Ukategorisert

16-åringer får ikke stemme

Kommunaldepartementet tør ikke prøve ut en ordning der 16-åringer for stemme ved neste års kommunevalg, og har sagt nei til kommuner som ønsket en forsøksordning.

Porsgrunn, Vågå og Vadsø sendte før sommerferien inn søknader om å få bli forsøkskommuner med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget høsten 2007. Departementet har avslått søknadene, og begrunnet dette med at spørsmålet har vært grundig behandlet i Valglovutvalget, Stortinget og sist i Lokaldemokratikommisjonen. I alle instansene har det vært et klart flertall for å beholde dagens stemmerettsalder, i følge Kommunal Rapport.

Liberaleren ønsket en forsøksordning hjertelig velkommen. Sannsynligvis ville et forsøk ha vist svært få ulemper med at 16-åringene fikk avgi stemmer på politikerne som påvirker livene til hver enkelt av oss.

Politikere er for
Det finnes politikere og parti som er for å redusere stemmerettsalderen. Venstre har åpnet for å la 16-åringer stemme ved lokalvalget i 2007. Også representanter fra SV vil endre stemmerettsalderen, og har fremmet grunnlovsforslag slik at 16-åringer skulle kunne få stemme ved stortingsvalg.

Dessverre har verken Venstre eller SV fått tilslutning for forslagene, noe som betyr at alderen for å stemme i Norge forblir det året en fyller 18 år.

Naturlig med stemmerett
For Liberaleren er det naturlig at 16-åringer skal få benytte stemmeretten, ikke bare i kommunevalg, men også i stortingsvalg. Mange unge under 18 år betaler i dag skatt, en del blir satt i fengsel, de kan sitte i råd og utvalg og de benytter seg av tilbud som er i regi av velferdsstaten. Det er naturlig at de får påvirke samfunnsutviklingen. Stemmeretten er blant demokratiets mest grunnleggende borgerrettigheter. Når borgerne gjennom valg utpeker de som skal styre landet, understreker dette det grunnleggende prinsipp om at all makt utgår fra folket.

Stemmeretten må omfatte alle som anses voksne nok til å gjøre seg opp en mening om hvordan staten bør styres, og på generelt grunnlag må vi kunne konkludere med at 16-åringer er gamle nok til å vurdere hvem de vil skal styre Norge. Eller skrevet på en annen måte. Er du gammel nok til å ta vare på barn, bør du også kunne vurdere hvem som skal være ordfører i kommunen du og barnet bor i.

Stemmerett for 16-åringer er videreutvikling av demokratiet, og det er sørgelig at Kommunal – og regionaldepartementet ikke innbyr til en prøveordning slik at vi fikk se fordelene og ulempene i praksis.

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Her har jeg faktisk endret syn – kryss i taket! Tidligere mente jeg 16-åringer ikke burde stemme, men efter å ha latt meg overbevise blant annet av det dere skriver på hjemmesiden om emnet, har jeg altså kastet denne elitistiske oppfatningen i Mjøsa. Det eneste problematiske med den skisserte forsøksordningen var vel at den ikke omfattet alle kommuner. Det ville jo vært rart om en 16-åring i Vågå ble ansett som moden nok til å stemme, mens en 16-åring for eksempel i Bamble ikke ble det. Men jeg håper politikerne tar til fornuft, og jeg tror Venstre særlig har en… Read more »

- O.
15 years ago

Jeg må si jeg er enig med Knudsen i at det virker særdeles tvilsomt at 16-åringer i en kommune skal ha bedre demokratiske rettigheter enn 16-åringer i en annen. Skulle man først ha begynt med en prøveordning, burde man kanskje heller ha gitt 17-åringer en sjanse ved neste kommunevalg, og så evaluert etterpå før man tok standpunkt.

Tommie A. Buttedal
Tommie A. Buttedal
15 years ago

jeg er helt enig med at 16 åringer burde få stemmerett. når det tross alt er noen av oss som må betale skatt, like store bøter som de voksne og at vi blir puttet i fengsel.
allerede som konfrimant babler jo alle om at vi er kommet inn i de voksnes rekker… Bare tull spør du meg! jeg er en gutt på 16 år, og jeg bryr meg faktisk ganske mye om hvem som styrer landet vårt.
og jeg vet godt vilket parti jeg hadde stemt på.

Fra arkivet