Ukategorisert

Unnskylder uttalelse om vold – av frykt for vold

Selveste Paven har måttet be verdens muslimer om unnskyldning.

Hans sitat av en 600 år gammel kristen keiser om at islam utbres med vold, skapte så voldelige reaksjoner blant muslimer at paven ba om unnskyldning. Av frykt for mer vold?

Det er noe ironisk over det hele.

Pave Benedikt XVI gav en forelesning ved universitetet i sin hjemby Regensburg i det sydlige Tyskland. Der siterte han et 600 år gammelt utsagn fra en bysantinsk kristen keiser, om at islam utbres med vold. Sitatet var fra en dialog mellom denne keiseren og en muslim – om islam.

Muslimer verden over lot til å tro at det var Paven som ytret sin mening om islam, og at han koblet islam til vold.

Det er klart at muslimer ikke liker generalisering om islam, som påstander om at islam er en voldelig religion. Det finnes nok av islamofobe som finleser Koranen for å finne sitater som kan brukes til å sverte islam. Både katolikker og muslimer har ting til felles. Det mest åpenbare er at de tror på en høyere makt. Men også at de føler at deres tro er under angrep. Dialog mellom troende er et viktig grunnlag til å fjerne misforståelser, fordommer – og som grunnlag for en mer fredelig verden.

Om Paven skal ha fornærmet muslimer, bør man ikke glemme måten muslimer har møtt paven på når han har forsøkt å fremme interreligiøs dialog og forståelse.

Gode muslimer mener påstander om at islam er en voldelig religion er så langt fra sannheten at enkelte går så langt som til å hevde at de som sto bak angrepet på World Trade Center i New York for fem år siden umulig kunne være muslimer.

Da passer det bedre å sverte en upopulær fyr som George Bush ved å bidra til konspirasjonsteoriene om at amerikanerne selv sto bak 11-september-angrepene. Det er lov å riste vantro på hodet av slike fornektelser.

Kristendommen, og især Den katolske kirke har arven fra Inkvisisjonen og conquistadorenes massakrer i religonens navn, å dra på. Det er ingen tvil om at både inkvisitorene og conquistadorene mente seg å være gode kristne. Så hvorfor skulle ikke Mohammed Atta og de andre bak WTC-angrepene mene at de var gode muslimer?

Skal man forlange at muslimer tar avstand fra Atta, Bin Laden og deres kampfeller? Naturligvis ikke. Generalisering er alltid farlig. Det er ingen grunn til å ta alle muslimer til inntekt for hva enkeltpersoner velger å gjøre i den felles religionens navn. Like lite som at alle statskirkemedlemmer skal mistenkes for å støtte Børre Knudsen og Ludvig Nessa. Det vil alltid være dem som tyr til ekstreme virkemidler, og som ikke aksepterer andre oppfatninger enn sine egne.

Den forrige paven var svært opptatt av interreligiøs dialog og brobygging. Han ba også Kirkens ofre opp gjennom historien om unnskyldning. Er islam den eneste religionen i verden i hvis navn det ikke begås forbrytelser?

Når man ser reaksjonene mot Pavens forelesning, blant annet angrepene på kristne kirker i den muslimske verden, vil enkelte kunne hevde at både den bysantiske keiseren og islamofober har helt rett i at islam og vold kan kobles sammen.

Viktige verdier som religionsfrihet, ytringsfrihet og åpen samfunnsdebatt er ingen selvfølgelighet i mange muslimske land. Kan reaksjonene på Pavens forelesning skyldes nettopp dette? At fri og kritisk debatt er fraværende?

Jeg tror ikke på noen «sivilisasjonskonflikt». Opp gjennom historien har folk med ulik religiøs organisering kunnet leve sammen i fred og fordragelighet. Respekt for hverandres integritet, og for at noen velger å tro og andre ikke, bør fortsatt være et ideal å strebe mot.

Det er mindre grunn enn noensinne til å unnskylde fundamentale verdier i vårt samfunn.

Menneskets medfødte rettigheter, som er grunnlaget for religionsfrihet og ytringsfrihet, må fremholdes som de viktigste byggestener for et fritt samfunn.

Mennesker med religiøs overbevisning (uavhengig av om de er muslimer, kristne eller jøder) må innse at et samfunn basert på slike verdier er det eneste som garanterer alle frihet til å leve sitt liv basert på egne preferanser. Uavhengig av religion, etnisitet, eller seksuelle preferanser.

Et fritt samfunn er det beste for alle – såfremt man ikke er motstander av slik frihet..

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jan Kenneth
Jan Kenneth
15 years ago

Veldig god kommentar. Det ser ut som om det er blitt nesten umulig å ytre noe som bare høres ut som en kritisk kommentar om islam uten at man pådrar seg massiv vrede fra mange muslimer. I et slik klima vil det være umulig å føre noen som helst dialog. Det er ingen grunn til å akseptere disse reaksjonene på Pavens tale, det er all grunn til å si at nok er nok og denne gangen er det ingenting å unnskylde. Det som også er forstemmende er hvordan autoritære regimer fra Pakistan til Marokko nå utnytter dette til å blidgjøre… Read more »

Johnsy
Johnsy
15 years ago

Du tror ikke på en sivilisasjonskonflikt, Pleym? Kan du da fortelle meg hvorfor så mye som har blitt gjort siden andre verdenskrig har blitt gjort med overlegg for å gjøre den muslimske/arabisk verden forbannet? Opprettelsen av staten Israel der den ble, Israels behandling av palestinere og ikke-jøder, UK/US sine operasjoner i Midt-østen/Asia, det amerikanske militærs bevisste bruk av tortur og ydmykelser som «tilfeldigvis» kom ut (les: det ble SLUPPET UT MED VILJE for å gjøre folk forbannet), uttalelsen om at de flushet koranen ned i do, Muhammed-tegninger og nå altså, Paven. Kom ikke her å fortell meg at ALT dette… Read more »

Simon
15 years ago

> Et fritt samfunn er det beste for alle – såfremt > man ikke er motstander av slik frihet.. Nå er det nå engang slik at islam ER motstander av slike friheter. Det ansees for blasfemisk å opprette lover og friheter som ikke er fundert i Koranen. >kal man forlange at muslimer tar avstand fra Atta, > Bin Laden og deres kampfeller? Naturligvis ikke. Naturligvis skal man det. Når handlinger som utføres begrunnes eksplisitt med religiøse motiver, og millioner av trosfeller over hele verden hyller handlingene, som sanne muslimske, så tyder det på noe. Når det er minimal, om noen… Read more »

KaiB
KaiB
15 years ago

Pleym: «Generalisering er alltid farlig.»

Er du klar over at dette utsagnet er en generalisering? og et det ellers er fullt av generaliseringer i helle innlegget ditt?

En annen ting. Du snakker om «islamofobi». Kan du forklare hvorfor en sterkt negativ holdning til en religion som hater frihet er å anse som en psykologisk lidelse?

Simon
15 years ago

Ikke gå rundt grøten, pls.

Det er en BEGRUNNET motstand (ikke frykt) for ISLAM som ideologi,som baserer seg på at det er en totalitær ideologi, som innskrenker eller rettere sagt eliminerer den personlige frihet. Det er ikke den fordom, det er en dom som man kommer frem til etter å ha vurdert saken, og da først og fremst hva muslimske ledere selv sier.

Ingen her har snakket om alle muslimer, vi snakker om ideologien (religiøs, politisk, kulturell) islam.

Fra arkivet