Ukategorisert

At Storberget tør!

Justisminister Knut Storberget varslet først valgfrihet for kriminelle (avskaffelse av juryordningen). Nå vil han redusere dømtes mulighet til å anke. At han tør!

Regjeringen foreslår å begrense den automatiske ankeretten i saker der den tiltalte er dømt til mer enn 2 års fengsel, skriver Nettavisen.

Som justisminister har Knut Storberget offentlig bedt avdøde Fritz Moen om unnskyldning, fordi Moen ble dømt for 2 mord han ikke hadde begått. Også Per Liland ble uskyldig dømt. Livene deres ble ødelagt, og rettsvesenet inneholdt ikke de sikkerhetsventiler som skulle til for å avsløre justismordet. Klok av skade ble det nedsatt en gjenopptagelseskommisjon som skal vurdere appeller om gjenopptagelse av saker i rettsvesenet. Men påtalemyndigheten og rettsvesenet er lite villige til noen selvkritikk. Og dommerstanden vil ha seg frabedt granskning av sin rolle i disse sakene.

Man skulle tro at en justisminister ville være opptatt av å utvide rettssikkerheten, spesielt med slike saker friskt i minne. Men neida.

Nå har Storberget varslet et forslag om å redusere dømtes mulighet til å anke sine saker. Angivelig av effektivitetshensyn – som også var motivet for å gi tiltalte mulighet til å velge bort jury til fordel for meddomsrett.

Skal Ap og Knut Storberget effektivisere bort rettssikkerheten her til lands?

Det er åpenbart konstant behov for et forsvar for rettsstatsprinsippene.

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kjetil
Kjetil
15 years ago

Forslaget er skremmende. Rett og slett. Når en justisminister tar så lett på rettssikkerheten her til lands, da er det betimelig å rope et høyt varsku.

Hva blir neste? Begrensninger i muligheten til å få oppnevnt en offentlig forsvarer dersom man ikke har råd til en egen advokat?

Bigboyen
Bigboyen
15 years ago

Blir dette fremmet for Stortinget så bør opposisjonen samle seg om et mistillitsforslag mot regjeringen. Det er ikke noe som skal brukes i utide, men i spesielt alvorlige og graverende tilfeller som f.eks spørsmål om rettsikkerhet.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Jeg er imot justisministerens forslag på prinsipielt grunnlag, men det holder ikke å trekke en sammenligning til Moen- og Liland-sakene. Disse sakene ble jo anket helt til topps, det samme var tilfellet med gjenopptagelsesbegjæringene. Sikkerhetsventilene fungerte altså ikke, og dette var på tross at utvidede ankemuligheter. Den følelsesmessige tilnærmingen ikke-jurister har til kompliserte juridiske spørsmål er et problem. Dette kan også gå utover rettssikkerheten, da undersøkelser viser at anklagede, som f.eks. ikke har utseendet med seg eller gir et usympatisk inntrykk i rettssalen, har lettere for å bli skyldig dømt enn ressurssterke anklagede. Fordelen med den meddomsrett justisministeren vil innføre… Read more »

red
red
15 years ago

Det er ikke snakk om mot. Dette er et angrep på rettigheter vi tar for gitt. Og som vi i rettsikkerhetens nav fortsatt skal ta for gitt. I tillegg er forslaget meget sosialt urettferdig: De med penger og makt vil alltid nå frem i en ankesak, de med mindre ressurser vil ikke få de samme mulighetene. Det er utrolig hva denne regjeringen klarer å få til av manglende sosial profil.

Tomas
15 years ago

Regjeringspartiene har ikke akkurat vært berømte for å ville effektivisere i hytt og pine. Men når de først skal gjøre det, så plukker de noe av det viktigste vi har her i landet.

Nei, her må man pina død protestere. Det er jo ikke slik at om man blir dømt i fengsel i under to år så er man garantert at man er skyldig. Skrekkelig forslag, og et skudd i baugen for rettssikkerheten.

Skal man forsøke å få tak i penger til å holde alskens «gratis»-løfter, så bør man da holde seg milevis unna denslags. Fysjom.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Når RED hevder at de som har penger alltid vil få sin anke frem, lurer jeg på hva RED bygger denne himmelropende påstanden på. Riktignok har vi ankesum i Norge, men dette gjelder kun de sivile saker. I så tilfelle har RED rett, men en kan da neppe tenke seg at Høyesteretts kjæremålsutvalg skulle la en anke bli fremmet fordi tiltalte har rett til å betale forsvarer, all den stund Straffeprosesslovens §100, jfr. §96, jo i utgangspunktet sikrer gratis offentlig oppnevnt forsvarer. Det som sies om politiets fastlåsthet kan jeg slutte meg til. Problemet her er som andre steder prestisje;… Read more »

Fra arkivet