Ukategorisert

Siviltjenesten må avvikles

Det er allerede godt kjent at relativt få gjennomfører den militære førstegangstjenesten, men mange slipper også unna siviltjenesten. I år blir det trolig under 800 personer som starter på slavekontrakten som sivilarbeider.

For to år siden var det 1752 sivilarbeidere. I fjor var tallet halvert til 888. I år kommer tallet til å være under 800, skriver Vårt Land.

Det er Stortingets økonomiske bevilgninger som avgjør hvor mange som må gjennomføre siviltjeneste, en tjeneste som er en erstatningstjeneste for de som nekter førstegangstjenesten på pasifistisk eller religiøst grunnlag. Langt fra alle som nekter må gjennomføre tjenesten. Det betyr at staten bedriver en betydelig forskjellsbehandling. En liten gruppe, må bære ulempene for storsamfunnet.

Logisk eller?
Mange mener at det er logisk at færre må gjennomføre siviltjenesten, ettersom færre må inn til førstegangstjenesten. Det gjør ikke ordningen rettferdig. Forsvaret ønsker personell som er motivert for førstegangstjeneste. De som slipper førstegangstjenesten på andre grunner enn pasifistisk eller religiøst grunnlag, er i utgangspunktet ferdig med tjenesten, hvis en ser bort fra Sivilforsvaret. De som har prinsipielle betenkeligheter med førstegangstjenesten, må søke om siviltjeneste hvis de ønsker å unngå en straffesak. Noen må gjennomføre tjenesten, andre slipper. Blodig urettferdig for de som må gjennomføre slavearbeid i 12 måneder for staten i offentlig sektor eller i ulike organisasjoner. Derfor er det naturlig at politikerne ser på erstatningstjenesten, og avvikler systemet med sivilarbeid på ordre fra staten. Dersom førstegangstjenesten ikke er en tjeneste alle må gjennomføre, er ikke staten gjennom internasjonale avtaler forpliktet til å ha en erstatningstjeneste.

Arbeidskraft – ikke en statlig oppgave
Siviltjenesten er i dag rimelig arbeidskraft for en rekke organisasjoner og offentlige instanser. Det er ikke en statlig oppgave å sørge for at menigheter får tilgang til billig arbeidskraft. Hensynet til arbeidskraft teller ikke. Staten skal ikke gjennom slavekontrakter sørge for billig arbeidskraft for ulike aktører i samfunnet. For en del organisasjoner blir siviltjenesteordningen regnet som en gave fra gud. For de som blir tvungen inn i samfunnsnyttig arbeid i 12 måneder, kan hele ordningen være en katastrofe, både økonomisk og sosialt. Dette gjelder ikke alle, men noen.

Verneplikten må avvikles
Liberaleren vil avvikle hele verneplikten, altså militær førstegangstjeneste og siviltjeneste. Vi ønsker heller ikke at noen skal tvinges inn i Sivilforsvaret mot sin vilje. Dette er ordninger som er blodig urettferdig, som er frihetsinnskrenkende for de som blir berørt. Derfor ønsker vi hele systemet dit pepperen gror.

Politikerne og Høyesterett har de siste årene sett på ordningen med førstegangstjeneste, prøvd å øke statusen. Det er langt fra perfekt, ettersom vi fortsatt har slavearbeid, men det er bedre enn det var før 1990. Nå er det på tide politikerne gjør noe radikalt med siviltjenesten ettersom vi ikke trenger en erstatningstjeneste på grunn av endringene i Forsvaret. Siviltjenesten bør avvikles så raskt som mulig.

Liberaleren får kritikk for at vi ofte omtaler verneplikten for slavearbeid, men vi står fast på uttrykket. Så lenge verneplikten ikke er frivillig, vil vi bruke slaveribetegnelsen. Staten tvinger unge menn til arbeid for lav lønn, uten muligheter til å takke nei til arbeidet. Det er en form for slaveri Liberaleren aldri vil godta.

Tags:

Mest lest

Arrangementer