Ukategorisert

Aktuelt å ta opp dødsstraff med Peru

Utenriksdepartementet har gitt svar på spørsmålet om utviklingsminister Erik Solheim (SV) vil ta opp temaet dødsstraff under sitt besøk i Peru.

Liberaleren har nylig skrevet om at Perus president Alan Garcia Perez har foreslått å gjeninnføre dødsstraff for visse forbrytelser.

Liberaleren sendte lørdag en epostmelding til utviklingsminister Erik Solheim, som siden søndag har vært på reise i Syd-Amerika (Brasil, Bolivia og Peru), og spurte om han vil gi Norges reaksjon på et slikt forslag når han er i Peru.

Idag kom svaret fra departementet, ved informasjonsrådgiver Odd Naustdal:

«Departementet har med bekymring merket seg opplysningene i media om at Perus president skal ha gått inn for gjeninnføring av dødsstraff for visse forbrytelser. Dette er et standpunkt som har møtt stor motstand internt i Peru, bl.a. innenfor kirken. Norges holdning til dødsstraff tør være velkjent, og det er klart at dette er et spørsmål som det vil være aktuelt å tilkjennegi norske synspunkter på under statsrådens besøk i Peru.»

Tags:

Mest lest

Arrangementer