Ukategorisert

Feiret Barneombudet

I dag feiret statsministeren Barneombudets 25-årsjubileum. Liberaleren tok ikke del i feiringen.

–Vi er det første land i verden som fikk et barneombud. Vårt barneombud har vært et forbilde for opprettelsen av barneombud andre steder i verden. Nå er det 35 land som har egne barneombud. Gratulerer med 25-årsdagen, sa statsminister Jens Stoltenberg under feiringen.

Institusjonen Barneombudet kaller seg endelig voksen etter 25 års virke. Et jubileum som har blitt markert i over en uke med underholdning, taler og litt politikk.

Barneombudet har avanserte mål for aktiviteten i 2006. Mål som kan være med på å flytte ansvar fra familien, foreldre og foresatte og over til det offentlige. Liberalister kan uten tvil støtte noen av målene, men Liberaleren stiller et stort spørsmål om vi trenger et eget barneombud, et skattefinansiert ombud som setter en uriktig standart for blant annet barneoppdragelsen. Noen av oppgavene som er tillagt Barneombudet, ligger allerede under andre sektorer og er vedtatt i lovverket.

Liberaleren benytter ikke 25-årsmarkeringen til å angripe Barneombudet. Vi har tatt opp saker tidligere, der vi mener Barneombudet går langt utenfor rammene. Reidar Hjermanns forslag mot at homofile skulle få adoptere barn er et eksempel. Barneombudets angrep mot sms-meldinger er et annet eksempel. Ordninger med eget ombud bør alle være skeptisk til, også når ombudet ikke får stor oppmerksomhet.

Liberaleren mener at staten, i dette tilfellet gjennom Barneombudet, ikke kan bestemme hva som er gode og dårlige handlinger eller gode og dårlige holdninger. Det blir bestemt på andre felt enn gjennom offentlig kontor som har sugerør i statskassen. Noen vil reagere på sugerørpåstanden, ettersom ombudet kun koster i underkant av 10 millioner kroner i året. Dette er likevel penger som er skattefinansiert, også av de som er motstandere av Lov om barneombud av 6. mars 1981 nr. 5.

Mest lest

Arrangementer