Ukategorisert

Spørsmål og svar om tv-lisensen

Liberaleren får en god del spørsmål fra leserne om tv-lisensen, der den neste betalingsfristen er 1. september. Denne artikkelen besvarer mange av spørsmålene fra Liberalerens lesere.

En oppklarende artikkel finner du på VG.no. Med Dine Penger som kilde går VG Nett igjennom en rekke problemstillinger for de som ønsker å nekte å betale tv-lisensen. Dersom du har en fjernsynsmottaker registrert på deg selv, er det vanskelig å slippe unna denne skatten som politikerne har pålagt befolkningen. Liberaleren anbefaler artikkelen på VG.no.

Liberaleren er imot en statlig vedtatt tv-lisens. Vi mener det ikke er en statlig oppgave å drive TV eller radio. I tillegg er tilbudet så godt i dag, at mange betaler lisensen uten å benytte tilbudene til NRK i særlig grad. Det er urettferdig, uansett hvilket politisk ståsted en har.

Liberaleren har opp igjennom årene hatt mange artikler om lisensen, men den siste var på trykk 31. august 2005. Der spurte vi, betalt NRK-lisensen?

Flere av de politiske partiene på ikke sosialistisk side ønsker endringer av både lisensen og NRK. De ulike variantene spriker litt, men tiden er overmoden for politiske endringer. Liberaleren utfordrer Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre slik at denne skatten blir avviklet i den neste stortingsperioden.

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Selv om jeg personlig står til høyre for alle seriøse politikere i Norge, er jeg faktisk tilhenger av lisens-systemet. Dette er i hovedsak begrunnet i det tilbudet NRK, TV og ikke minst radio, gir til befolkningen. «Alltid klassisk», «Folkemusikktimen», radioteatret og Korpskonserten er tildels smale programmer som det neppe hadde vært mulig å få finansiert ved sponsorer. Sporten går det med, fordi svært mange interesserer seg for sport, men i og med at vi er så få her i landet, tror jeg neppe det ville la seg gjøre for en kommersiell drevet kringkastingskanal å opprettholde dette tilbudet til oss som… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
15 years ago

Ser poenget ditt Eivind. Men problemet er vel at det er de folkelige programmene mesteparten av lisens-pengene går til. Skulle likt å visst hvor stor stor andel av NRK budsjettet kommersielt mulige programmer har i forhold til ”smale”.

Bjørnar Hamre
Bjørnar Hamre
15 years ago

Jeg synest det er helt greit at vi har en stats eid kanal i Norge for å øke mediemangfoldet, mitt problem med NRK er programinnholdet. Er det statens oppgave å gi oss svisj,tande-p og fotball, burde ikke NRK heller satse på for eksempel distrikt nyheter og andre ikke kommersielle programmer. Nå skal NRK komme med to kanaler til ,en nyhets kanal og en barnekanal. Er det virkelig statens oppgave å klistre barn foran tven 24 timer i døgnet? . Jeg synest det er nok med en muligens to statlig eid kanaler , så kan kommersielle aktører gi oss resten. Istedenfor… Read more »

coz
coz
15 years ago

burde ikke være nrk’s interesse å konkurrere med tv2/disney channel..

heisap
heisap
15 years ago

Er det noen som kjenner til noen dokumentasjon på at de «smale» tilbudene forsvinner i land som ikke operererer med konsesjoner og tvungent medlemskap i statskanaler?

Har en liten mistanke om at dette ikke er tilfelle..

heisap
heisap
15 years ago

Grunnen til at jeg spør er at dette er venstresidens (og sikkert også store deler av høyresidens) kronargument for å opprettholde vaset med konsesjoner mv. «Hvis ikke staten tar ansvar for de smale kulturuttrykkene vil de forsvinne..» Om sannheten er det ene eller det andre spiller liten rolle for meg, men det er jo trivelig å kunnne imøtegå slikt om det er mulig.

Hvis dette er tilfelle, må det jo være noe forskning som viser at det er en slik sammenheng? Skal spørre den neste sosialisten jeg møter om hvor han har dette fra 😉

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Så vidt jeg vet har ikke Italia noe lisenssystem. I Italia er f.eks. hørespilltilbudet i radio redusert så kraftig, at det spøker for Prix Italia – hørespillenes Grand Prix. Dette skjer på tross av at landet med sine 60 millioner sjeler nok har mange fler hørespillinteresserte enn i Norge. Dette bør være et tankekors for mange. Argumentet om lokalaviser og postkasser er søkt. En lokalavis kan i stor utstrekning leses på internett. Ingen kan få med seg innholdet på TV uten faktisk å se på TV. Og hvor mange lisenskritikere kan – selv om de kanskje ikke ser på NRK… Read more »

Chris
Chris
15 years ago

Det verste er at man må ha «lisens» for å eie en Tv i et demokrati! Jeg mener det ikke er forenelig med et fritt samfunn da TV er et viktig medium for å holde seg orientert om hva som skjer i samfunnet, og derfor kunne ta del i samfunnsstyringen gjennom bl.a. valg

Kall derfor barnet ved dets rette navn: TV-Skatt!

Til dette med smale programmer er å si at med dagens teknologi, så er det svært billig å produsere radio. Du kan sende den på nettet, direkte eller som podcast. La Norges korpsforbund selv produsere Korpstimen

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Sorry, Chris; den holder ikke. Kan så være at selve produksjonen av et radioprogram i utgangspunktet er billig. Men ifølge Radioteatrets egne tall koster det 100.000 kroner for hver produsert time hørespill. Dette omfatter ikke bare betaling til skuespillere og lydteknikkere, men også royalty til forfattere m.v. Det er også kostbart å sende musikk, så det er ikke bare for Korpsforbundet å spille inn 12 Karl Teike-marsjer og sende programmet som konsert i radio. Enten må vi ha en kringkasting som, med statlige midler, produserer smale programmer, eller staten må tilføre de ulike kulturinstitusjonene så mye at de selv kan… Read more »

Fra arkivet