Ukategorisert

Folk blir ranet

Hver gang du kjøper lovlige tobakksvarer i Norge, riktig nok helt frivillig, godtar du at staten raner deg.

Liberaleren var i dag i kontakt med JL Tiedemanns Tobak fabrikk AS for å få informasjon om avgiftene de betaler for hvert gram som blir produsert og solgt. Ingen var spesielt snakkesalig, forhåpentligvis på grunn av ferieavviklingen, men JL Tiedemanns Tobak fabrikk ga ut den generelle informasjonen som ligger på selskapets intranett.

Staten skal i løpet av 2006 ta inn i overkant av 7 milliarder kroner i tobakksavgift.

Snus
Det er 59 øre i avgift per gram snus. En snusboks består av 50 gram. Utsalgsprisen varierer litt fra utsalgsplass til utsalgsplass, men mange selger en boks for i underkant av 60 kroner. Det betyr at staten tar over 50 prosent i avgift per boks. Kroner 29,50 går rett i statskassen slik at politikerne kan foreta prioriteringer på vegne av folk flest.

Regnestykket inneholder tobakksavgiften, ikke andre skatter eller avgifter.

Tobakk – litt verre
Det er 1,84 kroner i avgift per gram tobakk, eller 1,84 per sigarett. En tobakkspakke består av 50 gram. Også på dette produktet varierer utsalgsprisen, men det er vanlig å få en pakke tobakk for 154 kroner, riktig nok uten papir. Statens andel er 92 kroner, et enormt beløp som røykerne må subsidiere offentlig sektor med slik at politikerne kan gjøre sine skattefinansierte valg.

Også denne gangen inneholder regnestykket tobakksavgiften, ikke andre skatter eller avgifter.

Helt fortjent
Politikerne forsvarer groteske avgifter på dette området fordi forbruket belaster offentlige budsjett, blant annet gjennom tobakksskader. Likevel går tobakksavgiften inn i fellespotten, inntekter som politikerne bruker på skattefinansierte tiltak og tilbud. Mange blir ranet, uten å bli syk av verken snus eller tobakk. Deres forbruk er med på å subsidiere andre som har sykdommer eller ulike kulturtilbud, Forsvaret og samferdsel. Brukerne av tobakksvarer må i stor grad betale for tilbud de ikke benytter gjennom tobakksavgiften, noe som er blodig urettferdig. For mange utgjør tobakksavgiften store summer i løpet av et år, uten at forbruket medfører at offentlige budsjett blir belastet.

Politikerne trenger pengene til de som røyker og snuser for å finansiere en gigantisk velferdsstat, en stat som raner de som lar seg rane.

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Magne
Magne
15 years ago

Jeg visste avgiftene var store. Så store var overraskende.
Politikerne oppmuntrer til smugling med så høye avgifter. Derfor kjøper mange sigaretter og snus fra det illegale markedet. Svensk snus koster omtrent halvparten så mye som i Norge.

Staten kunne ha senket avgiftene kraftig og likevel ha fått like mye i statskassa fordi folk hadde kjøpt mer av lovlige varer dersom det var billigere. Ikke god liberalisme, men god realpolitikk som Høyre og Fremskrittspartiet burde prioritere i sterkere grad.

Conad
Conad
15 years ago

«Politikerne trenger pengene til de som røyker og snuser for å finansiere en gigantisk velferdsstat, en stat som raner de som lar seg rane.»

Mulig det, men trenger da å vite hvor mye tobakkskadene koster totalt sett (i forhold til avgiftene).

Conad
Conad
15 years ago

Vi må få ett større ansvar for eget liv enn vi har pr. idag, men det er en litt annen debatt. Pr. idag påfører tobakksbruk det offentlige utgifter, og jeg mener at det bare er rett og rimlig at disse utgiftene må bæres av de som bruker tobakksprodukter. Etter mitt syn bør avgiftene være like store som utgiftene – og derfor må de tallene på bordet før vi kommer noe videre. Fordelingen mellom snus og røyketobakk har jeg ingen forutsetning for å si noe lurt om – men forskjellen i avgiftene mellom disse produktene er idag betydlig (drøyt 3 ganger… Read more »

Conad
Conad
15 years ago

Det er helt riktig at det er umulig å fastslå hvor mye din snusing eller røyking vil koste samfunnet totalt sett – og derfor ser jeg bare tre alternative løsninger på dette. 1: Man har en tobakksavgift som dekker kostnadene ved tobakksbruk. Dette betinger at man vet hvor store disse kostnadene er. 2: Man skyver disse kostnadene over på alle skatteytere, dvs. over på det generelle helsevesenet. 3: Man lar tobakksbrukere dekke kostnadene ved egen sykdom selv. Selvom punkt 3 vil være det mest rettferdige vil det ikke fungere i dagens samfunn. Tenk deg hvilke oppslag vi ville fått av… Read more »

Spetsnaz
14 years ago

Så flott at røykerne må betale vanvittige summer for sin stupiditet. Hadde det vært opp til meg hadde helsekøene i landet blitt omrokkert med selvforskyldte skader til slutt.

Erik Sandal
Erik Sandal
14 years ago

Gjelder dette også fotballskader? (Fotball er ikke navnet på en idrett, men på en kneskade)

Hva med skader/incidenter ved all sport? Leteaksjoner i påsken? Beredskapen på sjøen? Trafikkskader?

Heleskader knyttet til legale og illegale medikamenter? Alkohol?
Fet mat? Kolesterolrik mat? Salholdig mat? Sukkerholdig mat?

Eller er det bare røkere som er stupide?

Fra arkivet

 • En flyktning til besvær?En flyktning til besvær?
  Finnes det markedsløsninger for å løse flyktningskrisen?
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • Fransk feminist henrettetFransk feminist henrettet
  Sterk kost i feministisk manifest: forfatteren henrettet i dag efter parodi av en rettssak.
 • Vekk med kontanter?Vekk med kontanter?
  Er det virkelig så enkelt at kontanter bare er en bakstreversk museumsgjenstand?
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • KommunazismenKommunazismen
  Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.