Ukategorisert

Narvesen: Gjør så godt vi kan

–Vi har en grense på 200 kroner og kundene får beskjed om dette. Det er likevel vanskelig å være helt konsekvent ettersom det er mange som jobber på kiosken, og de ansatte kan ikke ha hundre prosent oversikt over kundemassen, sier innehaveren av den Narvesen-kiosken Liberaleren tok kontakt med.

1. juli ble det seddelforbud på gevinstautomatene i Norge. Det betyr at de som benytter disse automatene ikke kan bruke for eksempel 100, 200 eller 500-kroners sedler på automatene. Foreløpig kan det tyde på at Trond Giske har lykkes med sitt forbud, selv om det strider med liberalistiske prinsipp om fri flyt av penger.

Spiller mindre
Liberaleren tok kontakt med en Narvesen-kiosk tirsdag morgen, noen dager etter at forbudet trådde i kraft. Eieren kunne fortelle om mindre trafikk på automatene.

–Jeg tror folk spiller mindre. Det er mindre trafikk på automatene. Vi veksler nok litt mer enn før, men vår grense er på 200 kroner, sier innehaveren.

På Liberalerens spørsmål om omfanget av vekslingsgrensen på 200 kroner kunne ikke innehaveren gi et godt svar.

–Det er mange som jobber på kiosken. Vi har flere skift. Vi klarer heller ikke å huske alle kundene som er innom på en dag. Vi gjør så godt vi kan på å opprettholde grensen på 200 kroner, sier innehaveren.

Vekslingsgrensen på 200 kroner er ikke vedtatt av politikerne. Det er Narvesen som har pålagt kioskene en slik praksis.

Mot reguleringer
Liberaleren er imot seddelforbudet. Det er en regulering som begrenser inntjeningsmulighetene for alle som er i bransjen. Det er et overtramp mot eiendomsretten der hver enkelt aktør skal bestemme hvordan pengepolitikken skal være.

Alle må få bruke egne penger slik de vil, også kaste de bort på gevinstautomater.

Trond Giskes forbud oppmuntrer sannsynligvis til rå etterspørsel etter mynter, noe TV2 Nettavisen gir et eksempel på. De politiske reguleringene oppmuntrer også til spill på internett, et marked som er helt uten politisk kontroll fra norske myndigheter. Norgesautomaten er et eksempel på en slik aktør.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer