Ukategorisert

Reaksjoner mot prioriteringer

Det finnes lesere hos Liberaleren som reagerer på politiets bruk av ressurser. Det kryr av eksempel fra Norges største musikkfestival som arrangeres i Kristiansand.

I løpet av Quartens første døgn ble 15 personer pågrepet av politiet, de fleste for besittelse eller bruk av hasj, skriver oslopuls.no.

Denne leseren skriver at han ikke fatter at politiet orker å bruke ressurser på slikt. Lovens lange arm må da ha andre og langt viktigere ting å drive med enn dette? Leseren legger til at man med slike saker i alle fall ikke komme her og skrike opp om manglende ressurser i politiet, når man prioriterer så vanvittig.

Han skriver videre at problemet er at landets ledende politikere har en håpløs paranoia i forhold til narkotika, og at de på ingen måte er åpne for den prinsipielle debatten rundt individets rett til å bestemme over eget liv og egen kropp.

Siste avsnittet i leserens e-post er direkte vakkert for Liberalerens redaksjon. Han skriver at det blir problematisk når politikerne til stadighet skal vedta moral for alle andre rundt seg. Selv om jeg ikke bruker narkotika, har jeg da pinadø ingen rett til å nekte andre å gjøre det, så sant de ikke plager meg på noe vis.

Det er herlig når lesere av Liberaleren er på linje med oss i viktige saker. Moral er viktig, og politikerne skal ikke og kan ikke ha den riktige definisjonen på hva som er bra for hver enkelt av oss.

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Johan Andorsen
Johan Andorsen
15 years ago

Debatten rundt individets rett til å bestemme over eget liv og egen kropp er interessant, den deltar jeg gjerne i. Bjørn Magne har en merkelig naivistisk innstilling til hvorfor samfunnet skal vurdere narkotika som et lovlig rusmiddel. Det er klart at dersom bruk av alle tilgjengelige rusmidler, fra marihuana til heroin, ble legalisert, ville lovbrudd som framstilling, smugling og salg av narkotika opphøre. Og individer som bestemte seg for å velge et liv som heroinslave ville på lovlig måte kunne kjøpe de nødvendige doser. Men kan dette være et «liberalistisk» synspunkt? Dersom en ser på årsak til at folk bruker… Read more »

andyq
andyq
15 years ago

Johan Andorsen sa: Dersom en ser på årsak til at folk bruker narkotiske rusmidler, er jeg ikke overbevist om at det foreligger et bevisst valg bak rusmisbruket. Faktisk nekter jeg å tro at mennesker velger et liv som slave av rusmidler. Se bare på de som har kommet lengst på veien mot undergangen, de maser og gnåler jo hele tida om at samfunnet må hjelpe dem ut av rusmisbruket. Vel, det er akkurat med «narkotika» som det er med alkohol. De aller fleste brukerne lever helt normale liv, men et mindretall klarer ikke styre seg. De som foretrekker alkohol er… Read more »

Vidar
Vidar
15 years ago

Jo hasj og marihuana er ikke så voldsomt farlig, selv om regelmessig bruk vel ikke akkurat er den beste trimmen hjernen kan få. Men det er neppe «de fleste brukere» som bruker sterkere rusmidler som lever normale liv. Det er nettopp et samfunn der alle må klare seg selv at man får denne store gjengen med samfunnstapere, som er mer disponible for slike uheldige dødelige vaner.

Noen folk må reddes fra seg selv, og vi bør redde de. Så kan vi heller være liberale på de områdene der folk har «mer eller mindre» like muligheter til å klare seg greit.

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Johans drøfting av aktuelt spørsmål henger
ikke i sammen med hans konklusjon.

Han har ikke klart å vise at det er et nødvendig
kriterie for å kalle noe for liberalistisk at
det dreier seg om et veloverveid og individuelt
( og endog personlig:-) ) valg.

Vi kan således kategorisk avvise Johans utsagn
som inkoherent rør.

Fra arkivet