Ukategorisert

En stor stat

Norge har en stor stat. I 2005 var det 127 424 ansatte som får lønn – og arbeidsvilkår etter statens lønnsregulativ.

Brosjyren inneholder statistikk for ansatte i den statlige forvaltningen. Statistikken omfatter alle virksomheter der arbeidstakerne får lønns – og arbeidsvilkår etter statens lønnsregulativ.

Statistikken omfatter ikke statlige foretak, statlige aksjeselskap, stiftelser eller andre organisasjoner som staten eier. Dette er også hovedforklaringen på at det har vært nedgang i tallet på ansatte siden tidlig på 90-tallet. Flere statlige virksomheter ble omgjort til ulike selskap på 90-tallet, noe som har ført til penere tall i denne statistikken, men som ikke har gjort det Liberaleren kaller for staten mindre.

I 2005 var det 127 424 som var ansatt i staten, en liten nedgang fra året før. Tallene fra 2006 er naturlig nok ennå ikke klare, og ligger dermed ikke inne i statistikken fra Fornyings – og administrasjonsdepartementet.

Liberaleren kan godt anbefale dokumentet fra Fornyings – og administrasjonsdepartementet. Dokumentet gir en forklaring på hvorfor vi har høye skatter og mange ulike regler.

Se brosjyren her.

Tags:

Mest lest

Arrangementer