Ukategorisert

Innkalt mot sin vilje

Liberaleren møtte tre personer som var innkalt til tjeneste for Heimevernet, en tjeneste som skal vare fra onsdag til søndag.

De tre reiste fra Honningsvåg til Porsangermoen, Porsanger kommune onsdag morgen. De er alle godt voksen, men er innkalt til øvelse i Forsvaret. Ingen av de tre er imot Forsvaret, ingen av de tre er liberalister og ingen ønsket egentlig å snakke med Liberaleren om øvelsen, men de stilte likevel opp til et kort intervju.

En stor øvelse
Denne uken er det en stor øvelse i Heimevernet i Finnmark. I området, som består av annet Nordkapp, Måsøy og Porsanger, er det innkalt vel 300 personer til øvelsen. I fem dager skal de innkalte leke krig og ta fysiske tester. Kun en av de tre Liberaleren snakket med var villig til å yte det lederne ba om. De to andre møtte opp fordi de ikke fikk innvilget fritakssøknaden.

–Det er horribelt at Forsvaret tar oss ut av vårt ordinære liv for å delta på øvelse. Jeg søkte om fritak, men fikk ikke fritak. Jeg taper penger på dette. Jeg jobber i privat sektor, og får ikke lønn for dagene jeg er borte, sier den som var mest sint på Forsvaret.

De to andre jobber i offentlig sektor, og får lønn selv om de deltar på øvelsen. Deres godtgjørelse fra øvelsen blir trukket fra på lønnen som de får fra arbeidsgiveren i dagene de tjenestegjør i Heimevernet.

–Det er urettferdig at de som jobber i offentlig sektor eller som har sentrale avtaler med arbeidsgiver får lønn, mens vi andre må klare oss med en liten godtgjørelse. Fem dager, eller fire arbeidsdager, betyr en god del penger for meg, sier den som er mest irritert på systemet før avreise fra Honningsvåg onsdag morgen.

Nekte?
Liberaleren lurte selvfølgelig på hvorfor de ikke bare ga blaffen i innkallelsen, og nektet hele øvelsen?

–Konsekvensene er for store. Det kan bli en sak etterpå. Ingen av oss er villig til å ta en slik sak. Vi møter opp, gjør det vi kan eller gidder og blir ferdig med dette, sier de tre samlet.

Ingen var villig til å ta et oppgjør med Heimevernet, men de forsto godt de som hadde eller kom til å gjøre dette.

Nekt, nekt, nekt
Liberaleren vil avskaffe tvangsarbeid der personer må gjøre arbeid uten en mulighet til å takke ja eller nei tiljobbtilbudet. Det betyr at vi er imot vernepliktsordningen, som er førstegangstjenesten, siviltjenesten, repetisjonsøvelser, Sivilforsvaret og sesjon. Staten skal ikke ha rett til å tvinge andre om å gjøre noe som helst. Repetisjonsøvelsen, som pågår i Finnmark i regi av Heimevernet, er et klassisk eksempel på slavearbeid, et system som er blodig urettferdig fordi et mindretall må ta ansvaret for alle. Vi har et råd til alle som blir innkalt, nekt!

Tags:

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Det er bare fordi jeg ikke ønsker å skade en høyreorientert ideologi (jeg anser liberalismen som det, selv om dette er omstridt) at jeg ikke gjør hva min lovlydighet pålegger meg, nemlig å varsle påtalemyndigheten om den lovstridige oppfordring til ulovlig adferd som fremkommer av artikkelens siste setning. Men jeg er faktisk helt enig i det urettferdige i at folk som ikke jobber i det offentlige eller har avtale med arbeidsgiver, ikke mottar lønn for det arbeidet de faktisk utfører i forsvaret. Det bør etter min mening komme istand en ordning der personer som beordres ut blir tildelt lønn på… Read more »

Ola
Ola
15 years ago

Liberaleren er ikke den første som mener at verneplikten er negativt for den enkelte. Greit nok, men hvorfor ikke prøve og komme med noen kreative løsninger til hvordan det kan gjøres anderledes?? Det hjelper lite å si nekt, nekt, nekt, når det ikke ligger en bedre løsning til grunn. Og da mener jeg bedre løsning for fedrelandet og ikke den enkelte. Forsvaret og staten på sin side kunne kanskje ha økt kompensasjonen de innkalte får. Hva med et kompromiss? Men igjen mener jeg at det er viktig som Eivind Knudsen påpeker med at vi trenger et oppegående forsvar, og bare… Read more »

Pleym
Pleym(@pleym)
Editor
15 years ago

Er det noe som tilsier at landet ikke vil bli forsvart om det ikke er tvang og stat inne i bildet?

Norge er et av de land med størst våpentetthet blant befolkningen, har jeg latt meg fortelle.

Og det er nettopp begrunnelsen for den så utskjelte grunnlovsfestede retten til å bære våpen i USA; det er vanskelig å hærta et bevæpnet folk..

I 1940 var forsvarsviljen stor – men muligheten liten.

På 1880-tallet laget Venstre såkalte «rifleringer» for å forsvare grunnloven og folkestyret..

Erik Sandal
Erik Sandal
15 years ago

Verneplikten bygger på ideen om at staten/samfunnet/felleskapet/fedrelandet er eksistensielle størrelser som er overordnet individet. Denne filosofi er avledet av en subjektivistisk tanke om at individets eksistens er avhengig av aksept fra en «overordnet» makt som man derfor skylder sin eksistens. Men bare individer har selvstendig eksistens. Fraviker man dette grunnsyn og opphøyer grupper av individer til en superorganisme har man avveket fra virkeligheten og tatt skrittet bort fra individuell selvråderett. Fra at individet er metafysisk selvstendig følger at enhver form for inngrep i individets frihet er i strid med menneskets natur, og individualisme er således den riktige politiske filosofi. Individets… Read more »

Pleym
Pleym(@pleym)
Editor
15 years ago

Til Sandals siste kommentar: Nå har vel ikke Vallas marionetter innført diktaturet, men tanken er interessant.

For å nevne en parallell: En sen kveld i Oslo FpUs lokaler i Rådhusgaten rundt 1990 sa en lesende arbeider at han ville heller forsvare Thatchers Storbritannia enn Gros Norge.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Erik Sandals kommentar er selvsagt interessant rent filosofisk, men det er en ting han glemmer: Et angrep på en stat er også angrep på statens innbyggere i form av enkeltmennesker. De som angriperen stat begår også en uhyrlig forbrydelse imot hver enkelt innbygger. Vi har, som samlet flokk av enkeltindivider, en plikt på oss til å hindre at våre kvinner og barn og eiendommer faller for fiendens hånd. Det er vel og bra med rifleringer og individuell motstand (gutta på skauen var jo ikke formelt godkjent av sagbruksarbeider Nygaardsvold før våren 1945), men dersom det ikke finnes klart definerte oppgaver… Read more »

Erik Sandal
Erik Sandal
15 years ago

Knudsen gjentar stort sett sine argumenter fra første innlegg i sin replikk. Jeg vil bare forsikre hr. Knudsen om at jeg ikke har noen plikter til å kjempe for «våre kvinner og barn» i og med at ingen har krav på et sekund av mitt liv. Mitt liv er ekslusivt min eiendom, og jeg avgjør hva dette livet skal brukes til. En kamp for reell frihet ser jeg som uttrykk for rasjonell egeninteresse(egoisme), men det er menningsløst å ofre seg for den til enhver tid bestående orden utifra en irrasjonell idé om å «føle seg norsk». Knudsen avsluttet sitt første… Read more »

Simon Thorbjørnsen
15 years ago

1. Det finnes en bedre løsning som kan etableres over natten. En profesjonell, vervet hær og en frivillig milits (A well regulated militia, being a necessity of a free state osvosv…) 2. Militærtjenesten er et stort gode for unge menn, og derfor vil tilstrømming til hæren / militsen for nødvendig og god opplæring ikke være noe problem. Mange vil søke seg dit for et års trening, selv med de betingelsene som gjelder idag. 4. Erik har helt rett, det er MINE verdier jeg vil sloss for, de er heldigvis til en viss grad sammenfallende med det vi kaller fedrelandet, selv… Read more »

coz
coz
15 years ago

nekt,nekt,nekt er vel en av de få muligheter vi har. forhandle med noen som ‘eier’ deg allerede er ikke lett. kommer fortsatt til å oppfordre alle venner som får innkallelse om å velge 14 dager betinget istede for å dra til bardufoss..:)

Fra arkivet