Ukategorisert

En strålende nyhet

Liberaleren vil gratulere alle som jobber for å endre narkotikapolitikken. Forslaget innebærer ikke avkriminalisering eller legalisering av narkotika, men det er likevel et betydelig framskritt som det er verdt å glede seg over.

Er du i besittelse av opp til 15 gram hasj og blir tatt, kan du nå slippe unna med en bot. Grensen er hevet fra fem gram, meldte VG Nett natt til torsdag 20. juli.

Det er i et direktiv fra Riksadvokaten til politiet man har bestemt å legge seg på en linje i tråd med praksisen i høyesterett. Etter det VG Nett erfarer, skal grensen for når det kan gis bøter heves fra fem gram til omkring 15 gram hasj.

For Liberaleren var denne saken ukjent, men desto mer gledelig. Også NORMAL er fornøyd med direktivet fra Riksadvokaten.

–Det har meget stor betydning for menigmann. Dette er det vi har jobbet for i mange år. Jeg synes det er en god ting at man endelig lytter til eksperter og kriminologer, sier Peter Mikkelson i Norsk Organisasjon for Revurdering Av Marihuanalovgivningen til VG Nett.

Selv om liberalister kan glede seg over denne saken er kampen for en ny narkotikapolitikk langt fra over. Direktivet sørger kun for mer effektiv bruk av ressurser i politi – og rettsvesenet. Langt flere saker vil bli avgjort med bøter istedenfor en lang saksgang i retten. Dette betyr bedre bruk av ressurser og betydelig lettere saksgang for de som blir tatt med et bitteliteparti hasj. For opptil 15 gram er fortsatt ikke mye, selv om Liberaleren er glade for fremskrittet som Riksadvokaten skal ha en del av æren for.

Liberaleren er for legalisering av narkotika. 17. oktober 2004 stilte skribent Jakob Utgård følgende spørsmål på Liberaleren samtidig som har besvarte spørsmålet på en yppelig måte.

Hvem er egentlig de gale, er det oss eller er det de som kjemper mot narkotika?

De tror at en spesiell klasse mennesker, politikerklassen, har fått gudegitte evner til å ta beslutningene for oss. Vi tror ikke på gud. Vi tror at hvert enkelt menneske stort sett kan ta de beslutningene som er best for han eller henne. De tror at mennesket er født for å ofre seg selv for andre. Vi tror at enkeltmennesket er født med rett til å søke lykken og til å skape sitt eget liv. De tror på vold og trusler om vold for å få mennesker til å oppføre seg på den måten de ønsker. Vi tror på samarbeid, frivillige avtaler og fredelig sameksistens. De tror at mennesket kun gjør gode gjerninger under tvang. Vi tror at mennesket er grunnleggende godt. De mener at bruk av narkotika hindrer mennesker i å bruke tiden sin på mer moralske aktiviteter som å betale skatt, lære nynorsk eller å be til gud. Vi mener at rus kan være både en byrde og en berikelse, men at det må være opp til hver enkelt å bestemme om og hvordan de vil bruke rusmidler. De ser gamle og nye problemer. Vi ser en verden som har blitt fantastisk mye bedre bare de siste 50 årene.

De er de gale.

Tags:

Mest lest

Arrangementer