Ukategorisert

Statsråden bør ligge unna butikkene

Terje Riis-Johansen, landbruks- og matministeren, har holdt en tale i dag, en tale som var full av politisk styring og formaninger om å styrke norsk matproduksjon, i god proteksjonistisk tradisjon.

–Dagligvarehandelen har et viktig ansvar for å fremby en variasjon også av norske varer og ikke minst bidra til at produktene blir synlig både i butikk og i kundeavisene, sa landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen, på COOPs nordiske matmesse ”Mat, helse, sunnhet”.

I talen til de rundt 150 fremmøtte deltagerne sa Riis-Johansen blant annet at Landbruks- og matdepartementet har påbegynt et mer langsiktig arbeid for å bevisstgjøre store, og ikke minst små forbrukere om forhold mellom mat, kvalitet, smak og opprinnelse. Han mente regjeringen var inspirert av arbeidet til Frankrike på dette området, i følge en pressemelding fra Landbruks – matdepartementet.

Du kan lese statsrådens tale her.

Liberaleren er enig med regjeringen om at bevisste forbrukervalg kan bli fremtiden, men det skal ikke være statens oppgave å lage den riktige formelen. Den vil variere fra menneske til menneske. Forbrukerne har mange ulike preferanser. Pris, kvalitet og tilgjengelighet vil avgjøre valget for mange. Riktig tilgang til rett pris vil markedet sørge for, men markedet er avhengig av fritt spillerom, uten innblanding fra Terje Riis-Johansen, Lars Sponheim, Erna Solberg eller Siv Jensen. Aktørene i bransjen som ønsker omsetning, vil tilby produkter som forbrukerne etterspør. Det skal ikke være et privat eller statlig ansvar regulert gjennom lovverket eller gjennom økonomisk kompensasjon å vri matomsetningen over til norske produkter. Dette er en oppgave som bransjen må prioritere selv, uten innblanding, tanker eller drømmer fra Terje Riis-Johansen.

Det hadde vært spennende om landbruks- og matministeren drømte og arbeidet for et større mangfold i butikkene, med større utvalg fra land som i dag blir stengt ute fra det norske markedet fordi statsråden ønsker å beskytte deler av det norske næringslivet. Et slikt foredrag hadde vært mer innbydende, enn den proteksjonistiske linjen som norske politikere i altfor stor grad velger. Mangfold, frihet, fri handel og eiendomsrett er ord Terje Riis-Johansen burde ha benyttet i talen på COOPs nordiske matmesse.

Mest lest

Arrangementer