Ukategorisert

Flaut!

–Verden tåler ikke mer frihandel, sa nestleder i Natur og Ungdom, Gøril Andreassen til Aftenposten etter at WTO-forhandlingene brøt sammen tidligere denne uken.

Frihandel på tvers av landegrensene er den eneste måten de landene som i dag regnes som fattig kan få økt velstand på. Påstanden om at verden ikke tåler mer frihandel, betyr at Natur og Ungdom har gitt opp bekjempelse av fattigdom. Begrepet solidaritet er verdiløst dersom det kun skal brukes innenfor norske grenser. Liberaleren er flau over uttalelsen til Gøril Andreassen.

Norske bønder har gjennom organisasjonene og de politiske partiene kjempet innbitt mot en ny internasjonal handelsavtale som ville åpnet for økt markedsadgang for utenlandske produkter til Norge, og dermed økt konkurranse for norske jordbrukere. Kampen har vært gjennomført for å beskytte norske bønder mot økt konkurranse, til tross for at økt frihandel er det eneste som kan løfte såkalte utviklingsland ut av fattigdom. For å bøte på samvittigheten pøser Stortinget på med u-hjelp. Støtteordninger gjennom skattefinansierte overføringer hjelper ikke mot fattigdom. Det ville frihandel ha gjort!

Store u-land som India og Brasil ville ha vært blant de desidert største vinnerne av en ny handelsavtale som ville åpnet for langt friere handel av varer og tjenester enn det som idag finnes. Ifølge Verdensbanken ville 66 millioner mennesker kunne løftes ut av fattigdom med en ny avtale, som ville ha tilført verdensøkonomien rundt 1800 milliarder kroner. Verdensbanken mener at u-land ville fått rundt 715 av disse. En avtale ville ha vært solidaritet, ekte solidaritet som ville ha bekjempet mye fattigdom. De politiske partiene, landbruksorganisasjonene og deler av miljøbevegelsen i Norge tenker dessverre kun på det norske. Proteksjonisme er den reelle politiske kursen for de som er imot frihandel på produkter der norske produsenter kan tape markedsandeler.

Hårek Hansen i Politisk.no kommer med en kort, men en riktig kommentar. Nok en gang viser bondeorganisasjonene i Norge sitt skremmende ansikt, og jubler over at 66 millioner av verdens fattige ikke blir løftet ut av fattigdommen. Den vestlige bondemafiaen vant igjen. Flaut!

Mest lest

Arrangementer