Ukategorisert

Politikerne elsker ulike vilkår

Det er ufattelig at ikke flere reagerer på statens innblanding i næringslivet i form av ulike støtteordninger. Bevilgninger til en aktør betyr konkurranseulemper for konkurrentene.

Denne gangen er det GRO-programmet som skal hjelpe kvinnelige bedriftsetablere. Det betyr at kvinner som har etablert bedrifter får 10 millioner kroner som skal gå til vekst og utvikling av bedriftene. Totalt har regjeringen gitt 835,7 millioner kroner til kvinnerettede prosjekt via Innovasjon Norge i 2005. Av dette utgjorde støtten til nyetableringer av bedrifter for kvinnelige gründere 163,8 millioner kroner. Småpenger i den store sammenheng. Svært ille for de som konkurrerer med aktørene som får skattefinansierte overføringer fra staten. Det prinsipielle om skatt har Liberaleren vært innom i mange artikler. Skribenten linker til noen få eksempel fra vårt rikholdige arkiv.

Ulike næringstilskudd er med på å forringe fri konkurranse. De bedriftene som får økonomisk støtte har en betydelig fordel i forhold til de som ikke får. Bedrifter konkurrerer om kundene, helt uavhengig om det er kvinner eller menn, ung eller gammel som står bak etableringene. Skattefinansierte overføringer er med på å forringe konkurransen som tilslutt kan ende med at aktører går konkurs fordi staten har vært inne med tilskudd til enkelte bedrifter.

I Norge er det mange ulike overføringsordninger til bedrifter. Eksemplet i denne artikkelen er GRO-programmet, men Liberaleren kunne ha brukt andre eksempler som de kommunale næringsfondene eller ordningene til Innovasjon Norge.

Alle skattefinansierte ordninger til bedriftene må avvikles slik at aktørene får konkurrere om kundene på en sunn og god måte. Den beste bør komme godt ut av konkurranse. Slik er det ikke i et samfunn der politikerne prøver å beskytte enkelte aktører med ulike støtteordninger.
Mange på den såkalte høyresiden av norsk politikk vil være enig i det prinsipielle i denne artikkelen, men høyrepartiene har lite å være stolt over når det gjelder fri konkurranse og like konkurransevilkår. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet er verst av stortingspartiene når det gjelder støtteordninger, men like bak kommer Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet. Dessverre støtter de fleste opp om en aktiv næringspolitikk, selv om nøytralitetsbegrepet blir brukt med jevne mellomrom på partienes kurs og konferanser. Synd politikerne ikke følger opp nøytralitet i praktisk politikk.

Mer om GRO-prosjektet på VG Nett.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer