Ukategorisert

Svart arbeid er kriminelt. Men ulovlig?

Aftenposten, Bergens Tidende og flere andre har grepet fatt i undersøkelsen om nordmenns holdninger til svart arbeid. Avisene mener at resultatene av undersøkelsen gir indikasjoner om nordmenns holdninger og moral, og disse fordømmes på lederplass.

Aftenposten minner i sin leder 09.august behørig om at svart arbeid er kriminelt. Ja, efter dagens lover. Men er det ulovlig? Svart arbeid kan også være økonomisk selvforsvar mot politikere som for lengst har brutt med grunnlaget for samfunnskontrakten.

Svart arbeid kan betraktes som en sivil ulydighetshandling, i protest mot politikere som ikke respekterer individets autonomi; men opptrer slik at individet mister styringen med eget liv. Individet skal ha rett og mulighet til å foreta de avgjørelser og disposisjoner man mener er de rette for eget liv. Selv i vår ”individuelle” tidsalder har myndighetene fortsatt dét syn at individet er et redskap for staten, og sørger derfor å ringe det inn av lover, skatter og avgifter.

I dag berøver politikerne meg fruktene av mitt arbeid, for å disponere disse efter eget ønske. Jeg ønsker selv å bestemme hvilke aviser og kulturuttrykk jeg skal kjøpe, hvilke landbruksprodusenter jeg vil støtte, og hvilke bistandsorganisasjoner jeg har tillit til. Politikerne mener jeg ikke er i stand til dette. Selv oppgaver de fleste mener er offentlige oppgaver (som helse og utdannelse) er vi som individer berøvet muligheten for å foreta aktive valg.

Aftenposten avslutter sin leder med en betraktning om at nordmenn ikke alltid kan smykke seg med høy moral. Det er fristende å rette den moralske pekefingeren mot politikerne – som besitter tyvens moral. Og bruker staten som redskap for å tilegne seg goder de ikke har klart å produsere selv. En bedrøvelig tilstand.

Svart arbeid bør defineres som en frivillig avtale inngått mellom to parter, uten politisk innblanding eller styring. Inntil politikerne tar til fornuft og gir oss friheten og råderetten over eget liv tilbake, bør omfanget av og støtten til svart arbeid øke.

Hvis påtalemyndigheten vil tiltale meg efter oppviglerparagrafen, fordi jeg i denne artikkelen oppfordrer til ringeakt mot lovene, så vær så god. Det vil være en ære. Historien vil frifinne meg.

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
coz
coz
15 years ago

Her vil jeg si meg helt enig med Chris Joy.

Ved å droppe siste avsnitt hadde den virket mer seriøs, og bedret sine sjanser hos aftenposten.

Petter
Petter
15 years ago

Og dersom du blir syk, og har behov for operasjon ved et offentlig sykehus, skal du selvfølgelig betale dette av egne, oppsparte midler, ikke sant?

Erik Sandal
Erik Sandal
15 years ago

Sykehus er offentlige fordi staten har tilranet seg monopol på helseinstitusjoner. Argumenter om at et flertall i befolkningen applauderer systemet er irrelevant: Et individs rettigheter er uavhengig av både staten og andre individer. Det er et beklagelig faktum at det store gross i Norge TROR at uten staten ingen goder. Så lenge denne teologi er utbredt vil velferdstaten bestå. Som «menig» innbygger i landet har man ingen mulighet til å omgå systemet: Vi går på kommunens fortau; vi kjører på statens veier; vil man oppleve en film MÅ man frekventere kommunens lokaler; ønsker man melk i kostholdet blir man stort… Read more »

Petter
Petter
15 years ago

Så da hadde det vært bedre uten sykehus da eller? Eller skulle alle hatt, og finansiert sitt eget sykehus? Hva med de som bli født handicappet, og ikke har mulighet til å jobbe? Har de krav på helsetilbud og andre primærbehov som tak over hodet og mat? Skal de tigge, slik at alle og hvermann selv kan gi det de ønsker?

Erik Sandal
Erik Sandal
15 years ago

Ingen har KRAV på så mye som et sekund av et annet menneskes liv! Dette er det overordnete menneskesyn som MÅ gjennomsyre alle mellommenneskelige forhold. Ett menneskes behov kan ikke medføre krav mot et annet. Er det umulig for sosialister (av ulike valører) å forestille seg menneskelige relasjoner uten bruk av tvang? Det er utallige måter å organisere disse relasjonene på uten bruk av tvang hvis man oppriktig ønsker frihet. Men det forutsetter et menneskesyn som ikke oppfatter mennesket som «et vilt dyr som må herskes over» (Kant). Staten besitter ingen ressurser i utgangspunktet, men må ta dem fra produsentene.… Read more »

Fra arkivet