Ukategorisert

Svart arbeid er kriminelt. Men ulovlig?

Aftenposten, Bergens Tidende og flere andre har grepet fatt i undersøkelsen om nordmenns holdninger til svart arbeid. Avisene mener at resultatene av undersøkelsen gir indikasjoner om nordmenns holdninger og moral, og disse fordømmes på lederplass.

Aftenposten minner i sin leder 09.august behørig om at svart arbeid er kriminelt. Ja, efter dagens lover. Men er det ulovlig? Svart arbeid kan også være økonomisk selvforsvar mot politikere som for lengst har brutt med grunnlaget for samfunnskontrakten.

Svart arbeid kan betraktes som en sivil ulydighetshandling, i protest mot politikere som ikke respekterer individets autonomi; men opptrer slik at individet mister styringen med eget liv. Individet skal ha rett og mulighet til å foreta de avgjørelser og disposisjoner man mener er de rette for eget liv. Selv i vår ”individuelle” tidsalder har myndighetene fortsatt dét syn at individet er et redskap for staten, og sørger derfor å ringe det inn av lover, skatter og avgifter.

I dag berøver politikerne meg fruktene av mitt arbeid, for å disponere disse efter eget ønske. Jeg ønsker selv å bestemme hvilke aviser og kulturuttrykk jeg skal kjøpe, hvilke landbruksprodusenter jeg vil støtte, og hvilke bistandsorganisasjoner jeg har tillit til. Politikerne mener jeg ikke er i stand til dette. Selv oppgaver de fleste mener er offentlige oppgaver (som helse og utdannelse) er vi som individer berøvet muligheten for å foreta aktive valg.

Aftenposten avslutter sin leder med en betraktning om at nordmenn ikke alltid kan smykke seg med høy moral. Det er fristende å rette den moralske pekefingeren mot politikerne – som besitter tyvens moral. Og bruker staten som redskap for å tilegne seg goder de ikke har klart å produsere selv. En bedrøvelig tilstand.

Svart arbeid bør defineres som en frivillig avtale inngått mellom to parter, uten politisk innblanding eller styring. Inntil politikerne tar til fornuft og gir oss friheten og råderetten over eget liv tilbake, bør omfanget av og støtten til svart arbeid øke.

Hvis påtalemyndigheten vil tiltale meg efter oppviglerparagrafen, fordi jeg i denne artikkelen oppfordrer til ringeakt mot lovene, så vær så god. Det vil være en ære. Historien vil frifinne meg.

Mest lest

Arrangementer