Ukategorisert

Husker du Warszawa-pakten?

Idag er det 15 år siden Sovjetunionens militære undertrykkelsesapparat ble offisielt oppløst.

Warszawa-pakten ble ikke stiftet før i 1955, og da (offisielt) som et svar på at USA og landets allierte slapp Vest-Tyskland inn i NATO (den nordatlantiske forsvarsallianse), som var dannet i 1949.

Det var aldri i tvil om at Sovjetunionen var det førende og ledende landet i Warszawa-pakten. Alliansens eneste atommakt. De andre medlemslandene ble holdt i et ideologisk og militært jerngrep, og i et økonomisk gjennom Comecon.

På Warszawa-paktens rulleblad er invasjonene i Ungarn i 1956 og Tsjekkoslovakia i 1968. I 1980 unngikk Polen invasjon, fordi landets øverste leder, general Wojciech Jaruzelski innførte unntakstillstand.

I 1956 forsøkte Ungarn seg med en uavhengig sosialisme. Statsminister Imre Nagy ville utvikle en annen type sosialisme enn den sovjetiske. Selv om Krutsjov tok oppgjør med Stalin var han ikke rede til å gi slipp på Sovjetunionens kontroll med sine vasallstater i Øst-Europa. Storbritannia og Frankrike ble opptatt med Suez-krisen, mens USA ved sin utenriksminister John Foster Dulles kom med en uttalelse som gav Sovjetunionen carte blanche til å gjenerobre kontrollen. Ungarn ble invadert, og Janos Kadar ble installert som en marionettleder. Han satt til Ungarn som det første av Østblokk-landene frigjorde seg fra Sovjetunionen.

I 1968 var det Tsjekkoslovakias tur til å bli utsatt for en militær visitt fra sine «broderfolk». Alexander Dubcek og økonomen Ota Sik ville utvikle en «sosialisme med et menneskelig ansikt». Også dette forsøket endte med militær invasjon (eller invitasjon, som Sovjetunionen hevdet å ha fått), den 21.august. Prahavåren ble bragt til ende, og Gustav Husak ble den marionettherskeren Sovjetunionen installerte. Dubcek overlevet imidlertid til Murens fall, og kunne igjen innta en rolle i utviklingen av demokrati i landet.

Mikhail Gorbatsjov, som Sovjetunionens øverste leder fra mars 1985, innledet en serie med økonomiske reformer. Begivenhetene utviklet seg efterhvert så raskt at han og Kommunistpartiet mistet kontrollen. Ungarn brøt ut i oktober 1988, Muren falt 9.november 1989, de to Tyskland ble gjenforenet 3.oktober 1990, Warszawa-pakten ble altså oppløst 1.juli 1991, og selve Sovjetunionen ble oppløst i romjulen samme år.

Idag er de fleste av Sovjetunionens vasallstater i Warszawa-pakten og Comecon istedet medlemmer av demokratiske organisasjoner som NATO og EU.

Øst-Europas befolkning levet under diktaturets åk i mer enn 40 år. Selv om det er Sovjetunionen og dets ledere uten skrupler som må bære hovedskylden, bør heller ikke Vestens døve ører i 1953 (Polen og DDR), 1956 (Ungarn) og 1980 (Polen) noensinne glemmes.

At politiske og militære ledere deler land og verdensdeler inn i interessesfærer bør alle som er opptatt av frihet være på vakt mot. En lojal presse vil aldri kunne si ifra når makten begår overgrep mot de mennesker hvis rettigheter de egentlig burde beskytte.

Warszawa-pakten er heldigvis historie. Alliansens ugjerninger bør vi aldri glemme.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer