Ukategorisert

Sladden blir

Fjernsynskanalene får ikke sende usladdet pornofilmer på TV i Norge. Det har Medietilsynet bestemt i en uttalelse.

Medietilsynet vil beholde sladden slik den er, av hensyn til barna.

–Så langt har vi vurdert at hardpornografisk materiale kan være til skade for barn. Den praksisen står ved lag, sier seniorrådgiver Lars Winsvold i Medietilsynet til Dagsavisen.

Medietilsynet har vurdert denne saken ut fra kringkastingsloven, som sier at det ikke kan sendes innhold på fjernsyn som kan skade barns fysiske, psykiske eller moralske utvikling. Selv om det har skjedd en liberalisering av straffeloven, er ikke kringkastingsloven endret. Liberalerens oppfordring til politikerne er å liberalisere, gjerne avvikle kringkastingsloven. Staten skal ut fra liberalistiske prinsipp ikke ha rett til å redigere programinnholdet på TV. Denne friheten og ansvaret må hver enkelt fjernsynskanal få ha uten politisk innblanding gjennom et strengt lovverk.

Det er også betenkelig at Medietilsynet med dette vedtaket behandler fjernsynskanalene ulikt sammenlignet med omsetning av videogram, der prinsippet er at seerne over aldersgrensen kjøper det en selv vil se. Slik burde det selvsagt ha vært på kanalene til Canal Plus og Viasat også.

Vedtaket hos Medietilsynet vil bety at dagens ordninger fortsetter, selv om tilsynet lover økte kontroller på sladden, i følge oppslaget i Dagsavisen. Det vil fortsatt være mulig for de som vil se porno å gjøre dette, både på TV, på internett og gjennom videogram. Statens kontroll av programinnholdet i fjernsynskanalene utelukker ikke tilbudet, det blir kun forskjøvet med de konkurranseulempene dette medfører for de som må følge det norske lovverket.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Det er udelukkende næringslivet og industrien som kan klandres for at det finnes forbud imot å sende porno på TV usladdet. Det ville vært særdeles enkelt for industrien å enes om en standard for koding av slike sendinger slik at man måtte åpne sin tuner for slike sendinger før de ble tilgjengelige, samt i tillegg en ‘parent control’ for bruk ved hver gangs bruk. Om dette var en standard for tunere, så ville det ikke være politisk mulig å forsvare et forbud. Skikkelige folk ønsker ikke at et middagsselskap skal ødelegges av at et barn ved en ulykshendelse skrur på… Read more »

Fra arkivet