Ukategorisert

Norge – dårlig på handel

Norge kommer høyt på listen over land som bidrar til global fattigdomsbekjempelse, men den proteksjonistiske handelspolitikken trekker innsatsen kraftig ned.

Rapporten fra Center for Global Development viser at de fleste land slår Norge på handel. Kun Japan får dårligere karakter av de 21 landene som har blitt undersøkt.

For Liberaleren er det ikke noe poeng å være god på bistand, gjennom skattefinansiert u-hjelp, men vi ønsker et åpent marked der bedrifter i fattige land får solgt sine varer hos oss. En mindre proteksjonistisk politikk vil være utviklingshjelp i praksis, men politikerne er altfor opptatt av å skjerme norske produsenter mot konkurranse.

USA er det landet som kommer best ut av undersøkelsen i kategorien handel. De landene som fremmer handel på tvers av landegrensene, gjør mye for å bekjempe fattigdom. USA er mange lysår foran Norge på dette området, i følge rapporten fra Center for Global Development.

Utviklingsminster Erik Solheim er i Latin-Amerika. Dagens Næringsliv har en kommentar om turneen.

Legg merke til Solheims svar om hvorvidt økt markedsadgang vil tjene de fattige i Brasil. Han svarte ja, på en klar og tydelig måte. Måtte han, regjeringen og partiene på Stortinget følge opp det klare svaret i praktisk politikk og ikke være beskyttere av norsk landbruk som det har vært tradisjon for, dessverre.

Mest lest

Arrangementer