Ukategorisert

Intervjue Toska?

Ifølge Aftenposten renner det over med forespørsler om å få intervjue David Toska, tiltalt for NOKAS-ranet. Ifølge advokat Storrvik er det knapt noe medium som ikke har vist interesse her til lands.

Vel, vi kan herved avkrefte at Liberaleren er blant dem som renner ned dørene hos advokat Storrvik for åf å intervju med hans mesterhjerneklient.

For hva skulle vel Liberaleren spurt Toska om?

Om han støtter ideen om privat eiendomsrett?

Om han mener skatt er tyveri?

Eller kanskje at eiendom er det?

Om han er tilhenger av sivil ulydighet for å forsvare seg mot en stadig voksende stat?

Nei, vi har intet ønske om å intervjue David Toska.

Så slipper vi da også å høre på historier om en vond og vanskelig barndom, om hvor redd han var da politiet begynte å skyte på de som hadde satt seg fore å gjennomføre Norgeshistoriens største ran, og hvor glad han er i sin lille sønn. Og kanskje at han som sin medtiltalte Kjell Alrich Schumann har en hobby som viser hvor god han egentlig er på bunnen.

For Liberaleren har intet ønske om å gjøre kriminelle til helter.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jonas
15 years ago

Helt enig!! Medias heltedyrkning av enkelte kriminelle (se også Orderud-familien) kan på sikt gi enorme skadevirkninger på rettsstaten og respekten for privat eiendomsrett.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Det slår meg at musikk-tidsskrifter har vist en påfallende liten interesse for Nokas-saken, idet sakens aktører jo tross alt bærer navn som Toska, Schumann og Ingebriktsen…

Fra arkivet