Ukategorisert

At Storberget tør!

Justisminister Knut Storberget varslet først valgfrihet for kriminelle (avskaffelse av juryordningen). Nå vil han redusere dømtes mulighet til å anke. At han tør!

Regjeringen foreslår å begrense den automatiske ankeretten i saker der den tiltalte er dømt til mer enn 2 års fengsel, skriver Nettavisen.

Som justisminister har Knut Storberget offentlig bedt avdøde Fritz Moen om unnskyldning, fordi Moen ble dømt for 2 mord han ikke hadde begått. Også Per Liland ble uskyldig dømt. Livene deres ble ødelagt, og rettsvesenet inneholdt ikke de sikkerhetsventiler som skulle til for å avsløre justismordet. Klok av skade ble det nedsatt en gjenopptagelseskommisjon som skal vurdere appeller om gjenopptagelse av saker i rettsvesenet. Men påtalemyndigheten og rettsvesenet er lite villige til noen selvkritikk. Og dommerstanden vil ha seg frabedt granskning av sin rolle i disse sakene.

Man skulle tro at en justisminister ville være opptatt av å utvide rettssikkerheten, spesielt med slike saker friskt i minne. Men neida.

Nå har Storberget varslet et forslag om å redusere dømtes mulighet til å anke sine saker. Angivelig av effektivitetshensyn – som også var motivet for å gi tiltalte mulighet til å velge bort jury til fordel for meddomsrett.

Skal Ap og Knut Storberget effektivisere bort rettssikkerheten her til lands?

Det er åpenbart konstant behov for et forsvar for rettsstatsprinsippene.

Fra arkivet