Ukategorisert

Rød-grønn rettferdighet er urettferdig

Hva er definisjonen på rød-grønn rettferdighet? Svaret kan se ut til å være urettferdighet – ser de noe som er urettferdig, sørger de for å innføre enda en urettferdighet. Blir det rettferdighet av slikt? Når ikke alle i en kommune behøver å betale eiendomsskatt, innfører man en lov som åpner for at kommunen kan tvinge alle til å gjøre det, altså rød-grønn rettferdighet.

Av: Robert Gærnæ, leder Finnmark Høyre

I Stortinget snakket representanter fra Arbeiderpartiet og SV med stor glød om at de nå åpner opp for eiendomsskatt i hele kommunen, ikke bare i bymessige strøk. Tidligere hadde vi en lov som sa at eiendomskatt bare kunne innkreves i bymessige strøk. I revidert nasjonalbudsjett har de rød-grønne forandret loven slik at kommunene nå kan kreve eiendomsavgift også for hytter. Jeg sier bastant nei til hytteskatten. Hytteskatten rammer som all eiendomsskatt tilfeldig, og den må betales av velgere som ikke engang har stemmerett i den kommunen der de har hytte. Hyttefolket kan dermed ikke bytte ut de kommunepolitikerne som vil loppe dem for penger.

Med stor forundring leser jeg at det nordiske forumet for sosialdemokrater og fagbevegelse nå tar til orde for økt eiendomsskatt. Rapporten er utarbeidet av en ekspertgruppe hvor både stortingsrepresentant Dag Terje Andersen og LOs sjeføkonom Stein Reegård har deltatt.

Det Arbeiderpartiet og LO burde tenke over, er at eiendomsskatt rammer blindt – det er ikke nødvendigvis de med beste evne til å betale som blir ilagt skatten. De aller fleste som har hus eller hytte har også gjeld knyttet opp mot huset eller hytta. For dem blir det jo skatt på gjeld. En skatt på drømmen om å bo i en egen bolig eller drømmen om å kunne tilbring fritiden på sin egen hytte. Hytteskatten rammer altså de som har penger og de som har gjeld helt likt!! Er det Rød-grønn rettferdighet?

Fremfor å lytte til sin egen ekspertgruppe, bør Arbeiderpartiet lytte til fylkeslederen i Troms. I vinter oppfordret han partiets egne ordførere i Tromsø og Harstad til å legge økningen i eiendomsskatten på is. ”Arbeiderpartiet skal ikke bidra til økning av en skatt som slår så skeivt”, sa han. Dessverre er det akkurat det de sosialistiske partiene gjør landet rundt, og det sterkt applaudert av sine partifeller på Stortinget.

Det er flertallet i din kommune som avgjør om det skal innføres eiendomskatt/hytteskatt i din kommune. Høyres kommunestyregrupper i Finnmark har alltid kjempet i mot eiendomskatten og vil fortsette denne kampen også mot sosialistenes hytteskatt. I de kommuner som allerede har denne skatten jobber vi for å få den fjernet eller redusert.
Du kan også være med på å påvirke slik at denne skatten ikke blir innført eller at den blir fjernet i din kommune. Gjennom å melde deg inn i Høyre eller andre parti som er imot eiendomskatt, støtter du vår kamp mot hytteskatten og andre urettferdige avgifter. Vi skal kvittere med å aldri gi opp kampen mot denne Rød-grønne urettferdigheten.

Den Rød-grønne iveren etter ”rettferdighet” ender altså gang på gang opp med nye urettferdige løsninger. Politikk skal ikke bare utøves i kjappe tv-debatter, men i det virkelige liv. Den testen har ikke Stoltenberg-regjeringen bestått. Vi får håpe regjeringens disipler i kommunene ikke følger regjeringens eksempel, men støtter vår kamp i kommunestyrene mot Hytteskatten.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer