Ukategorisert

Kasino – et gammelt forslag

Unge Høyre går inn for kasino i Norge. Vel og bra, men Høyres ungdomsorganisasjon fremmer gamle forslag som tidligere er fremmet av stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet.

Etter landsmøtet i Unge Høyre har det vært mange oppslag i media på forslaget om kasinodrift i Norge. Leder i Oslo Unge Høyre, Stefan Heggelund, mener kasinodrift vil være en berikelse. Til TV2 Nettavisen sier Heggelund at et kasino vil være et viktig bidrag for Oslos kulturliv.

Politisk nestleder i Troms Unge Høyre, Magnus Mæland, vil ha kasino i Tromsø eller et av distriktene, skriver Folkebladet.

Initiativet fra Høyre-bevegelsen kommer i alle fall ti år for sent. I tillegg vil det gå flere år før forslaget modnes der makten sitter, nemlig i Høyres stortingsgruppe, Høyres landsmøte og partiets sentralstyre. Som vanlig er Høyre sent ute, som vanlig er partiet litt kjedelig og veldig gammeldags.

Et gammelt forslag
Debatten om kasino i Norge er gammel. Allerede i 1997/1998 fremmet stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm et forslag på denne saken gjennom et såkalt dokument 8 i Stortinget.

Bakgrunnen for forslaget var den gang at det er liten tvil om at den illegale kasinovirksomheten i Norge, med særlig vekt på Oslo og større byer, får stadig større omfang. Slik illegal virksomhet bidrar til å øke mulighetene for organisert kriminalitet. Derfor la Hedstrøm frem et forslag om å tillate kasinovirksomhet etter internasjonal standard og målestokk. Et forslag som ville ha vært en berikelse for befolkningen dersom forslaget hadde fått tilslutning i Stortinget. Både Høyre og de andre partiene stemte imot.

Ja til kasino
Liberaleren er for kasino. Vi mener et slikt tilbud vil være et godt supplement til dagens gamblingsmuligheter både i fastlandet, men også på internett. Kasinodrift vil også redusere svart omsetning og forebygge kriminalitet dersom dagens norske lovverk skal tas bokstavelig.

Vi advarer likevel mot at staten gjennom Lotteritilsynet eller andre instanser skal tildele konsesjoner til private aktører for kasinodrift. Det vil bety ulike konkurransevilkår mellom bedrifter som konkurrerer om de samme kundene. Det vil bety forskjellsbehandling og ulike konkurransevilkår slik vi i dag opplever med alkoholbevillinger. Politikerne er ikke i stand til å ivareta like konkurransevilkår gjennom tildelinger basert på skjønn.

Vi ønsker ikke at staten skal drive kasinovirksomhet. Også det vil medføre skjev konkurranse. Liberaleren har gjennom mange artikler begrunnet hvorfor vi er imot statlig næringsvirksomhet.

Ja til kasino, men et eventuelt i vedtak i Stortinget må være basert på ideene fra liberalismen. Verken forslaget fra Unge Høyre eller Øystein Hedstrøms innspill på 90-tallet var ideologisk begrunnet på en god måte.

Tags:

Mest lest

Arrangementer