Ukategorisert

Krever færre byråkrater

–Vi trenger en drastisk reduksjon i antall byråkrater innenfor landbruket for å sikre en høyest mulig verdiskapning. Dagens system fører til det motsatte. En stor del av verdiskapningen blir spist opp av et oppblåst byråkrati, sier FrPs landbrukspolitiske talsmann, Hans Frode Asmyhr til frp.no.

Det kommer fram at verken landbruksminister Terje Riis-Johansen eller andre i statsforvaltningen har oversikt over hvor mange byråkrater som arbeider innenfor landbruksforvaltningen. Tall Dagens Næringsliv har regnet seg frem til viser at det er 1 landbruksbyråkrat for hver 12. bonde. Det betyr et voldsomt byråkrati og et vanskelig regelverk for denne bransjen som igjen går utover skattebetalerne i form av store offentlig utgifter.

Å redusere byråkratiet betyr at politikerne må forenkle regelverket. Hele systemet må reformeres. Det vil være vanskelig med store reduksjoner dersom alle dagens regler og støtteordninger forblir urørt. En kraftig reduksjon i antall byråkrater må bety et systemskifte for næringen. Liberaleren ser gjerne for seg en næring uten politisk innblanding, men ingen av partiene på Stortinget har et slikt ønske, heller ikke Fremskrittspartiet.

Hans Frode Asmyhr lover på vegne av Fremskrittspartiet at partiet vil ta initiativ til et forslag på Stortinget som skal gi færre byråkrater og mindre byråkrati. Det skal bli spennende å se innholdet i forslaget, og om Asmyhr får regjeringspartiene og de andre opposisjonspartiene med på et systemskifte for landbruksnæringen. Dessverre kjenner vi utfallet, men det er lov å håpe på at det politiske flertallet snart ser det såkalte lyset.

Mest lest

Arrangementer