Ukategorisert

Innkalt mot sin vilje

Liberaleren møtte tre personer som var innkalt til tjeneste for Heimevernet, en tjeneste som skal vare fra onsdag til søndag.

De tre reiste fra Honningsvåg til Porsangermoen, Porsanger kommune onsdag morgen. De er alle godt voksen, men er innkalt til øvelse i Forsvaret. Ingen av de tre er imot Forsvaret, ingen av de tre er liberalister og ingen ønsket egentlig å snakke med Liberaleren om øvelsen, men de stilte likevel opp til et kort intervju.

En stor øvelse
Denne uken er det en stor øvelse i Heimevernet i Finnmark. I området, som består av annet Nordkapp, Måsøy og Porsanger, er det innkalt vel 300 personer til øvelsen. I fem dager skal de innkalte leke krig og ta fysiske tester. Kun en av de tre Liberaleren snakket med var villig til å yte det lederne ba om. De to andre møtte opp fordi de ikke fikk innvilget fritakssøknaden.

–Det er horribelt at Forsvaret tar oss ut av vårt ordinære liv for å delta på øvelse. Jeg søkte om fritak, men fikk ikke fritak. Jeg taper penger på dette. Jeg jobber i privat sektor, og får ikke lønn for dagene jeg er borte, sier den som var mest sint på Forsvaret.

De to andre jobber i offentlig sektor, og får lønn selv om de deltar på øvelsen. Deres godtgjørelse fra øvelsen blir trukket fra på lønnen som de får fra arbeidsgiveren i dagene de tjenestegjør i Heimevernet.

–Det er urettferdig at de som jobber i offentlig sektor eller som har sentrale avtaler med arbeidsgiver får lønn, mens vi andre må klare oss med en liten godtgjørelse. Fem dager, eller fire arbeidsdager, betyr en god del penger for meg, sier den som er mest irritert på systemet før avreise fra Honningsvåg onsdag morgen.

Nekte?
Liberaleren lurte selvfølgelig på hvorfor de ikke bare ga blaffen i innkallelsen, og nektet hele øvelsen?

–Konsekvensene er for store. Det kan bli en sak etterpå. Ingen av oss er villig til å ta en slik sak. Vi møter opp, gjør det vi kan eller gidder og blir ferdig med dette, sier de tre samlet.

Ingen var villig til å ta et oppgjør med Heimevernet, men de forsto godt de som hadde eller kom til å gjøre dette.

Nekt, nekt, nekt
Liberaleren vil avskaffe tvangsarbeid der personer må gjøre arbeid uten en mulighet til å takke ja eller nei tiljobbtilbudet. Det betyr at vi er imot vernepliktsordningen, som er førstegangstjenesten, siviltjenesten, repetisjonsøvelser, Sivilforsvaret og sesjon. Staten skal ikke ha rett til å tvinge andre om å gjøre noe som helst. Repetisjonsøvelsen, som pågår i Finnmark i regi av Heimevernet, er et klassisk eksempel på slavearbeid, et system som er blodig urettferdig fordi et mindretall må ta ansvaret for alle. Vi har et råd til alle som blir innkalt, nekt!

Tags:

Mest lest

Arrangementer