resultatet tror Liberaleren at Det Liberale Folkepartiet mer enn gjerne tar imot NHO og Finn Bergesen med åpne armer.

Tags:

Mest lest

Arrangementer