Ukategorisert

Reformer i Høyre

Det er endelig klart for reformer i Høyre som forhåpentligvis resulterer i et annerledes parti med vekt på saker som liberalister setter pris på.

Høyres sentralstyre har på sitt siste møte valgt en komité, ledet av Erna Solberg, som skal arbeide med å forme Høyres politikk fram mot neste stortingsvalg. Komiteen skal også jobbe med Høyres ideologi. Komiteen består av politikere på alle nivå i Høyre, fra stortingsrepresentanter og ordførere til kommunepolitikere og andre ressurspersoner.

Underlig
De fleste reformer eller nye tanker i Høyre vil sannsynligvis være positivt dersom partiet går til høyre i praktisk politikk, går inn for å bli mer ulik de andre partiene. Høyres største problem i dag er likheten til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og de andre partiene på Stortinget. Kun nyanser skiller partiene fra hverandre. Alle kan sammenligne dagens regjering med den forrige regjeringens arbeid for å få påstanden bekreftet. Noen få milliarder kroner skilte dagens regjering mot den forrige i statsbudsjettet for 2006 som ble vedtatt i Stortinget like før jul. I tillegg er det rimelig bred enighet i verdispørsmål. Noen hedelige unntak finnes, men en skal lete med gode lykter for å finne unntakene. Venstres syn på innvandring er et av unntakene, mens Fremskrittspartiets urealistiske bruk av oljepenger, økning av offentlige utgifter er et annet unntak.

Å nedsette et eget utvalg som skal gå igjennom politikk og ideologi er underlig. Det betyr at partiet innrømmer at programarbeidet og nominasjonsprosessen i partiet er rimelig dårlig, på kanten til å være kritikkverdig. Arbeidet med politikk må være kontinuerlig, må pågå hele tiden, mens ideologien bør ligge rimelig fast, også for et pragmatisk parti som konservative Høyre utvilsomt er.

Høyres nytenkning bør komme igjennom programarbeidet til neste stortingsvalg. Det er programmet som er partiets kontrakt med velgerne. Det er denne kontrakten som må være så god som mulig, helst så konkret som mulig. Ja til reformer i Høyre, men det er rimelig tvilsomt å nedsette en reformkomité ved siden av arbeidet med partiprogrammet. Og ja, skribenten mener programarbeidet skal pågå kontinuerlig, skal være et løfte til velgerne for kommende år, men skal også skissere partiets arbeid i inneværende periode.

Ja til ulikheter
Store politiske endringer i Høyre, færre likheter med de andre partiene må medføre suksess. Ikke bare for Høyre, selv om det er dette partiet skribenten er medlem av. Det er i dag et enormt marked til høyre for den store massen, rett og slett fordi partiene har konsentrert politikken om sentrum, sentrum/venstre. Norge har ikke et skikkelig høyreparti med en viss størrelse. Det bør si det meste om mulighetene som finnes i markedet. Et parti som kjempet for et fritt marked og frie individ ville ha skilt seg ut, gjort valgmuligheten enklere for velgerne og fått et stort potensial fordi konkurransen om velgerne som ønsker et systemskifte er mye mindre enn i sentrum der den politiske kursen i dag ligger hos partiene. Slike endringer i Høyre ville ha betydd at partiet må sluke mange kameler og innrømme en kursendring på grunn av tidligere standpunkt, men det ville ha betydd flere velgere og økt oppslutning, selv om partiet også ville ha mistet noen velgere som i dag er fornøyd med sosialdemokratiet.

Dersom kursendringen mot høyre hadde gitt økt oppslutning, ville partiene som var igjen i sentrum ha flyttet egen kurs fra sentrum/venstre og litt mer mot høyre. På den måten blir det utvikling, på den måten får standpunkt som liberalistene setter pris på større gehør.

Forskyvninger
Det har i markedet om velgerne vært betydelige forskyvninger de siste tiårene. Arbeiderpartiet har gått til høyre, valgt løsninger som medfører mer tro på markedet, mer tro på personlig frihet. Sosialistisk Venstreparti har utvilsomt endret seg. Forlatt sosialismen, blitt sosialdemokratisk. Dessverre har ikke de tradisjonelle høyrepartiene fulgt opp, og forskyvningen har dessverre stoppet. Høyre har mye av skylden. Det kan rettes opp igjennom reformer, men reformene bør være en kontinuerlig prosess, ikke igjennom en reformkomité som partiets sentralstyre nedsetter.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kai
Kai
15 years ago

>mens Fremskrittspartiets urealistiske bruk av
>oljepenger, økning av offentlige utgifter er et
>annet unntak.

Feil! FrP øker ikke offentlige utgifter, de kutter offentlige utgifter. De bruker «oljepengene» til å la folk beholde mer av sine egne penger. Slik sett reduserer FrP statens omfang, altså stikk motsatt av det skribenten later til å tro.

andyq
andyq
15 years ago

>Feil! FrP øker ikke offentlige utgifter, de kutter offentlige utgifter. De bruker «oljepengene» til å la folk beholde mer av sine egne penger. Slik sett reduserer FrP statens omfang, altså stikk motsatt av det skribenten later til å tro.

Så økte pensjoner, mer til infrastruktur (etc) er ikke økte utgifter? Det at dette finansieres med oljepenger endrer ikke det faktum at staten skal bruke mer penger. Når staten bruker mer penger har dette den naturlige konsekvens at borgernes frihet blir begrenset.
Disse pengene kunne vi brukt mye mer fornuftig selv.

Kai
Kai
15 years ago

>Så økte pensjoner, mer til infrastruktur (etc)
>er ikke økte utgifter?

Ikke spill dum, andyq! Det er statens totale utgifter som er poenget i denne sammenhengen.

FrP er beviselig det partiet på Stortinget som kutter mest i offentlige utgifter, og dermed øker borgernes frihet mest.

Pleym
Pleym(@pleym)
Editor
15 years ago

FrP vil kuwaitifisere norsk økonomi; kutte skattene drastisk, men istedet finansiere de samme oppgavene med oljepenger. Blir kravmentaliteten fra borgerne til det offentlige mindre når tjenestene er der uten at borgerne betaler for dem? Hvor lett blir det da å oppfordre folk til å ta ansvar for eget liv, når de får frihet til det? FrP gjør det motsatte av hva liberalister bør gjøre; kutte både skatter/avgifter og privatisere offentlige oppgaver. FrP gjør den sosialdemokratiske kravmentaliteten verre, ved at folk ikke engang betaler skatter for offentlige tjenester de får. Snakk om å legge sten til byrden for oss som jobber… Read more »

Kai
Kai
15 years ago

>FrP gjør det motsatte av hva liberalister bør >gjøre; kutte både skatter/avgifter og >privatisere offentlige oppgaver. FrP gjør det alle liberalister ønsker. De kutter i offentlige utgifter, og de gir skatte- og avgiftslettelser. >FrP gjør den sosialdemokratiske >kravmentaliteten verre, ved at folk ikke engang >betaler skatter for offentlige tjenester de >får. Jeg tror ikke du trenger å bekymre deg for at nordmenn ikke betaler skatt og at de likevel får gode offentlige tjenester 🙂 >Blir kravmentaliteten fra borgerne til det >offentlige mindre når tjenestene er der uten at >borgerne betaler for dem? Spørsmålet er heller hvorfor kravmentaliteten er så liten… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Blir kravmentaliteten fra borgerne til det >offentlige mindre når tjenestene er der uten >at borgerne betaler for dem? Nei. Like lite som det å sentralisere sykehusene under staten gir bedre eller billigre tjenester. For å begripe hva det er Hagen driver med så må du tenke strategi, langsiktig. Det FrP burde ha gjort, var å arbeide direkte for å redusere statens utgifter og ansatte, men dette har vært prøvd uten noe særlig hell. Under slike valgkamper har de fått på det meste 7%, og det er grunn til å tro at 6 av poengene er fra de fryktsomme velgerne. Den… Read more »

Fra arkivet