Ukategorisert

En strålende nyhet

Liberaleren vil gratulere alle som jobber for å endre narkotikapolitikken. Forslaget innebærer ikke avkriminalisering eller legalisering av narkotika, men det er likevel et betydelig framskritt som det er verdt å glede seg over.

Er du i besittelse av opp til 15 gram hasj og blir tatt, kan du nå slippe unna med en bot. Grensen er hevet fra fem gram, meldte VG Nett natt til torsdag 20. juli.

Det er i et direktiv fra Riksadvokaten til politiet man har bestemt å legge seg på en linje i tråd med praksisen i høyesterett. Etter det VG Nett erfarer, skal grensen for når det kan gis bøter heves fra fem gram til omkring 15 gram hasj.

For Liberaleren var denne saken ukjent, men desto mer gledelig. Også NORMAL er fornøyd med direktivet fra Riksadvokaten.

–Det har meget stor betydning for menigmann. Dette er det vi har jobbet for i mange år. Jeg synes det er en god ting at man endelig lytter til eksperter og kriminologer, sier Peter Mikkelson i Norsk Organisasjon for Revurdering Av Marihuanalovgivningen til VG Nett.

Selv om liberalister kan glede seg over denne saken er kampen for en ny narkotikapolitikk langt fra over. Direktivet sørger kun for mer effektiv bruk av ressurser i politi – og rettsvesenet. Langt flere saker vil bli avgjort med bøter istedenfor en lang saksgang i retten. Dette betyr bedre bruk av ressurser og betydelig lettere saksgang for de som blir tatt med et bitteliteparti hasj. For opptil 15 gram er fortsatt ikke mye, selv om Liberaleren er glade for fremskrittet som Riksadvokaten skal ha en del av æren for.

Liberaleren er for legalisering av narkotika. 17. oktober 2004 stilte skribent Jakob Utgård følgende spørsmål på Liberaleren samtidig som har besvarte spørsmålet på en yppelig måte.

Hvem er egentlig de gale, er det oss eller er det de som kjemper mot narkotika?

De tror at en spesiell klasse mennesker, politikerklassen, har fått gudegitte evner til å ta beslutningene for oss. Vi tror ikke på gud. Vi tror at hvert enkelt menneske stort sett kan ta de beslutningene som er best for han eller henne. De tror at mennesket er født for å ofre seg selv for andre. Vi tror at enkeltmennesket er født med rett til å søke lykken og til å skape sitt eget liv. De tror på vold og trusler om vold for å få mennesker til å oppføre seg på den måten de ønsker. Vi tror på samarbeid, frivillige avtaler og fredelig sameksistens. De tror at mennesket kun gjør gode gjerninger under tvang. Vi tror at mennesket er grunnleggende godt. De mener at bruk av narkotika hindrer mennesker i å bruke tiden sin på mer moralske aktiviteter som å betale skatt, lære nynorsk eller å be til gud. Vi mener at rus kan være både en byrde og en berikelse, men at det må være opp til hver enkelt å bestemme om og hvordan de vil bruke rusmidler. De ser gamle og nye problemer. Vi ser en verden som har blitt fantastisk mye bedre bare de siste 50 årene.

De er de gale.

Tags:

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Knut Stian Olsen
15 years ago

Gledelige nyheter for Min Mening, som også er for legalisering av narkotika

Alf Ivar
15 years ago

Det eneste dette betyr er at det fremdeles er straffbart. Det bare straffes på en annen måte, som gjør at man frigjør ressurser i rettsvesenet.

Man markerer fremdeles at det er forbudt.

(avklaring fra Tronsmo som er MOT legalisering av narkotika)

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

La oss heller snakke om ting vi er for. Jeg er eksempelvis for å avrette samtlige individer som forsvarer bruk av tvang imot mennesker hvis handlinger kun rammer dem selv, hvilket inkluderer mennesker som taler på vegne av straffereaksjon imot individer som benytter narkotika av visse typer. Altså, jeg er for å drepe alle mennesker som er for lover som regulerer menneskers adferd når denne adferd ikke rammer andre enn dem selv. Om med «rammer andre enn seg selv» inkluderer jeg naturligvis ikke «følge- skader» som at en familie blir triste når et medlem ruser seg til døde. Når jeg… Read more »

Alf Ivar
15 years ago

Det var da et veldig kynisk syn fra Chris Joy da? Har du tenkt på at narkotikamisbruk også fører til lovbrudd? Vinningskriminalitet, prostitusjon, vold osv?

Amund Farberg
Amund Farberg
15 years ago

Narkotika fører ikke til dette Alf Ivar hevder. Det er forbudet mot narkotika som presser priser i været og allerede kriminaliserer brukerne (og på denne måte fører til redusert respekt for lov og rett) som fører til reell kriminalitet.

Uansett er det denne reelle kriminaliteten som må straffes, ikke bruken av narkotika.

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Jeg er ikke imot prostitusjon, så sant hora
selv ønsker å selge seksuelle tjenester.

Jeg er ikke imot vinningskriminalitet, så sant
den som fratas noe er staten.

Jeg er ikke imot vold, så sant offeret er
en psykopat faen, hvilket inkluderer individer
som er for legalisert tvang og tyveri av
uskyldige mennesker.

Ellers besvarte Amund røret til AlfIvar meget
godt.

Børge Svanstrøm Amundsen
15 years ago

Jeg er enig med Cris Joy i hans utledninger, men jeg er uenig i at drap er legitimt.

Chris-Joy
Chris-Joy
15 years ago

«men jeg er uenig i at drap er legitimt»

For noe fordømt tull.
Du har bare en annen terskel for NÅR du finner
drap legitimt.

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Fordi overskriften for denne diskusjon er
«strålende nyhet» er det jeg bringer eder
en nyhet om at spiegel.de ikke alltid er
et sosialistukeblad. Denne artikkel er
leseverdig for fornuftige mennesker som
ønsker lesestoff som ikke er forfattet av
mentalt tilbakestående:

Warum Israel richtig reagiert:
http://www.spiegel.de/politik/debatte/0,1518,428093,00.html

Voodoo-king
Voodoo-king
15 years ago

Det var da et veldig kynisk syn fra Chris Joy da? Har du tenkt på at narkotikamisbruk også fører til lovbrudd? Vinningskriminalitet, prostitusjon, vold osv?

Alf Ivar | 20. Juli 2006 kl. 15:10

Hadde det blitt ulovlig å eie kniver så hadde en garantert fått mange flere lovbrytere her i landet (folk må jo bruke noe til å skjære opp brødet). Hva hadde fordelen med en sånn lov vært? færre knivdrap? Hva hadde skjedd med prisen på kniver? Den hadde gått til himmels?

Fra arkivet