Ukategorisert

Så kom Giske med forbudsforslaget

Kultur- og kirkedepartementet foreslår forbud mot å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangøren. I dag sendte departementet lovforslaget ut på høring.

Lovforslaget innebærer ikke straffesanksjonering, men politiet vil kunne stoppe ulovlig salg og Forbrukerombudet vil kunne stanse ulovlig markedsføring. Det viktigste er at folk flest blir kjent med at overprising ved videresalg er ulovlig, skriver Kultur – og kirkedepartementet i en pressemelding.

–Et forbud mot overpris ved videresalg vil sikre at de virkelige godbitene på kultur- og idrettsfronten blir mer tilgjengelig for alle i samfunnet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Der er Liberaleren uenig med Giske. Flere land har forbud mot svartebørssalg. Det er mulig å oppdrive billetter i det svarte markedet selv med et forbud. Et forbud løser ikke problemene, slik som myndighetene har en tendens til å tro.

Høringsfristen for forslaget er satt til 11. oktober 2006.

Liberalerens redaksjon klarer ikke med sin beste vilje å se problemet med dagens svartebørssalg. Tvert imot er salget en selvregulerende markedsmekanisme. Det blir verken flere eller færre kulturarrangement om Trond Giske får igjennom dette forbudet. Vi får bare en ny sovende lov som vil bli umulig å håndtere for myndighetene.

Cupfinalebillettene vil fortsatt være tilgjengelig for de som er villig til å betale prisen. Trond Giske oppnår ikke noe, bortsett fra et forsøk med markedstukling. I tillegg vil en del av befolkningen bli oppfattet som lovbrytere fordi de prøver å tjene penger eller å bli kvitt billetter til ulike kulturarrangement. Det er kanskje på tide å minne politikerne om at de som kjøper billetter i det svarte markedet gjør det av fri vilje. Finnes det kjøpere, vil det alltid finnes folk som er villig til å selge.

Flere artikler om svartebørshandel på Liberaleren:
Svartebørshandel er bra.
Ulovlig med billettsalg.
Hjernedødt om U2-billetter og svartebørs.
Vil tukle med markedene.

Tags:

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Arild holta
15 years ago

Vanligvis er det lett å forstå motparters argumenter. Ja, også forutse dem.

Dette er imidlertid så irrasjonelt og gammelsosialistisk at det bare blir dumt.

Børge Svanstrøm Amundsen
15 years ago

Leder for Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen:

«-Det er tullete at politiet skal bruke ressurser på slike saker. Dette er en type oppgave som aldri vil bli prioritert med alle de oppgaver politiet er satt til å løse og hvor selv alvorlig kriminalitet må vente.»

Morten Usild
Morten Usild
15 years ago

Billetter enkeltpersoner selger er en ting. Men organisert handel er noe annet. Det er jo svarte penger dette dreier seg om. Liberalen støtter vel dette også? Det kan vel gjøres en liten sak på hvor stor omsetning Billettkontoret & Euroteam har innrapportert… Tror det dreier seg om svart omsetning til flere millioner per år. En liten sak om politiet & billetter Når etterspørselen av billetter er for stor, blir også enkelte personer meget kreative. Det har i senere tid dukket opp flere forsøk på å forfalske billetter til bl.a Roskilde & Quart. Kan ikke se at Polititet har kastet seg… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Hva motiverer sosialister når de legger ned forbud imot å videreselge biletter til høyere pris enn pålydende er spørsmålet vi bør stille oss når slike lovforslag legges ut på høring. Svaret er åpenbart, men likevel er det veldig få som synes å reflektere over dette. Motivasjonen er å hjelpe mennesker som selger en vare til en lavere pris enn det markedet er villig til å betale for på denne måte sørge for at også «fattige» mennesker skal ha økonomisk mulighet til å handle en vare. Leverandøren av aktuell vare fungerer her som et regulært sosialkontor, bare finansiert av en organisasjon… Read more »

Fra arkivet