Ukategorisert

Peru gjeninnfører dødsstraff?

Perus nyvalgte president Alan Garcia Perez (APRA) har foreslått at Peru skal gjeninnføre dødsstraff, for personer som begår seksuelle overgrep mot mindreårige – og dreper sine ofre efter overgrepene.

Forslaget ble presentert på en pressekonferanse der Garcia la frem sin handlingsplan for de første 14 dagene.

På pressekonferansen i presidentpalasset presiserte han at dette er et forslag fra regjeringen i Peru, og ikke et utspilll i en valgkamp. Garcia sa at han ville forsvare livet til disse ofrene for seksuelle overgrep, og holde løftet han gav i valgkampen om å gjeninnføre dødsstraff for denne typen forbrytelser.
Han fremholdt at en annen grunn til å komme med forslaget var for å vise at politikerne holder sine løfter, for han vil unngå at politikken kommer i miskreditt.

Flores Nano mot forslaget
Lederen for det konservative partiet Unidad Nacional (Nasjonal Enhet), Lourdes Flores Nano, som kom på 3.plass i presidentvalget tidligere iår, har uttalt seg mot forslaget om å gjeninnføre dødsstraffen.
Flores Nano uttalte at denne forbrytelsen allerede straffes med fengsel på livstid. Dessuten må folk være klar over at de som begår denne type forbrytelse ikke «gatens monstre», men ofte i familie med offeret.

Dette er et stort problem innen mange familier. Overgriperen kan være foreldre, steforeldre, stesøsken, og så videre. Forbryteren er allerede i hjemmet.

En av statsrådene i Garcias regjering, produksjonsminister Rafael Rey, en politisk veteran i Peru, har også uttalt seg mot forslaget fra presidenten. Han går mot gjeninnføring av dødsstraff på grunn av «moralsk samvittighet». I et radioprogram uttalte Rey at «vi bør forhindre slike ekstreme forbrytelser, men min moralske samvittighet sier meg at det ikke er bra å ta ibruk slike forholdsregler.»

Rey sa i tillegg at det finnes andre metoder for å bekjempe denne typen grusomme handlinger. «Alle vi peruanere ønsker at disse voldtektene i landet vårt skal ta slutt, og derfor er det nødvendig å gi temaet mer oppmerksomhet og ta ibruk metoder for å forhindre og bekjempe pornografi, oppløsningstendenser i familiene, og stimulere til å gjenoppdage Perus verdier.»

Alvorlige følger for Perus omdømme
En annen statsråd, Antonio García Belaunde var den første i regjeringen til å advare mot at gjeninnføring av dødsstraff kan få alvorlige følger for Perus omdømme internasjonalt.

Garcia Belaunde sa at det ligger innenfor Perus suverenitet å avgjøre hvilke straffeformer landet skal ha, og Peru risikerer ikke sanksjoner fra andre land. Men det kan skade både Perus og regjeringens omdømme internasjonalt.

Usikkert i kongressen
Pressetalsmannen for presidentens parti APRA uttaler at de fleste i hans gruppe vil støtte forslaget. Flere partigrupper vil bli stilt fritt når det skal stemmes over forslaget. Blant disse er partiet til Flores Nano, og UPP (partiet til Garcias utfordrer Ollanta Humala).

Status for dødsstraffens posisjon i verden
En oversikt avisen El Comercio har utarbeidet, viser at 87 land ikke har noen form for dødsstraff, mens 71 land har. 11 land har dødsstraff for landsforræderi i krig, og 27 land har dødsstraff for ulike forbrytelser – men straffen blir ikke fullbyrdet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer