Ukategorisert

Heroin i behandlingsopplegget

Lars Henrik Michelsen, leder i Unge Venstre og vararepresentant til Stortinget, tenker nytt i rusomsorgen, nytt i forhold til det som har vært vanlig fra politiske kretser tidligere. Forslaget er ikke forankret i liberalisme, men det vil bety en liberalisering i forhold til dagens forbudslinje, eller fy linje som politikerne har valgt.

På sin egen blogg tar Michelsen til ordet for utdeling av heroin. Lignende prosjekt er prøvd ut i Nederland med positive resultat, hvis vi regner høyere livskvalitet som positivt. Forskning.no skrev om prosjektet sommeren 2003. Konklusjonen til forskerne er like trygt og mer effektivt enn bare metadon.

I følge NRK er Olav Gunnar Ballo, SV, imot forslaget til Unge Venstre, uten at han kjenner verken forslaget eller forskningsrapportene fra utlandet spesielt godt. Det betyr at det er en fare for at regjeringen og Stortinget ikke kommer med nye løsninger når rusplanen fremlegges til høsten.

De som er avhengig eller betegnes som avhengig av narkotika er ulike. Det betyr at det samme behandlingsopplegget umulig kan passe for alle. Derfor forsvarer skribenten forslaget fra Unge Venstre, uten å komme med en konklusjon. I tillegg vil gratis heroin som behandlingstilbud kunne alminneliggjøre dette stoffet, begrense fy begrepet som gjør at folk flest ser på folk som er misbrukere av narkotika som et annenrangs menneske, noe som slett ikke er tilfelle. Forslaget om gratis heroin er ikke god liberalisme ettersom offentlige utgifter sannsynligvis øker, i hvert fall blir det vanskelig å redusere skattefinansierte utgiftene i et forenklet regnestykke der vi trekker inn noen få faktorer. Likevel er dette spenstig fra Unge Venstre, et forslag som kan heve debatten om rusomsorgen. Debatten om høstens rusplan kan bli mer interessant enn det skribenten forestilte seg på forhånd.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer