Ukategorisert

En stor stat

Norge har en stor stat. I 2005 var det 127 424 ansatte som får lønn – og arbeidsvilkår etter statens lønnsregulativ.

Brosjyren inneholder statistikk for ansatte i den statlige forvaltningen. Statistikken omfatter alle virksomheter der arbeidstakerne får lønns – og arbeidsvilkår etter statens lønnsregulativ.

Statistikken omfatter ikke statlige foretak, statlige aksjeselskap, stiftelser eller andre organisasjoner som staten eier. Dette er også hovedforklaringen på at det har vært nedgang i tallet på ansatte siden tidlig på 90-tallet. Flere statlige virksomheter ble omgjort til ulike selskap på 90-tallet, noe som har ført til penere tall i denne statistikken, men som ikke har gjort det Liberaleren kaller for staten mindre.

I 2005 var det 127 424 som var ansatt i staten, en liten nedgang fra året før. Tallene fra 2006 er naturlig nok ennå ikke klare, og ligger dermed ikke inne i statistikken fra Fornyings – og administrasjonsdepartementet.

Liberaleren kan godt anbefale dokumentet fra Fornyings – og administrasjonsdepartementet. Dokumentet gir en forklaring på hvorfor vi har høye skatter og mange ulike regler.

Se brosjyren her.

Tags:

12 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Arild Holta
15 years ago

I tillegg kommer de mange som lever av statlige oppdrag. Fra papirflyttere til kommuneadvokater og rørleggere…

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Antallet offentlige ansatte teller 730 000.

Hvorfor skille ut statsansatte i egen gruppe?

Arild Holta
15 years ago

«Antallet offentlige ansatte teller 730 000.»

De fleste kommunistland hadde vel ikke så stor andel av befolkningen ansatt i det offentlige…

Vi slår også Nazi-Tyskland og fascister.

Hvilket land!

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Det er svært enkelt å beregne antallet offentlige ansatte. Det eneste du trenger er
å foreta en snittkostnad av et representativt
utvalg offentlige stillinger og dette tallet
skal stå som nevner i en brøk med statens
totale pengebruk i telleren. Vi vet at
snittkostnaden for offentlige stillinger er
ca. 1.300.000.- Vi vet at statens totale
pengebruk er 950.000.000.000.- (2005)
Svaret blir: ca. 730 000

Forøvrig er det hyggelig med følgende tilbakeblikk…

http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/05/30/433166.html

Hvorfor kunne ikke bedriftsledere si det enda strengere, de vil ikke ha ansatte som har støttet oppunder legalisert tyveri.

Vidar
Vidar
15 years ago

Hadde vært spennende en gang å sett et litt mer reflektert syn på stat og kommune sine arbeidsoppgaver, og ikke bare fremstille et tall på ansatte som noe ensidig negativt. Jeg er i alle fall av det syn at man trenger en stat som har visse oppgaver, og da trenger man også ansatte. At man er ansatt i staten tilsier heller ikke at man ikke «produserer verdier». Man gjør jo det, bare mer indirekte. Staten legger selvfølgelig ikke bare til last, tenker spesielt da på lovregulering og behandling av politiske ønsker og visjoner. Samme har man med ansatte i helsevesenet.… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Hadde vært spennende en gang å sett et litt >mer reflektert syn på stat og kommune sine >arbeidsoppgaver, Du mener sikkert slik at det blir mulig å få skatt ut av klassen tyveri og lover som begrenser adferd når handlingen kun rammer adferder ut av klassen tvang. >og ikke bare fremstille et tall på ansatte >som noe ensidig negativt. Legalisert tyveri er ensidig negativt for alle mennesker som er i besittelse av så meget som ett godt prinsipp. >Jeg er i alle fall av det syn at man trenger >en stat som har visse oppgaver, og da trenger >man også… Read more »

Vidar
Vidar
15 years ago

Tyveri? At noe ikke er valgfritt så betyr ikke at det er tyveri. Tøv og tøys.
Det staten gir deg tilbake er tjenester. Du kan selvfølgelig mene at du ikke trenger disse tjenestene, men flertallet i Norge ønsker de i mer eller mindre grad (siden det er folkevalgte politikere som styrer dette).

Til det siste punktet ditt: Du mener anarki ikke sant? Godt du ikke har så mange meningsfeller 🙂

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

La oss drøfte Vidars resonnement. Det består av disse to argumenter: 1) Skatt er ikke tyveri fordi du får noe tilbake for det som er deg fratatt. 2) Skatt er ikke tyveri fordi flertallet ønsker skatt. «Tyveri» refererer til handlingsbegrepet «ta fra annen hva som tilhører annen uten den annens samtykke». Menneskene ble tidlig oppmerksom på dette begrep og ga det sitt eget navn, antagelig fordi det var vondt å bli fratatt noe de hadde brukt mye tid og krefter på å skape. Brorparten av menneskene ble derfor tidlig enig om at tyveri er noe uønsket, og noe man skal… Read more »

Børge Svanstrøm Amundsen
15 years ago

Jeg kan egentlig ikke annet enn å si meg fullstendig enig med Chris Joy.

Rikard
Rikard
12 years ago

I blant får enkelte mennesker hva de tror er en genial ide, noe som ingen andre har tenkt på. *sukk* Så sier noen at å betale skatt er tyveri. eh ja, det kan det være i den simplistiske veldig enkle tankegang. men, mennesket har utviklet seg i 100 000 år, fra steinaldersamfunn, til bystater og så til selvstendinge nasjoner. gjennom denne prosessen har vi prøvd ulike styreformer, fra diktatur til representativ demokratier, og alt i mellom. felles med denne utviklingen er behovet for å betale skatt til sittende styret. Å betale skatt er en utvikling i menneskets historie. Det har… Read more »

Fra arkivet