Ukategorisert

Snoen slukker tørsten

Liberalisten Jan Arild Snoen har regnet på ølpriser, et regnestykke som stemmer dårlig med det regnestykket rusorganisasjonen Actis har foretatt. Snoens regnestykke er med på å slukke tørsten fordi han minner leserne på de statlige avgiftene.

Actis påstår at øl ikke er dyrt i Norge, en påstand som har fått omtale i riksmedia, blant annet i Dagsavisen. Til tross for at rusorganisasjonen mener avgifter ikke bør være en sentral del av alkoholdebatten er Liberaleren uenig. Det er ikke rettferdig at en som drikker øl skal være med på å subsidiere skoler, kulturtilbud eller Forsvaret i en enorm grad. Dagens avgifter er inntekter staten bruker på de såkalte fellesgodene.

Actis har sammenlignet ølprisene i Norge med Storbritannia, og Norge kommer godt ut, Storbritannia kommer tilsvarende dårlig ut av sammenligningen.

Moralen i Snoens regnestykke er at ingen bør ta statistikk for god fisk. Det finnes god og dårlig statistikk. Pressgrupper har det med å bruke den dårlige. På Politisk.no beviser han at Actis regnestykke er misvisende, på kanten til å være ren juks. Prisene i Storbritannia blir ikke så ille når de sammenlignes med norske butikkpriser. Det er viktig å legge merke til at prisen i Norge er fra butikk, mens prisen i Storbritannia er fra pub. Med et slikt sammenligningsgrunnlag kommer Norge relativt godt ut, men det er å jukse med tall, noe Snoen påpeker på en flott måte. Les artikkelen på Politisk.no og gjør deg opp en mening om troverdigheten til den norske rusorganisasjonen.

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Simon
15 years ago

Snoen er ikke så ivrig øldrikker at han kunne dette helt utenat, så det måtte regnes litt. Andre liberalister det er naturlig å tenke på, kunne tatt dette på strak arm 🙂

Kjetil
Kjetil
15 years ago

Noralen i Snoens meget gode artikkel er egentlig følgende:

Jeg nekter ikke avholdsfolk i å sitte hjemme og se på «Tore på sporet» eller Tande-P. Ei heller nekter jeg de samme folkene å gå i kirken på søndager.

Så hvorfor i all verden skal de samme folkene nekte meg å kjøpe pils til en anstendig pris i norske butikker?

Kjetil.

Kjetil
Kjetil
15 years ago

Skrev jeg «Noralen» mener jeg selvfølgelig «moralen».. 🙂

Børge Svanstrøm Amundsen
15 years ago

Kommentar til undersøkelse som viser et interessant misforhold mellom prisnivå og kjøpekraft.

http://www.dnof.no/index.php?option=com_content&task=view&id=88

Fra arkivet