Ukategorisert

En hyggelig meningsmåling

Kultur – og kirkedepartementet holder på med en internettavstemning om stat og kirkeordningen. Da Liberaleren var innom avstemningen var nesten 2 000 stemmer avgitt.

Det var flere hyggelige tall i undersøkelsen. Nesten 80 prosent vil avvikle Den norske kirke som statskirke. Over 35 prosent vil at kirken skal finansiere driften gjennom en medlemsavgift, ikke gjennom skattefinansierte overføringer slik det er i dag. Det er også et betydelig flertall for en radikal endring grunnlovens § 2.

Undersøkelsen er ikke statistisk troverdig ettersom målingen kan manipuleres av brukerne. Resultatene kan også endre seg ettersom det kun er avgitt 2 000 stemmer.

Liberaleren oppfordrer alle liberalistene til å delta i avstemningen. Besøk sidene der Kultur – og kirkedepartementet avholder undersøkelsen.

Mest lest

Arrangementer