Diverse, Magasin

Kollektiv ledelse i FRIdemokratene

Årsmøtet i FRIdemokratene ble avholdt lørdag 07.oktober. Forslaget til Bent Johan Mosfjell ble vedtatt av årsmøtet. Dermed ble det ikke valgt ordinært sentralstyre for 2007.

Sverre Berg (valgt 2003) ble dermed FRIdemokratenes siste ordinære leder.

FRIdemokratenes tidligere ledere
Den første lederen var daværende stortingsgrepresentant Ellen Christine Christiansen. Hun ble avløst av Jon Henrik Gilhuus (som satt som representant i Buskerud fylkesting, innvalgt for Buskerud Frie Fylkesliste). Han ble efterfulgt av Heidi Nordby Lunde. Efter henne var Bent Johan Mosfjell leder. I hans periode ble Liberaleren startet opp. Han har på mange måter vært en drivende kraft både i FRIdemokratene og FRIstud i alle år. Mosfjell ble avløst av Kristian Norheim, som nå er rådgiver for FrP på Stortinget. I 2000 ble Hans Jørgen Lysglimt den første lederen for FRIdemokratene uten bakgrunn fra FrP/FpU fra tiden før Dolkesjø-splittelsen i 1994. I 2003 ble altså Sverre Berg valgt, og han har vært leder helt til helgens årsmøte.

Frihetsprisen
Ved FRIdemokratenes femårsjubileum i 1999 ble Frihetsprisen innstiftet, og tildelt tidligere direktør for Konkurransetilsynet, Egil Bakke. I 2001 ble prisen tildelt mangeårig redaktør i Farmand, Ole Jacob Hoff. Ved FRIdemokratenes tiårsjubileum i 2004 fikk Jan Arild Snoen prisen. Han er skribent og forfatter (blant annet av en uautorisert biografi om Carl I. Hagen).

Vi takker det siste sentralstyret for innsatsen!
FRIdemokratenes siste sentralstyre bestod av Sverre Berg (leder), Hårek Hansen (nestleder – som også er leder av styret i Bauta Bøker), og Camilla Kokkersvold som sentralstyremedlem. Vi takker dem for innsatsen!

Liberaleren og Bauta bøker skal leve videre!
Siste avsnitt i det vedtatte forslaget til Bent Johan Mosfjell var:

«Årsmøtet setter ned en arbeidsgruppe/styre som skal forberede oppløsingen av FRIdemokratene og utarbeide forslag til nye driftformer for FRIdemokratenes ulike deler. Disse skal vedtas på et ekstraordinært årsmøte. Forslagene sendes ut sammen med innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet som innkalles i tråd med FRIdemokratenes vedtekter.»

Årsmøtet valgte arbeidsgruppe
i tråd med dette forslaget. Den består av lederen i FRIstud Rune Pedersen, lederen i styret for Bauta Bøker Hårek Hansen, Liberalerens redaktør Per Aage Pleym Christensen, samt forslagsstiller og initiativtager til denne prosessen, Bent Johan Mosfjell.

Det er opp til denne arbeidsgruppen å finne frem til hvordan Liberaleren og Bauta Bøker skal drives videre, slik at den liberale kapitalen og levedyktige arven efter FRidemokratene sikres for fremtiden.

Mest lest

Arrangementer