Ukategorisert

Mindre politikk betyr bedre film

Kultur- og kirkedepartementet har satt ned et utvalg som skal se på organiseringen av virksomheter og virkemidler på filmområdet.

Utvalget ledes av Kristenn Einarsson, og består av deltakere fra både filmbransjen og de nordiske filminstituttene. I følge kulturminister Trond Giske, vil innstilling fra utvalget vil være et sentralt bidrag til arbeidet med stortingsmeldingen om film som regjeringen skal legge fram våren 2007. Hensikten med utredningen er å vurdere om dagens organisering av de statlige virksomhetene er optimal i forhold til målene om å styrke norsk film.

Liberaleren gir utvalget og regjeringen ett eneste råd. Mindre politisk innblanding vil gi bedre filmer. Uten skattefinansierte overføringer må filmskaperne lage filmer som publikum og investorer vil ha. I tillegg vil kutt i subsidier medføre likere konkurransevilkår. De som mottar ulike former for offentlig støtte, får konkurransefortrinn i forhold til de som ikke mottar støtte. Uten skattefinansierte overføringer fikk seerne selv vurdere hvem de vil støtte, uten at politikerne og byråkratene gjør valgene på vegne av alle sammen.

Arbeidsinstruksen til utvalget kan bli oppfattet som en liberalisering, men Trond Giske vil heller ikke på dette området gi fra seg makt. Derfor har Liberaleren liten tro på utvalget eller sluttresultatet, selv om representantene skal vurdere å avgrense statens ansvarsområde.

Les pressemeldingen fra Kultur- og kirkedepartementet.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Wilhelm Hagerup
15 years ago

Problemet med en støtteordning som i dag, hvor man får dekket ca halvparten av produksjonskostnadene, hvis man skaffer den første halvparten privat, er at de private investorer kun vil ønske å gi støtte til en film som også får offentlige penger.

Dermed vil en film med bedre kommersielt potensiale kunne mislykkes i å få private penger, i og med at risikoen blir høyere, enn hos den filmen som lykkes i å få 50% av budsjettet dekket av staten.

Her er det nok mye kameraderi og soft korrupsjon som avgjør.

Fra arkivet