Ukategorisert

Litt liberalisme fra Sandberg

Liberaleren har ofte kritisert Fremskrittspartiet for mangel på liberalisme, mangel på en ideologisk konsekvent politikk. I dag skal partiet få litt skryt, selv om nestformann Per Sandberg får juling i enkelte kretser som forsvarer Sametinget og samiske særrettigheter for enhver pris.

Fremskrittspartiets nestformann Per Sandberg kom til Riddu Riddu for å fortelle at han vil legge ned sametinget. Han innrømmet under debatten at det ikke blir enkelt, skriver Nordlys.

Sandberg påpekte i debatten at staten skal likebehandle alle menneskene, noe som betyr nedleggelse av Sametinget, oppheving av alle skattefinansierte overføringer til samisk språk, kultur og forskning. I tillegg må en del av lovverket liberaliseres ettersom en del politiske vedtatte lover omhandler samer spesielt. Et friskt utspill som er ideologisk forankret, men som Fremskrittspartiet er alene om å mene på Stortinget.

En av de viktigste forutsetningene for liberalisme at staten behandler individene likt. I private felleskap skal det være lov å skape private lover, men statlig særbehandling av grupper er ikke forenelig med liberalisme. Derfor er ikke Sandbergs utspill utskjelling av samer, men et godt standpunkt som er basert i liberalistisk ideologi.

Verken Sandberg eller liberalister vil nekte noen å lære samisk språk eller samisk kultur, men det bør ikke være et ansvar for staten gjennom skattefinansierte penger, på samme måte som staten ikke bør ha et ansvar med å lære noen for eksempel engelsk eller folkedans.

Det blir ikke lett for Fremskrittspartiet å få igjennom forslag som omhandler likebehandling alle menneskene i Norge. Både grunnloven og internasjonale konvensjoner må endres. Norge har nemlig slått fast at samer er et urfolk, og med et slikt standpunkt er det vanskelig å liberalisere nasjonale og internasjonale lover slik at alle menneskene får den samme behandlingen av staten.

Per Sandberg skal i alle fall ha skryt for at han prøver, i hvert fall på dette området.

Mer om festivalen Riddu Riddu finner du her. En festival som får betydelige økonomiske overføringer fra det offentlige som ikke er forenelig med et liberalistisk ønske om lavest mulig skatter og avgifter.

Tags:

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Boye
15 years ago

Det kan kanskje se ut som liberalisme – likebehandling av mennesker – men det er bare utenpå. Dette handler om at Per Sandberg vil tilbake til fornorskingsdoktrinen som samene ble utsatt for for inntil ikke så veldig mange tiårene siden. Han avslører seg når han vil fjerne statlig støtte til opplæring i samisk språk for samiske barn, mens han vil beholde statlig støtte til opplæring i norsk språk. Hva er liberalt ved denne diskrimineringen av samiske barn?

Kjetil
Kjetil
15 years ago

Chris Joy, din troverdighet på dette forum har for lengst forsvunnet.

Bønna har faktisk peiling og har oppegående, edruelige betraktninger. Det har ikke du, Chris Joy. Du er et levende bevis på at den offentlige psykatrien i Norge har spilt fallitt.

Magne
Magne
15 years ago

Politisk press nytter selv om prosessen går tregt. Tre eksempler på at press gjennom partisystemet og organisasjoner virker. -Effektivisering av forsvaret som tilslutt vil avvikle ordningen med førstegangstjenesten. -Partnerskapsloven som tilslutt av ende med at homofile får retten til å adoptere. -Skille kirke og stat, en prosess som pågår nå etter politisk press i partiene. Forhåpentligvis ender prosessen med et skille. Jeg vil gjerne høre hvordan Chris Joy vil endre samfunnet, han er neppe villig til å gjøre de skrittene som Solvik tok opp i kommentaren siden han fortsatt er på frifot? Han vil ikke en gang stå frem med… Read more »

Kjetil
Kjetil
15 years ago

Helt enig med Magne på dette felt. Ting går sakte, men går uansett i vår retning.

Tror kanskje vi alle bør forbigå Chris Joy og hans useriøse tilnærming til liberalismen. Det er tross alt nok av oss der ute som tar liberalismens ideer på fullt alvor, selv om Chris Joy åpenbart ikke gjør det.

Kjetil
Kjetil
15 years ago

Bønna er for øvrig en helt for oss liberalister. Han lot seg faktisk fengsle for sin overbevisning om at tvungen verneplikt er umoralsk.

Vidar
Vidar
15 years ago

Jeg synes ikke FRP er troverdige når de snakker om likebehandling. Vi ser FRP forfekte de samme verdiene når det er snakk om innvandring, mens alle med et snev av gangsyn gjenkjenner lusa på gangen når FRP snakker om innvandrere, og da selvfølgelig hovedsakelig innvandrere fra «fremmede» kulturer. Minoriteter generelt bør og blir til en viss grad positivt diskriminert av den norske stat. Jeg skulle selvfølgelig ønske det var annerledes, at slikt ikke var nødvendig, men det meste tyder vel på at det fortsatt er nødvendig for både å hjelpe folk bevare sin kultur og sin egenart. Staten bør når… Read more »

Fra arkivet