Ukategorisert

Skattefradrag for privat pensjonssparing gjeninnføres

.. i 2009. Det bekrefter de 4 opposisjonspartiene overfor Liberaleren. Senterpartiet er også spurt, men har så langt ikke svart. Les svarene fra de andre partiene her.

Det var i juni iår at regjeringen med et slag fjernet hele ordningen med skattefradrag for privat pensjonssparing.

Argumentasjonen fra finansminister Kristin Halvorsen var at med den nye obligatoriske tjenestepensjonen via arbeidsgiver var det ikke behov for private alternativer: «- Yrkesaktive vil nå ha adgang til skattefavorisert pensjonssparing enten gjennom arbeidsforhold eller gjennom næring. Dermed er det ikke lenger behov for å videreføre skattefavoriseringen av supplerende pensjonsspareordninger, sier finansminister Kristin Halvorsen. » Til Dagens Næringsliv.

Stortinget påla som kjent private bedrifter å opprette pensjonsavtaler for sine ansatte fra 01.01 2006. Er dét god nok grunn til å fjerne skattefordelene? Nei, egentlig ikke. For slike ordninger kan bli så dyre for bedriftene at de velger å spare lovens laveste sats for sine ansatte. Og det er nettopp dette som skjer.

Liberaleren kommenterte da at tiltaket egentlig kan ses på som et ledd i regjeringens bestrebelser på å fjerne private alternativer til offentlige tilbud. At Ap og SV gjør slikt, kan man forstå – ut fra deres ideologiske tilhørighet. Men SP er jo efter eget utsagn et ikke-sosialistisk parti. Det merker man lite til i det daglige.

For å skape et større politisk press slik at private løsninger ikke kan avvikles slik uten videre, har Liberaleren også oppfordret folk til å velge private løsninger der man kan.

Liberaleren spør de ikke-sosialistiske partiene
16.august iår sendte Liberaleren følgende spørsmål: «Ved revidert nasjonalbudsjett i juni fjernet regjeringen Stoltenberg muligheten
til skattefradrag for individuell pensjonssparing.

Nettavisen Liberaleren har omtalt dette i en artikkel, der det ble fokusert på
at den rødgrønne regjeringen i tråd med sin ideologi fjerner folks muligheter
til å velge andre løsninger enn de offentlige (i dette tilfellet private
pensjonsløsninger istedenfor Folketrygden).

Vårt spørsmål til FrP/Høyre/KrF/Venstre/SPs stortingsgruppe er: Vil ditt parti bidra til gjeninnføre
skattefradraget ved privat pensjonssparing hvis det blir ikkesosialistisk
flertall ved valget i 2009?

Vi imøteser svaret.

Mvh. Per Aage Pleym Christensen, redaktør Liberaleren»

NB! Det ble sendt separat forespørsel til samtlige av de partiene som er nevnt i teksten, og der det står ditt parti var partiets navn nevnt. Det var også med en lenke til Liberalerens artikkel om at regjeringen avvikler private alternativer til offentlige tilbud.

Partiene svarer
Fremskrittspartiet ved Gjermund Hagesæther svarte følgende 23.august: «FrP stemte mot å fjerne skattefradrag for individuell pensjonssparing og vil
fremover jobbe for denne at ordningen blir gjeninnført!»

Høyre ved Jan Tore Sanner skal ha honnør for raskt svar, allerede 17.august: «Høyre gikk sterkt i mot de rødgrønnes forslag om å fjerne skattefordelen ved privat pensjonssparing. Vi mener det er viktig og positivt at folk tar ansvar for egen alderdom, og vil derfor arbeide for at skattefordelen ved privat pensjonssparing gjeninnføres. Det gjelder både i denne og i neste stortingsperiode.»

KrF ved Hans Olav Syversen svarte idag 28.august: «Som kjent gikk KrF mot å fjerne ordningen med skattefradrag ved pensjonssparing, bla. fordi vi ønsker at slik sparing stimuleres. Vi vil derfor arbeide for å få gjeninnført retten til fradrag.»

Venstre ved Martha Hagerup Nilsson var kortfattet 22.august: «Svaret er vel ganske enkelt ja!»

Som nevnt er det ikke kommet noe svar fra Senterpartiet.

Forberedelsene til regjeringsplattform for 2009
De ikke-sosialistiske partiene burde snarest begynne å føre lister over saker fra den røde regjeringen som bør omgjøres i løpet av de første 100 dagene efter det kommende regjeringsskiftet efter valget i 2009.

Denne saken bør stå på en slik liste.

Liberaleren engasjerer seg i denne saken fordi politikerne uansett burde oppmuntre folk til å ta ansvar for eget liv, enten det gjelder helse, barnenes utdannelse, eller egen pensjon. Ikke det motsatte.

Tags:

Mest lest

Arrangementer