Ukategorisert

OL – en dårlig ide

Kampen om å få arrangere et nytt olympisk mesterskap i Norge er i gang. Liberaleren liker tankene dårlig.

Det er tre byer som kjemper om å bli den norske ambassadøren i kampen om å bli arrangør vinteren 2018. Det er Tromsø, Trondheim og Oslo som i dag har offentliggjort et samarbeid med Lillehammer.

En avgjørelse om hvilken av de tre byene som går videre i konkurransen faller vinteren 2007. Den endelige avgjørelsen om hvem som får vinterlekene i 2018 faller sommeren 2011 gjennom vedtak i IOC.

Ja til privat OL
Liberaleren er ikke imot idrettsarrangement, selv om noen i redaksjonen med rette stiller kritiske spørsmål med inndeling i nasjoner og nasjonalistiske strømninger slike arrangement medfører.

Grupperinger i Norge må gjerne arrangere Olympiske Leker, men arrangementet bør være finansiert med private penger, penger som ikke er finansiert gjennom skatter og avgifter. Det betyr at staten ikke bør stille en eneste økonomisk garanti for et arrangement. Kommunene og staten bør heller ikke finansiere søkeprosessen som Tromsø, Trondheim og Oslo nå holder på med.

Uten skattefinansierte bidrag er OL, slik vi kjenner det i dag, umulig i Norge.

Skattefinansiert OL er konkurransevridning
Et skattefinansiert OL betyr at politikerne gjør økonomiske prioriteringer på vegne av folk flest. Penger blir inndratt gjennom skatter og avgifter og gitt til et idrettsarrangement, selv om det helt sikkert er skatteytere som verken støtter idretten eller den plassen som får arrangere Olympiske Leker. En politikk som reduserer personlig frihet og reduserer valgmulighetene for folk flest.

Et politisk vedtatt idrettsarrangement som er skattefinansiert er også med på å gi svært ulike konkurranseforhold, både mellom personer, mellom bedrifter og mellom kommuner. Et OL i Tromsø, vil i følge beregninger som ble gjort i forkant av søknaden for 2014, koste skattebetalerne i beste fall 6,7 milliarder kroner. Det betyr at privat personer og private bedrifter må bidra med store pengebeløp til Nord-Norge for et arrangement som svekker egen satsing på viktige felt som anlegg, samferdsel og næring for å nevne tre eksempler. En fordel for Tromsø vil bety en ulempe for Oslo, både på kort og lang sikt. Det er ulogisk at idrettsorganene og politikerne legger opp til en linje som medfører så skjeve konkurranseforhold mellom byer som kjemper om de samme ressursene.

Tags:

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

OL på Lillehammer kostet skattebetalerne 7 milliarder kroner. Men hva gjør det dersom landet har fått tilbake disse inntektene gjennom økte turistinntekter? Det kan faktisk forekomme at en stor investering gir økte økonomiske ressurser tilbake på noe sikt. Sitter Liberaleren på tall som indikerer at OL på Lillehammer førte til et reelt tap for det norske folk?

Pleym
Editor
15 years ago

Min andel av disse skattepengene som ble brukt på begynnelsen av 1990-tallet hadde jeg hatt bruk for selv.

OL var ikke min prioritering.

Staten skal ha begrenset makt, og klart definerte oppgaver. Å bruke penger på en nasjonalistisk idrettsfest er ikke innenfor de klart definerte oppgavene.

Hvis noen vil avgi penger til dette, så vær så god.

Minner om at jeg tidligere har skrevet på Liberaleren om at man kan velge hva skattepengene skal bli brukt til. Kanskje en god idé her?

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Strengt tatt var ikke det noe svar på mitt spørsmål. Men herregud, idealismen din tar jeg av meg hatten for. Jeg er selv ikke på noen måte noen idrettselsker, og vil nok hevde at skal Staten først bruke penger på dette, så bør ALLE Statens primæropgaver, såsom godt helsevesen til alle osv., være løst først. Så lenge disse oppgaver ikke er løst, bør vi heller ikke bruke dukater på OL. Hadde jeg hatt makt til å påvirke dette, hadde jeg nok gått mot OL-avvikling i Norge, selv om jeg nok tror at Jensen-regjeringen, som blir dannet høsten 2009, vil løse… Read more »

uk-expat
uk-expat
15 years ago

Naa har undersoekelser vist det store flertallet av OL arrangementer er et rent underskuddsforetagende (turistinntekter inkludert).
Det er temmelig aapenbart at dette er prestisje og symbolpolitikk, godt hjulpet av folk innenfor idretten som ikke har noe imot pengene og posisjonene et OL gir.

Liberaleren har helt rett i aa si nei til skattebetaler OL.

Tjodda
Tjodda
15 years ago

Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor man ikke kan få et OL til å gå i pluss uten å skulle være avhengig av staten. OL er jo et av verdens aller mest populære idrettsarrangementer. En skulle dermed tro at TV-avtaler og sponsorinntekter ville sørge for at OL ville gå solid i pluss, og at det dermed burde kunne arrangeres uten at staten behøvde bruke et rødt øre…?

Tjodda
Tjodda
15 years ago

«Min andel av disse skattepengene som ble brukt på begynnelsen av 1990-tallet hadde jeg hatt bruk for selv.»

Velkommen til sosialismen.

«Jensen-regjeringen, som blir dannet høsten 2009»

La oss håpe…

Pleym
Editor
15 years ago

Tjodda, jeg har sloss mot sosialismen siden 1983..

Det er ingen blant myndighetspersoner som forestiller seg at et slik arrangement kan skje uten at staten finansierer/garanterer, og styrer gjennomføringen.

For alternativet til staten blir «kommersielt», må vite..

coz
coz
15 years ago

uk-expat; kan du komme med noen kilder på det? linker til OL-regnskap, ssb-sider om ettervirkninger osv. hadde gjort seg her 😛

Fra arkivet