Ukategorisert

Fantasiløse kommunepolitikere

Kun Høyres og Fremskrittspartiets representanter stemte imot å utvide området for eiendomsskatt i Oppdal kommune. Det betyr at et klart flertall gikk inn for å øke skattebyrden for de som har eiendommer i kommunen.

På forhånd hadde hytteeiere varslet aksjoner, spesielt rettet mot næringslivet, hvis kommunestyret gikk inn for økt skatt, noe Liberaleren skrev om i forkant av møtet som ble avholdt onsdag ettermiddag klokken 17:00. Flertallet i kommunestyret ville ikke høre på advarslene, og utvider området for eiendomsskatt fra 1. januar. Anslaget fra administrasjonen er at denne skatten vil gi 3,5 millioner kroner i økte inntekter til kommunen.

Kommunestyret i Oppdal kommune består av 25 representanter. Kun fem representanter stemte imot forslaget, et bittelite mindretall forstår at denne skatten er fullstendig meningsløs.

De som varslet aksjoner, bør iverksette dette. Dersom vedtaket i kommunestyret medfører store negative konsekvenser for kommunen og næringslivet, vil politikerne som stemte for snu. Aksjoner eller forbrukermakt, som er helt lovlig, kan være den beste måten å få politikerne til å forstå at vedtaket var galt. Kommunestyret er viktig, men den reelle makten ligger hos folket. Dette er også en sak Høyre og Fremskrittspartiet bør bruke aktivt i neste års valgkamp, både i Oppdal, men også i andre kommuner som kommer til å utvide området for innkreving av eiendomsskatt.

Istedenfor å øke sine inntekter gjennom nye skatter og høyere avgifter, bør kommuner som sliter økonomisk se på organiseringen. Istedenfor en ny skatt som gir 3,5 millioner kroner, burde politikerne i Oppdal ha sørget for kutt når budsjettet for 2007 blir vedtatt. Kun fantasien setter grenser for mulighetene til å kutte i kommunal sektor.

Saken i Oppdal opptar Liberaleren fordi dette er en sak og skatt som kommer i veldig mange kommuner. En del kommuner vil gjøre sine hytteskattvedtak i forkant av budsjettvedtaket for 2007, men noen kommuner vil også innføre skatten i 2008.

Mest lest

Arrangementer