Ukategorisert

Brukerne skal betale

Staten har fått en uvane med å forlenge bompengeinnkrevingen på ulike prosjekt, som fører til at mange må betale for veger de ikke benytter.

Den neste tillatelsen fra staten kan bli på Skarvbergtunnelen i Finnmark, en tunnel som kan bli realisert gjennom statlige overføringer via statsbudsjettet og gjennom bompenger på fastlandsforbindelsen til Magerøya. Innkreving på Veidnes for Skarvbergtunnelen vil bety at mange brukere blir å betale for en strekning de ikke benytter.

Ny Skarvbergtunnel, finansiert gjennom en forlengelse av innkrevingen på fastlandsforbindelsen til Magerøya, har dessverre stor politisk støtte lokalt. Ordfører i Nordkapp, Ulf Syversen, avviser ikke tanken. Heller ikke Høyres ordfører i Porsanger, Bjørn Søderholm, er negativ, selv om Høyre bør forsvare prinsippet om at brukerne skal betale. At en statsråd fra Senterpartiet, som forsvarer urettferdige skatter, støtter tanken er ikke overraskende. Det er altså bred politisk enighet i Norge om å forlenge bompengeinnkreving for å realisere nye prosjekt, uten å tenke på at mange må betale for noe de ikke bruker.

Liberaleren er ikke imot bompenger. Bompengeordningen er god fordi den kan senke skattetrykket når prosjektene er i regi av staten. Et liberalistisk prinsipp for bompenger er enkelt. Bompenger betyr at den som kjører på en vei, betaler for denne veien. Det er omtrent som at den som tar med varer gjennom kassa på Rimi, betaler for disse. Helt uproblematisk og regningen overlates til de som benytter de ulike prosjektene. Det er dessverre etter hvert blitt mange eksempler på at staten, gjerne igjennom Statens vegvesen og politiske miljø, er pådrivere for utvidelse av bompengeperiodene. I praksis betyr dette at et prosjekt blir bygget finansiert med bompenger. Når prosjektet nærmer seg nedbetalt, utvides innkrevingen for å finansiere andre utbygginger. Bomstasjonen på Sokn, som ble opprettet for å finansiere Rennfast-prosjektet, er et eksempel. Denne stasjonen finansierte Finnfast-prosjektet. Et annet eksempel kan være bomstasjonen på Veidnes som skal finansiere deler av en ny Skarvbergtunnel, dersom Statens vegvesen Region Nord får planene sine igjennom det politiske systemet. Det betyr flertall i et eller flere kommunestyre og fylkestinget. Klare flertall i disse organene, betyr sannsynligvis at regjeringen og Stortinget går inn for utvidelse, slik som det gikk med bomstasjonen på Sokn der bilistene måtte betale en avstikker fra hovedsambandet. Helt urimelig fordi staten sender regningen for utbyggingen til andre enn brukerne. Bilistene må ofte gjennom utvidelse av bompengeperiodene betale for varer de ikke får. Rimi kan fortsatt være et eksempel. Dropper du handelen hos Rimi, betaler du heller ingen ting i kassen.

En utvidelse av bompengeperioden på fastlandsforbindelsen til Magerøya, vil bety at mange hytteeiere må betale for en veistrekning de ikke benytter. Det er like ille som om Veidnes bomstasjon skulle finansiere fylkesveien til Nordvågen, en sak Liberaleren har skrevet om tidligere, en søknad som aldri ble behandlet av sentrale myndigheter på grunn av prinsippet om at brukerne skal betale bompengene. Nordvågveien ville ha betydd at mange tyskere som aldri bruker Nordvågveien, likevel måtte betale for strekningen. Helt ulogisk, fullstendig galt. I strid med politikernes prinsipp om at brukerne skal betale, et prinsipp som er viktig i EØS-avtalen som Norge har knyttet seg til.

Samferdselspolitikken kommer til å få økt fokus de neste årene på grunn av dårlige veger. Det er viktig at politikerne er trofaste mot prinsippet om at brukerne skal betale. Hvis ikke, kommer mange bompengestasjoner til å bli stående til omtrent evig tid for å finansiere nye prosjekt. I tillegg vil bilistene merke fokuset på høyere bilavgiftene. Milliardbeløp til samferdsel vil gå utover oss som betaler inntektsskatt. Derfor er brukerne nøkkelordet, og politikerne bør i sin helhet overlate regningen for hvert prosjekt til brukerne.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer