Ukategorisert

Kommuner med ulovlig reklame?

Kommuner i Nord-Gudbrandsdal vil kjøpe reklameplass på riksdekkende fjernsyn for å få flere innbyggere. En god ide, vil sikkert mange mene, ettersom inntektssystemet fra staten er lagt opp etter innbyggertallet, men reklamestuntet er kanskje ulovlig. Reklame for kommuner kan være politisk reklame, og dermed i strid med loven som stortingsflertallet forsvarer så sterkt.

Liberaleren ønsker ingen restriksjoner på reklame. Derfor har vi gang på gang forsvart politisk reklame i fjernsynskanalene. Vi er for full ytringsfrihet, kun eiendomsretten skal sette begrensninger. Politisk reklame i fjernsynet vil også bety at aktører som tilbyr reklame får like konkurransevilkår ettersom radiostasjoner og aviser ikke har de samme restriksjonene som fjernsynskanalene har.

–Vi må tørre å tenke utradisjonelt, sier ordfører i Lom, Simen Bjørgen. Han ønsker at regionen skal bli den første i landet som bruker TV-reklame som virkemiddel for å trekke til seg nye innbyggere, melder NRK.

Hvis kommunene i Nord-Gudbrandsdal baserer budskapet sitt på politiske spørsmål som eiendomsskatt, kommunale avgifter eller penger fra næringsfondene, har reklamen et politisk budskap som ikke er lov å formidle via fjernsynet. Skulle kommunene derimot vinkle på vakre naturbilder fra Jotunheimen, vil det ikke være ulovlig å drive reklame for befolkningsvekst på riksdekkende TV. Budskapet fra kommunene bestemmer om reklamen er lovlig eller ikke, selv om formålet er det samme, nemlig et høyere innbyggertall. Dilemmaet som kommunepolitikerne i Nord-Gudbrandsdal står ovenfor forteller en hel del om hvor tåpelig dagens forbud er. Forhåpentligvis er ordfører Bjørgen klar over problematikken.

Det vil være mange som stiller et spørsmål om kommunene bør bruke skattefinansierte penger på reklame. Det liberalistiske svaret er at dette ikke er en oppgave for politikerne, men samtidig er inntektssystemet fra Stortinget fastsatt slik at hver enkelt kommune må ha så mange innbyggere som overhode mulig for å drive alle tjenestene de er pålagt å stå bak. Det blir konkurranse om innbyggerne og reklame kan være et av virkemidlene for kommunene slik at budsjettene kan gå i balanse. Kutte offentlig tilbud eller offentlige tjenester er for mange politikere og samtlige politiske parti i Nord-Gudbrandsdal området ikke et alternativ, dessverre.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer