Ukategorisert

Bønder: Forbrukerne skal være glad!

Brødrene Mikalsen i Langfjordbotn mener vi forbrukere skal være glade for at de får 512.299 kroner for å produsere melk og kjøtt, skriver Altaposten.

La det være klart med en eneste gang. Liberaleren liker ikke subsidier. Vi er ikke glade for at brødrene Mikalsen eller andre får skattefinansierte overføringer. Subsidier er blodig urettferdig ettersom staten tar deler av folks inntekter for så å dele pengene ut til aktører som driver næringsaktiviteter. Mange må gjennom skatter og avgifter betale for varer og tjenester de ikke benytter, for å forklare vår motstand på en enkel, men forståelig måte. Produksjonstilskudd er bare en av mange typer subsidier Stortinget vedtar hvert eneste år.

TV2 Nettavisen har presentert en liste for de forskjellige støtteordningene i landbruket. Bøndene har fantastiske muligheter for å motta skattefinansiert støtte.

Offentliggjorde tallene
Det var Nationen som offentliggjorde tallene for produksjonstilskudd. Mange andre aviser har fulgt opp. Kanskje oppnår vi en ny, litt mer spenstig debatt om subsidier etter at folk flest får innsyn i overføringene til næringsutøverne. Liberaleren ønsker en ny debatt om landbrukspolitikken hjertelig velkommen.

Alle som kritiserer mottagere av offentlig støtte, risikerer å møte kritikk. Derfor tar Nationen tyren ved hornene, og presenterer sitt eget støttenivå. For ordens skyld kan vi nevne at Nationen som avis mottar rundt 23 millioner kroner i produksjonsstøtte fra staten hvert år. Fordelt på 40 årsverk blir dette vel 500.000 kroner per hode. Vi kan også nevne at norske aviser mottar store støttebeløp i form av momsfritak. Liberaleren mottar ikke en eneste skattefinansiert krone i støtte. Heller ikke eieren FRIdemokratene mottar penger av staten, naturlig nok ettersom organisasjonen er liberalistisk og mener skatt er tyveri.

Maten kan bli dyrere
Brødrene i Langfjordbotn mener det er forbrukerne som mottar subsidier, ikke bøndene. Rett og slett fordi de måtte ha tatt høyere pris for produktene uten skattefinansierte overføringer. Høyere pris fra brødrene Mikalsen er greit, så lenge forbrukerne kan velge bort produktene de tilbyr. Faktisk ville høyere pris vært å foretrekke fremfor dagens politikk. Det betyr økt konkurranse for å få solgt varer. De som ikke er spesielt flink eller hadde naturen mot seg, ville ha tapt konkurransen. Det er ikke en menneskerett å produsere kjøtt eller melk i Langfjordbotn.

Uten konkurranse ville prisen ha blitt høyere, men som liberalister ønsker vi fri konkurranse også på dette området.

Proteksjonistisk
Norge, EU og andre rike land forsvarer et proteksjonistisk system der mange blir utelatt fra markedet slik at politikerne kan ta vare på eget næringsliv. Land i den tredje verden får ikke tilgang til det norske markedet fordi politikerne vil ta vare på brødrene Mikalsen og de andre bøndene. Selv om det betyr subsidier, dyrere mat gjennom mindre konkurranse og mer fattigdom i den delen av verden som virkelig trenger økonomisk vekst. Forferdelig!

Istedenfor markedstilgang tilbyr vi smuler i U-hjelp som er like forkastelig som subsidiene landsbruksutøverne i Norge får. Proteksjonismen har ført oss inn i en vond sirkel det er vanskelig å komme ut av. Vi roper om et systemskifte. Kanskje kan medias fokus på støtteordningene gi oss den drahjelpen land i den tredje verden trenger. Det ville ha vært et fremskritt, et betydelig fremskritt for kampen mot fattigdom og drømmen om økt frihandel.

Tags:

Mest lest

Arrangementer