Ukategorisert

FRIdemokratene bør nedlegges!

I morgen kl. 11.00 er det årsmøte i FRIdemokratene, en time før årets Høstkonferanse. Jeg har innlevert et forslag om at organisasjonen bør nedlegges.

Her er det innleverte forslaget:

«Forslag fra Bent Johan Mosfjell til FRIdemokratenes årsmøte 2006

Kreativ ødeleggelse

Kreativ ødeleggelse er det som inntreffer når en enhet mister sin funksjon til fordel for noe bedre. Liberalister er ikke redde for dette og ser på kreativ ødeleggelse som en naturlig konsekvens av et dynamisk samfunn.

FRIdemokratene har overlevd seg selv, og det er på tide at organisasjonen tar de praktiske konsekvenser av en endret situasjon. I mange år har nesten all aktivitet foregått i tilknyttede enhet, med Liberaleren, Bauta Bøker og FRIstud som de sentrale. Det er på tide at FRIdemokratenes barn står på egne ben, samtidig som moderorganisasjonen begraves for godt.

FRIdemokratenes årsmøte 2006 mener at FRIdemokratene som organisasjon bør nedlegges. Siden FRIdemokratene har eierskap til betydelig ideologisk kapital, er det imidlertid hensiktsmessig med en styrt avvikling. FRIdemokratenes ulike aktiva må finne sin egen organisasjonsform.

Det er spesielt viktig at Liberaleren og Bauta Bøker får en organisering som gir dem muligheten til å blomstre enda mer.

Årsmøtet setter ned en arbeidsgruppe/styre som skal forberede oppløsingen av FRIdemokratene og utarbeide forslag til nye driftformer for FRIdemokratenes ulike deler. Disse skal vedtas på et ekstraordinært årsmøte. Forslagene sendes ut sammen med innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet som innkalles i tråd med FRIdemokratenes vedtekter.«

Dette er et offensivt forslag. Det er ikke innlevert fordi jeg er pessimistisk med tanke på liberalismens fremtid i Norge. Tvert imot! Grunnen til at jeg vil nedlegge FRIdemokratene, er at jeg tror det er mulig å organisere frihetskampen mer effektivt uten organisasjonen. Radikale mennesker hever blikket og ser muligheter.

Jeg mener at FRIdemokratene har vært en suksess. Liberaleren er et direkte resultat av organisasjonens prioriteringer. Vi kaller det en avis, mens det publiseringsmessig i dag ville bli kalt en blogg. Med en start allerede i 1999 vil Liberaleren da kunne kalles Norges første blogg! I 2009 skal vi lage et gigantisk 10-års jubileum.

FRIdemokratene har vist evne til å ta tak og være tidlig ute. De fleste organisasjoner svinner bare hen når deres tid er ute. Forslaget viser derimot at det er mulig å styre retningen dit man vil på en rasjonell måte. På den måten blir eide ressurser tatt best mulig vare på!

Ved siden av Liberaleren har også Bauta vært en suksess. For tiden er deres hjemmesider under rekonstruksjon, men Bauta vil i løpet av høsten vise seg bedre enn noensinne. I tillegg har man også FRIstud som en del av FRIdemokratenes arv.

Poenget er at disse enhetene de siste årene har vært nesten 100% uavhengige av FRIdemokratene. Det er viktig at de frigjøres og får leve sitt beste liv. Det gjøres gjennom å gi dem selvstendighet og frihet.

Noen vil sikkert hevde at det er vemodig å nedlegge en organisasjon som har betydd mye for mange mennesker. Jeg har selvsagt selv tenkt tanken siden jeg nok er av de som har brukt flest timer på FRIdemokratene. Eventuelt vemod bør imidlertid begraves dypt og grundig i skuffen merket «Gamle minner».

FRIdemokratene har aldri vært et mål i seg selv, men kun et middel for å skape et friere samfunn. Flinke organisasjonsmennesker har kontinuerlig tilpasset hvilke arenaer de har jobbet i. I denne prosessen har FRIdemokratene blitt valgt vekk – med rette. Nå er det på tide at vi velger vekk også FRIdemokratene.

Mest lest

Arrangementer