Ukategorisert

Økologisk mat – et satsingsområde

Regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2015 skal være økologisk. Politikerne har vedtatt et nytt skattefinansiert satsingsområde.

Liberaleren har skrevet om økologisk mat tidligere. Vi innrømmer at dette ikke er vårt favorittområde. Vi ønsker at inntak av mat og produksjon av mat skal skje i privat sektor, uten innblanding av politikerne gjennom lovverket eller subsidier. Sist var det en statssekretær som var skuffet over at forbrukerne ikke etterspurte økologisk mat. Skribent Jakob Utgård mente det var nummeret før det kom påbud og forbud på dette området.

Nå har regjeringen lansert nettstedet Bortskjemtmat.no, eller kampanjen Naturlig bortskjemt mat. Kampanjen inneholder blant annet informasjon om økologi, fakta om økologisk produksjon i Norge, lenkesamlingen Økologi på nett og ikke minst matoppskrifter basert på økologiske råvarer.

Offentlig innsats og bruk av skattefinansierte penger på dette området forringer fri konkurranse med like konkurransevilkår mellom aktørene som konkurrerer om kundene. I tillegg er offentlig innsats på dette feltet med på å utvide politikernes arbeidsområde. Istedenfor å sette grenser for politikk, får staten flere og flere oppgaver som igjen reduserer frihet og ansvar for hver enkelt av oss.

For liberalister er kampanjen Naturlig bortskjemt mat sørgelig, kun sørgelig. Vi ber våre lesere nyte sin uøkologiske mat så lenge det er mulig.

Mest lest

Arrangementer