Ukategorisert

Litt liberalisme fra Sandberg

Liberaleren har ofte kritisert Fremskrittspartiet for mangel på liberalisme, mangel på en ideologisk konsekvent politikk. I dag skal partiet få litt skryt, selv om nestformann Per Sandberg får juling i enkelte kretser som forsvarer Sametinget og samiske særrettigheter for enhver pris.

Fremskrittspartiets nestformann Per Sandberg kom til Riddu Riddu for å fortelle at han vil legge ned sametinget. Han innrømmet under debatten at det ikke blir enkelt, skriver Nordlys.

Sandberg påpekte i debatten at staten skal likebehandle alle menneskene, noe som betyr nedleggelse av Sametinget, oppheving av alle skattefinansierte overføringer til samisk språk, kultur og forskning. I tillegg må en del av lovverket liberaliseres ettersom en del politiske vedtatte lover omhandler samer spesielt. Et friskt utspill som er ideologisk forankret, men som Fremskrittspartiet er alene om å mene på Stortinget.

En av de viktigste forutsetningene for liberalisme at staten behandler individene likt. I private felleskap skal det være lov å skape private lover, men statlig særbehandling av grupper er ikke forenelig med liberalisme. Derfor er ikke Sandbergs utspill utskjelling av samer, men et godt standpunkt som er basert i liberalistisk ideologi.

Verken Sandberg eller liberalister vil nekte noen å lære samisk språk eller samisk kultur, men det bør ikke være et ansvar for staten gjennom skattefinansierte penger, på samme måte som staten ikke bør ha et ansvar med å lære noen for eksempel engelsk eller folkedans.

Det blir ikke lett for Fremskrittspartiet å få igjennom forslag som omhandler likebehandling alle menneskene i Norge. Både grunnloven og internasjonale konvensjoner må endres. Norge har nemlig slått fast at samer er et urfolk, og med et slikt standpunkt er det vanskelig å liberalisere nasjonale og internasjonale lover slik at alle menneskene får den samme behandlingen av staten.

Per Sandberg skal i alle fall ha skryt for at han prøver, i hvert fall på dette området.

Mer om festivalen Riddu Riddu finner du her. En festival som får betydelige økonomiske overføringer fra det offentlige som ikke er forenelig med et liberalistisk ønske om lavest mulig skatter og avgifter.

Tags:

Mest lest

Arrangementer