Ukategorisert

Forbud mot meningsmålinger?

Regjeringen kan komme til å redusere friheten til redaksjonene ved å forby galluper de siste dagene før valg. Spørsmålet vurderes i forbindelse med forslag til endringer i valgloven.

For Liberaleren, som forsvarer full ytringsfrihet, er tanken om å begrense medias frihet mer enn det som i dag er tilfelle en forferdelig tanke. Å publisere meningsmålinger er ytringer politikerne må tåle, selv om det kan påvirke valget velgerne tar. Restriksjoner vil være å bryte en rekke friheter som bør være selvsagt for de ulike redaksjonene. Et forbud bryter med eiendomsretten og ytringsfriheten. Liberaleren er som kjent en sterk forsvarer av begge disse frihetene.

Det er Aftenposten som kommer med nyheten om at regjeringen vurderer et forbud av meningsmålinger de siste dagene før et valg. Begrunnelsen er at valg skal gjennomføres så nøytralt og riktig som mulig. Meningsmålinger i sluttfasen kan påvirke styrkeforholdet mellom partiene, for å sitere statssekretær i Kommunal – og regionaldepartementet, DagHenrik Sandbakken, Senterpartiet.

Hvis Sandbakken skal være konsekvent i synet på at valg skal være så nøytralt og riktig som mulig, bør han komme med forslag om å forby valgkamp, forby valgkamputspill fra politikerne. Selvsagt umulig å gjennomføre, men slike forbud ville ha ført til at konkurransen om velgerne ble mindre, noe som sikkert er Senterpartiets mål.

Det finnes i dag mange land som har forbud mot meningsmålinger i dagene før valg. Det er Bolivia, Argentina, Tyrkia, Spania, Hellas og noen til. Det at andre land har ordninger som reduserer frihet, er et dårlig argument for å innføre lignende ordninger i Norge. Hvis ikke dagens regjering har en målsetning om å være best på grunnleggende rettigheter, bør den gå av øyeblikkelig. Vi trenger ikke politikere som dilter etter land vi ikke liker å sammenligne oss med. Demokratiske rettigheter er for viktig til at vi kan bruke Tyrkia som et foregangsland.

Alle politikerne ønsker større valgdeltakelse, økt politisk engasjement. Derfor påpeker de fleste at det er viktig at folk benytter stemmeseddelen. Ønsket om økt engasjement og færre muligheter for å skape engasjement kolliderer kraftig. Dersom media får reduserte muligheter til å skape engasjement, vil ikke valgdeltakelsen øke. Gode rammevilkår for media er viktig dersom politikerne skal oppnå målet om økt valgdeltakelse. Et forbud mot meningsmålinger de siste dagene før valg vil svekke den politiske interessen, noe som vil gå utover valgdeltakelsen. Informasjon om politikk og informasjon om partiene skjerper interessen, noe som bør være en fordel for alle som stiller til valg hvert andre år i Norge.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vox populi
15 years ago

Helt enig. Det handler ikke bare om ytringsfrihet, men også om at jeg vil ha meg frabedt at politikere
tror de vet hva som er best for meg. Jeg er i stand til å vurdere dette helt på egenhånd i likhet med den øvrige befolkning. Dette føyer seg bare inn i et mønster der vi blir mer og mer styrt av hva politikere tror er best for oss.

Fra arkivet

 • Voltaire – vi trenger deg!Voltaire – vi trenger deg!
  Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer.
 • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
  Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.
 • Jeg tok en million fra de fattigeJeg tok en million fra de fattige
  Gjennom å låne og investere er det mulig å tjene gode penger, på bekostning av fellesskapet.
 • Frihet, likhet og brorskapFrihet, likhet og brorskap
  14. juli feirer Frankrike den store revolusjonen i 1789.
 • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
  Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.