Ukategorisert

Så kom Giske med forbudsforslaget

Kultur- og kirkedepartementet foreslår forbud mot å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangøren. I dag sendte departementet lovforslaget ut på høring.

Lovforslaget innebærer ikke straffesanksjonering, men politiet vil kunne stoppe ulovlig salg og Forbrukerombudet vil kunne stanse ulovlig markedsføring. Det viktigste er at folk flest blir kjent med at overprising ved videresalg er ulovlig, skriver Kultur – og kirkedepartementet i en pressemelding.

–Et forbud mot overpris ved videresalg vil sikre at de virkelige godbitene på kultur- og idrettsfronten blir mer tilgjengelig for alle i samfunnet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Der er Liberaleren uenig med Giske. Flere land har forbud mot svartebørssalg. Det er mulig å oppdrive billetter i det svarte markedet selv med et forbud. Et forbud løser ikke problemene, slik som myndighetene har en tendens til å tro.

Høringsfristen for forslaget er satt til 11. oktober 2006.

Liberalerens redaksjon klarer ikke med sin beste vilje å se problemet med dagens svartebørssalg. Tvert imot er salget en selvregulerende markedsmekanisme. Det blir verken flere eller færre kulturarrangement om Trond Giske får igjennom dette forbudet. Vi får bare en ny sovende lov som vil bli umulig å håndtere for myndighetene.

Cupfinalebillettene vil fortsatt være tilgjengelig for de som er villig til å betale prisen. Trond Giske oppnår ikke noe, bortsett fra et forsøk med markedstukling. I tillegg vil en del av befolkningen bli oppfattet som lovbrytere fordi de prøver å tjene penger eller å bli kvitt billetter til ulike kulturarrangement. Det er kanskje på tide å minne politikerne om at de som kjøper billetter i det svarte markedet gjør det av fri vilje. Finnes det kjøpere, vil det alltid finnes folk som er villig til å selge.

Flere artikler om svartebørshandel på Liberaleren:
Svartebørshandel er bra.
Ulovlig med billettsalg.
Hjernedødt om U2-billetter og svartebørs.
Vil tukle med markedene.

Tags:

Mest lest

Arrangementer