Ukategorisert

Feiret Barneombudet

I dag feiret statsministeren Barneombudets 25-årsjubileum. Liberaleren tok ikke del i feiringen.

–Vi er det første land i verden som fikk et barneombud. Vårt barneombud har vært et forbilde for opprettelsen av barneombud andre steder i verden. Nå er det 35 land som har egne barneombud. Gratulerer med 25-årsdagen, sa statsminister Jens Stoltenberg under feiringen.

Institusjonen Barneombudet kaller seg endelig voksen etter 25 års virke. Et jubileum som har blitt markert i over en uke med underholdning, taler og litt politikk.

Barneombudet har avanserte mål for aktiviteten i 2006. Mål som kan være med på å flytte ansvar fra familien, foreldre og foresatte og over til det offentlige. Liberalister kan uten tvil støtte noen av målene, men Liberaleren stiller et stort spørsmål om vi trenger et eget barneombud, et skattefinansiert ombud som setter en uriktig standart for blant annet barneoppdragelsen. Noen av oppgavene som er tillagt Barneombudet, ligger allerede under andre sektorer og er vedtatt i lovverket.

Liberaleren benytter ikke 25-årsmarkeringen til å angripe Barneombudet. Vi har tatt opp saker tidligere, der vi mener Barneombudet går langt utenfor rammene. Reidar Hjermanns forslag mot at homofile skulle få adoptere barn er et eksempel. Barneombudets angrep mot sms-meldinger er et annet eksempel. Ordninger med eget ombud bør alle være skeptisk til, også når ombudet ikke får stor oppmerksomhet.

Liberaleren mener at staten, i dette tilfellet gjennom Barneombudet, ikke kan bestemme hva som er gode og dårlige handlinger eller gode og dårlige holdninger. Det blir bestemt på andre felt enn gjennom offentlig kontor som har sugerør i statskassen. Noen vil reagere på sugerørpåstanden, ettersom ombudet kun koster i underkant av 10 millioner kroner i året. Dette er likevel penger som er skattefinansiert, også av de som er motstandere av Lov om barneombud av 6. mars 1981 nr. 5.

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Jeg kan være enig i at Barneombudet ikke er en feilfri institusjon, og at Barneombudet har gått svært langt i å blande seg inn i den private barneoppdragelse, og bruke sin posisjon til å drive reinspikka partipolitikk, kan jeg også slutte meg til – se bl.a. min artikkel «Når embetsmenn driver politikk», Gjengangeren 29. oktober 2004. Men jeg mener det finnes områder hvor staten er forpliktet til å gripe inn der foreldrenes handlinger og holdninger ikke kan aksepteres. Jeg tenker her særlig på familier hvor barn utsettes for incest. Samfunnet er her forpliktet til å reagere, og jeg føler Barneombudets… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Feil! Bareombudet har gjennom sitt arbeide bidratt til å sette overgrep mot barn på dagsorden, samt opprettelsen av ulike ressurstilbud for incestofre. Ombudet har også gjennom å gjøre resten av samfunnet oppmerksom på problemet, slik at å snakke om disse tingene ikke er så problematisk som tidligere. For et snes år siden ved incest et ikke-tema, nå har fler saker blitt avdekket fordi det fokuseres mer på problemet, takket være ombudet. Jeg synes det er interessant at dere argumenterer for bruk av Straffeloven her. Dere ønsker altså et system hvor Staten skal gå inn og straffe borgerne. Hvordan kan en… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Jeg er naturligvis klar over at liberalister, som andre fornuftige mennesker, tar avstand fra overgrep. Men ettersom barn er en svak gruppe per definisjon, mener jeg faktisk det er rett og rimelig at der finnes en institusjon som, med offentlig støtte, fremmer barns rettigheter. Det at et organ ikke har avgjørelsesmyndighet gjør det ikke nødvendigvis unyttig. Det har f.eks. heller ikke Justisdepartementets Lovavdeling. De gir juridiske råd til Regjeringen, hvilket i tider som disse, hvor juridisk inkompetanse nærmest er Regjeringens varemerke, mer er regelen enn unntaket. Jeg kan derfor ikke skjønne at de småpengene ombudet har til sin rådighet er… Read more »

Magne
Magne
15 years ago

Med argumentasjonen til Eivind Knudsen der man ofte forsvarer statlige institusjoner blir det umulig å redusere statens omfang, redusere skattetrykket, lover og regler. Den argumentasjonen han bruker i det siste innlegget kan hver særgruppe bruke på de aller fleste avdelinger i staten. De som gjør dette, klarer ikke å redusere staten til et minimum. Derfor er den liberalistiske formelen om at staten kun skal ha ansvaret for kjerneoppgavene god, men da må vi godta angrep på Barneombudet, Lotteritilsynet, Mattilsynet, NRK osv.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Dere må da innrømme at å ta vare på barnas (de svakeste av de svake) rettigheter må tilhøre Statens kjerneoppgaver. Dessuten mener jeg det er himmelvid forskjell mellom å arbeide for at barn skal få det best mulig og å regulere om folk spiller på enarmede banditter eller ikke. Det går jo an å velge litt her; legg ned Lotteritilsynet og Farverådet, senk skattene tilsvarende og la Barneombudet få redusert sine oppgaver slik at SMS-utspill og denslags opphører!

Arild Holta
15 years ago

I Norge krever man ikke bevis for å dømme mennesker for incest. «De tiltalte nektet men juryen valgte å tro nnn.» Likevel får vi ikke en mengde med incestanklager. Årsaken er at incest er et sjeldent problem. I virkelige incest-saker har ikke barneombudet og allierte profesjoner kunnet bidra til å hjelpe barn. De samme har derimot skapt et meget stort problem ved å spinne opp falske saker. Godeste Knudsen tilhører tydeligvis overgreps-hysterikerne. Han bør imidlertid se etter sexovergrep alle andre steder enn i barnas egne biologisk hjem. For eksempel er sex-overgrep ganske hyppige i fosterhjem og på institusjoner hvor man… Read more »

Fra arkivet