Ukategorisert

Mislykket sikkerhetstiltak?

En god del kaier, både i Norge og i utlandet, har ikke sikkerhetsrutinene på plass. Likevel har det ikke skjedd terroranslag mot norske eller utenlandske skip i norsk farvann etter 11. september 2001.

–Jeg vet ikke hvor mange havner i Norge som ikke oppfyller alle kravene, men jeg tipper det er rundt 25 prosent. Kystverket kan gi svar på dette spørsmålet, sier en av havnesjefene Liberaleren har snakket med i dag.

Denne havnesjefen mener havnene som har sikkerhetstiltakene på plass er like sårbar mot terroranslag som de havnene som ennå ikke oppfyller kravene fra Den Internasjonale Maritime organisasjonen, IMO.

Det er i dag fem år siden terroranslagene mot USA og New York. På fem år har en rekke lover blitt vedtatt for å forhindre terror. Det har etter rapportene blitt radikale endringer i USA, men dette har også fått noen konsekvenser for Norge, blant annet havnesikkerhet som også Oslo Havn KF har behandlet og innført.

Mislykket skips – og havnesikkerhet
Det er fem år siden 9/11 som Aftenposten oppsummerer på en kort og grei måte. I kjølevannet av hendelsen initierte Den Internasjonale Maritime organisasjonen en rekke tiltak innenfor skips- og havnesikkerhet. En konferanse arrangert av IMO i desember 2002 konkluderte med godkjennelsen av en ISPS-kode samt endringer i SOLAS-konvensjonen kapittel XI-1 og XI-2. ISPS-koden inneholder ulike krav til skips- og havnesikkerhet.

ISPS-koden gjelder både skip i internasjonal fart og havner som mottar slike skip.

For å forenkle det hele veldig, kan vi si at kaiene skal være inngjerdet og det skal være kontroll av alle som går inn og ut av havneområdet. Mange kaier og havner i Norge har systemet på plass, men slett ikke alle.

Nordkapp Havn – har alt på plass
Skribenten bor i Nordkapp, en plass som får besøk av i overkant av 100 cruiseskip hvert år. Allerede sesongen etter vedtaket i IMO var sikkerhetstiltakene på plass i Nordkapp Havn KF. Skribentens første tanke, etter at gjerdene og sikkerhetstiltakene var på plass, var at dette er en fleip. Det er ikke Nordkapp Havn sin feil. Det er rett og slett umulig å kontrollere alle og alt hundre prosent, hvis vi skal stå fast på noen viktige, liberale prisnipp. Alle som er villig til å ofre sitt eget liv, vil kunne gjøre ubotelig med skade på sine omgivelser. Dette gjelder ikke minst på norske havneselskap og på norske kaier. En må nesten se tiltakene for å forstå at dette er useriøst. Vedtak som ble fattet i panikk for å unngå et nytt 9/11, riktig nok til sjøs.

Viktige å holde på prinsippene
9/11 skiller folket, helt uavhengig av ideologisk tilhørighet. Noen mener det er riktig med sterke tiltak og virkemidler for å unngå nye tilfeller av 9/11. Andre mener det er viktig å holde igjen. Skribenten mener personvern og rettssikkerhet er for viktig til å bli undergravd. Dessuten vil alle som ofrer nok kunne utøve terror og gjøre betydelig med skade. Uttalelsen fra havnesjefen skribenten snakket med i dag understreker dette på en god måte. Havnesjefen mente at de havnene som har tiltakene på plass er like sårbare som de som ikke har innført kravene fra Den Internasjonale Maritime organisasjonen. Et tankekors på hvor vanskelig det er å sikre seg og hvor mye som går tapt i forsøket på å sikre seg hundre prosent.

Skribenten er redd for murer for å beskytte demokratiet som igjen fører til et overvåkingssamfunn. I og med at det er vanskelig å bli beskyttet hundre prosent gjennom terrorlovgivning, vil grenser hele tiden bli flyttet. Norske havner skal i dag være overvåket. Hvis det likevel skulle bli et terroranslag mot et cruiseskip, vil de som ikke holder fast på prinsippene gå ennå lengre.

Hva vil det neste skrittet være for å forhindre terror, et forbud mot å forflytte seg til sjøs? Et spørsmål som ikke er lett å svare på for de som hele tiden vil forflytte grenser for å bekjempe ondskap som vanskelig lar seg bekjempe hundre prosent, uansett hvilket tiltak som blir innført.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer