Ukategorisert

Folk blir ranet

Hver gang du kjøper lovlige tobakksvarer i Norge, riktig nok helt frivillig, godtar du at staten raner deg.

Liberaleren var i dag i kontakt med JL Tiedemanns Tobak fabrikk AS for å få informasjon om avgiftene de betaler for hvert gram som blir produsert og solgt. Ingen var spesielt snakkesalig, forhåpentligvis på grunn av ferieavviklingen, men JL Tiedemanns Tobak fabrikk ga ut den generelle informasjonen som ligger på selskapets intranett.

Staten skal i løpet av 2006 ta inn i overkant av 7 milliarder kroner i tobakksavgift.

Snus
Det er 59 øre i avgift per gram snus. En snusboks består av 50 gram. Utsalgsprisen varierer litt fra utsalgsplass til utsalgsplass, men mange selger en boks for i underkant av 60 kroner. Det betyr at staten tar over 50 prosent i avgift per boks. Kroner 29,50 går rett i statskassen slik at politikerne kan foreta prioriteringer på vegne av folk flest.

Regnestykket inneholder tobakksavgiften, ikke andre skatter eller avgifter.

Tobakk – litt verre
Det er 1,84 kroner i avgift per gram tobakk, eller 1,84 per sigarett. En tobakkspakke består av 50 gram. Også på dette produktet varierer utsalgsprisen, men det er vanlig å få en pakke tobakk for 154 kroner, riktig nok uten papir. Statens andel er 92 kroner, et enormt beløp som røykerne må subsidiere offentlig sektor med slik at politikerne kan gjøre sine skattefinansierte valg.

Også denne gangen inneholder regnestykket tobakksavgiften, ikke andre skatter eller avgifter.

Helt fortjent
Politikerne forsvarer groteske avgifter på dette området fordi forbruket belaster offentlige budsjett, blant annet gjennom tobakksskader. Likevel går tobakksavgiften inn i fellespotten, inntekter som politikerne bruker på skattefinansierte tiltak og tilbud. Mange blir ranet, uten å bli syk av verken snus eller tobakk. Deres forbruk er med på å subsidiere andre som har sykdommer eller ulike kulturtilbud, Forsvaret og samferdsel. Brukerne av tobakksvarer må i stor grad betale for tilbud de ikke benytter gjennom tobakksavgiften, noe som er blodig urettferdig. For mange utgjør tobakksavgiften store summer i løpet av et år, uten at forbruket medfører at offentlige budsjett blir belastet.

Politikerne trenger pengene til de som røyker og snuser for å finansiere en gigantisk velferdsstat, en stat som raner de som lar seg rane.

Mest lest

Arrangementer