Ukategorisert

Djevelens advokat

Liberaleren har i dag fått flere e-poster fra personer som reagerer på at justisminister Knut Storberget vil be personer i de såkalte A- og B-gjengene bevise at eiendelene de besitter er kjøpt for lovlige penger.

For liberalister må det være helt sentralt at loven er klasselik. Det er uheldig, for å uttrykke det litt mildt, at folk må bevise sin egen uskyld slik justisministeren legger opp til med en strengere praksis av dagens lovverk.

–Jeg vil ha flere tiltak mot gjengkriminaliteten. Blant dem er at jeg ønsker utvidet myndighet til å inndra gjenstander og penger i disse miljøene for politiet og påtalemyndigheten, sier justisminister Knut Storberget til Dagbladet via informasjonssjef Kathrine Kjelland i Justisdepartementet.

Forhåpentligvis ville statsråden ha reagert på et slikt innspill om han var en del av opposisjonen eller fortsatt jobbet som advokat. Som justisminister bryter han nemlig prinsippet om likhet for loven med dette utspillet.

Leserne reagerer
Flere av Liberalerens lesere reagerer på signalene fra justisministeren.

–Kan du for eksempel redegjøre for hvor, når og – ikke minst – hvordan du anskaffet deg flere av gjenstandene du har per i dag? Helt håpløst. Veien til helvete er brolagt med gode forsetter, for å si det slik en annen kjent liberalist i Norge bruker å uttale seg, står det i dagens første e-post om denne saken.

— Det verste er jo at Storberget er advokat selv. Tror du han hadde godtatt at politiet i en sak beslagla ting helt uhemmet fra hans klient, for så å kreve kvitteringer på hvor, når og hvordan de ble kjøpt? I så fall er han ikke mye verdt som advokat heller, skriver en annen til Liberalerens redaksjon.

— Hva faen er dette for slags juss? Det her er en reell trussel mot folks rettssikkerhet. Men det verste er at folk flest vil godta det, for det er jo bare ment å ta «the bad guys», ikke sant? Men hva sier de samme folkene når staten står hjemme i stuen din og krever at du redegjør for alt innbo, spør den neste leseren av Liberaleren.

Det var mange gode spørsmål som Knut Storberget vil få problem med å gi gode svar på.

Elden frykter klasseulikhet
Advokat John Christian Elden mener Storberget i utgangspunktet slår inn åpne dører.

–Det Storberget her snakker om er allerede gjeldende rett. Reglene for beslag av verdier er knyttet til ting som senere kan inndras. Dersom noe kan inndras etter dom, kan det beslaglegges under etterforskningen, sier John Christian Elden til Dagbladet.

Elden mener det er prinsipielt uheldig at man skal bevise at man ikke er skyldig, og uttaler seg slik en advokat burde gjøre.

Justisministeren har mye å lære.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Simon
15 years ago

Det første og største problemet med disse og lignende gjenger er at samfunnet stor nærmest hjelpeløse ovenfor dem. De er notoriske banditter som terroriserer sine omgivelser, og ødelegger livet for hundrevis av mennesker.

Dersom lovverket hindrer samfunnet i å utrydde problemet, må noe gjøres med lovverket !

Men hvordan, slik at ikke uskyldige rammes ? Ja, det er problematisk, men enhver drøftelse av problemet bør ta inn over alvoret i situasjonen og ha klart for seg at noe effektivt må gjøres snart.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Det er selvsagt prisverdig at en sosialistisk justisminister omsider tar problemet innvandrerkriminalitet på alvor. Hendelsene på Aker brygge søndag er ting som ikke bør forekomme, og politiet bør ha tilstrekkelige maktmidler til å foregripe at dette og lignende ting går for seg. Vi har idag sett at politifolk har unnlatt å gripe inn overfor voldsforbrytelser, av frykt for egen sikkerhet. Dette er også uakseptabelt. Floskelen om likhet for loven hører etter min mening ikke hjemme her. Som Høyremannen Elden allerede har redegjort for, finnes der allerede nå mulighet for å beslagledde gjenstander man har mistanke om er skaffet til veie… Read more »

Simon
15 years ago

Ja, til en viss grad. Jeg tenker ikke først og fremst på omvendt bevisbyrde, jeg er overbevist om at det ikke er noe behov for slike reduksjoner i rettsikkerheten. LIgningsloven gir allerede altfor store fullmakter til å kreve innsyn i hvor midler kommer fra, men det ser ut til å kun ramme hederlige folk. Det jeg i særlig grad tenker på er den høye toleransen samfunnet utviser, og de naive reglene for bevisførsel som gjelder, dog ikke så ille som f.eks i Sverige. I Stockhom ble det for flere år siden drept en mann av en gjeng utenlandske pøbler, som… Read more »

Fra arkivet