Ukategorisert

Send inn innspill!

Har du konkrete innspill, kan disse sendes på e-post til fornying@fad.dep.no, eller i brev til Fornyings – og administrasjonsdepartementet. Fristen er 1. september 2006.

Denne regjeringen ønsker sannsynligvis ikke innspill fra liberalister, innspill som vil redusere offentlig sektor og gi hver enkelt av oss større frihet og mer ansvar. Likevel har Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys kommet med en generell invitasjon til alle som har gode forslag på forbedringer i offentlig sektor.

For en liberalist vil avvikling av alle konsesjonsordninger være en forbedring, alt fra skjenkebevillinger til konsesjoner for videogram. To forvaltningsnivå med privatisering av en rekke oppgaver og nedleggelse av en rekke tilsyn og ombud vil også forenkle livssituasjonen for mange. Dette er forenklinger som kan gjennomføres uten ulemper og som vil redusere offentlige utgifter som igjen betyr et lavere skattetrykk. Offentlig sektor er så stor, så tungrodd at kun fantasien setter begrensninger på hvor det er mulig å gjøre forbedringer, endringer som vil gi hver enkelt av oss mer frihet og mer ansvar.

For skribenten sto valget mellom innspill på Plan – og bygningsloven eller Lov om film og videogram. Valget falt på det siste, uten en spesiell begrunnelse. Begge lovene er håpløse, men et eget lovverk for omsetning av filmer er vanskelig å forsvare. Forhåpentligvis er Grande Røys enig i en slik konklusjon.

Liberaleren oppfordrer leserne til å sende inn innspill. Fristen er 1. september. For mer informasjon, les pressemeldingen fra Fornyings – og administrasjonsdepartementet.

Lykke til!

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
  De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
 • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
  Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?
 • Læreplaner gir tapereLæreplaner gir tapere
  Nye læreplaner løser ikke det grunnleggende problemet
 • Et korrumpert monopolEt korrumpert monopol
  Norsk Tipping har skaffet seg et monopol på gambling i Norge gjennom "bestikkelser" av idrett og kultur.
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
  Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?